Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • Heit fortelde ús myn âlde omke hie in dochter hawn, dy wie siik. Dêr gong omke foar nei Wopke duvelbander ta, dy't yn
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

sage uit 1966
 • der net ynkomme. Alles siet ticht. Jantsje, Ritske syn dochter stie oan 'e binnenkant fan 'e doar. "Och Jantsje," rôp de
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Twee zusters waren allebei tovenaarster. Een van hen had een jongetje betoverd. Een vrouw gaf de ouders raad. Ze zei dat ze de pis van de jongen op het vuur moesten zetten, met spelden erin. En dan…

sage uit 1967
 • him. Dan gong er op 'e stoel by 't bêd sitten. Doe hat pake syn âldste dochter syn holkessen iepen makke. Doe siet dêr in
 • tsjin syn âldste dochter: "Dû hiest dy kat forbrânne matten, dat hie folle better west, dan hie de tsjoender der ek net mear
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1968
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar…

sage uit 1968
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • , dy't myn dochter formoardzje woe. (it fanke is wer better woarn)
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1968
 • Jan van der Woude, syn broer, wenne yn Grinzer Pein. Dy hie in dochter Bintsje en dy wie siik. Sy seinen: "'t Berntsje
 • dochter Bintsje better meitsje en oars hou ik dy dea." Doe strykte se Bintsje oer de holle en sei: "Stil mar, leave, dû wurdst
 • . De volgende ochtend kwam Rikele Myt binnen. De vader zei dat ze zijn dochter beter moest maken, anders zou hij haar wat
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • De vader van een betoverd meisje ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Hij kreeg een flesje drank mee en de waarschuwing niet om te kijken want dan zou het flesje breken. De eerste die in hun…

sage uit 1954
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

sage uit 1968
 • Stotterende Harm had de kwade hand. Hij was eens bij mensen langs geweest. De volgende dag waren de varkens ziek, en
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Stotterende Harm had de kwade hand. Hij was eens bij mensen langs geweest. De volgende dag waren de varkens ziek, en ook het dochtertje.

sage uit 1968
 • Een vrouw vond eens een krans en het kraagje van een jurkje van haar dochter in het kussen van haar dochter. Het meisje
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een vrouw vond eens een krans en het kraagje van een jurkje van haar dochter in het kussen van haar dochter. Het meisje was nogal ziekelijk, en de moeder was ervan overtuigd dat ze betoverd was. Ze…

sage uit 1962
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Oude Hindrik Pijl kon toveren. Aan de moeder van een klein meisje vroeg hij hoe het met haar ging. Zij sloeg hem en noemde hem 'oude duivel'. Die nacht vroeg Hindrik ook nog aan een kennis of het…

sage uit 1967
 • dy't him dreau. Hy hat fan tofoaren sjoen, dat syn eigen dochter fordronk. Hy doarst it net tsjin 't âld-minske to sizzen
 • eigen dochter verdronk.
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang als ze hem in hun richting zagen lopen, vooral als er een zieke in de familie…

sage uit 1967
 • Een meisje was al een tijd ziek, toen haar moeder van de duivelbanster een drankje meekreeg, en de waarschuwing dat het
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een meisje was al een tijd ziek, toen haar moeder van de duivelbanster een drankje meekreeg, en de waarschuwing dat het drankje in het duister moest blijven, en er geen vreemde ogen over mochten gaan.…

sage uit 1966
 • een van zijn uithuizige dochters werd ziek en kwam bij haar ouders in huis om daar te sterven.
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1967
 • lang ear't Ieb werom komt." Ik sei tsjin myn oare dochter: "Sjoch ris oft se der hast wei komt." Hja sei tsjin Ieb: "Bist
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een jongen en een meisje kregen eens wat dropjes van een oude vrouw. Beiden werden er erg ziek van. Het meisje werd pas
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een jongen en een meisje kregen eens wat dropjes van een oude vrouw. Beiden werden er erg ziek van. Het meisje werd pas beter toen ze elke dag een klein stukje duivelsdrek at. De kinderen waren…

sage uit 1966
 • Een vrouw vroeg haar moeder een dag op haar kind te passen. Het kind was ziek en de vrouw had medicijnen meegegeven
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een vrouw vroeg haar moeder een dag op haar kind te passen. Het kind was ziek en de vrouw had medicijnen meegegeven. Maar 's avonds zei de oma dat ze de medicijnen had weggegooid omdat ze niet goed…

sprookje uit 1966
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een arbeider haalde het gouden been van een gestorven meisje uit haar graf. Sindsdien spookte het meisje elke avond voor de ramen van haar ouders. Toen de dominee haar aansprak, zei ze dat de arbeider…

sage uit 1967
 • Een vrouw heeft een ernstig zieke moeder. Op een keer hoort de dochter buiten mensen een doodskist tegen de muur aan
 • stoten. Ze vermoedt dat de dood van haar moeder op handen is. Als de moeder daadwerkelijk sterft, waarschuwt de dochter de
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een vrouw heeft een ernstig zieke moeder. Op een keer hoort de dochter buiten mensen een doodskist tegen de muur aan stoten. Ze vermoedt dat de dood van haar moeder op handen is. Als de moeder…

sage uit 1967
 • Op 'e Houtigehage wennen in mem en in dochter, dy koenen beide tsjoene. De mem hiet fan Jeltsje en de dochter Lutske
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van het dochtertje van Lutske. De moeder van het kindje laat een pot naalden en…

sage uit 1968
 • Myn dochter wie ris by my, doe woarde se siik. Doe't ik ris in kear yn 'e hûs kom, woarde ik yn 'e keamer keard. Ik
 • seach net hwat it wie, dat my kearde. De oare deis moest myn dochter opnom wurde yn 't sikenhûs. Doe brochten se in
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht
 • , maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in haar huis gedragen omdat haar zieke dochter
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht, maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in…

sage uit 1974
 • Een zieke vader waarschuwt zijn dochter op afstand te blijven omdat er een dik, bruin paard - een nachtmerrie - voor
 • zijn bed zit. De dochter kan de nachtmerrie niet zien.
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een zieke vader waarschuwt zijn dochter op afstand te blijven omdat er een dik, bruin paard - een nachtmerrie - voor zijn bed zit. De dochter kan de nachtmerrie niet zien.

sage uit 1970
 • Wopke wie de duvelbanner fan Kûkherne en letter syn dochter Minke. Wopke Minke seinen se altyd. Hja hat de frou fan in
 • De dochter van duivelbanner Wopke heeft ook genezende gaven: zij maakte eens een vrouw van een professor beter.
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • De dochter van duivelbanner Wopke heeft ook genezende gaven: zij maakte eens een vrouw van een professor beter.

sage uit 1969
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een vrouw zag eens een lijkkist langs haar moeder gaan. Niet veel later begon de vrouw te sukkelen, en stierf ze.

sage uit 1969
 • koe 't har net begripe hwat dat bitsjutte moest. In troude dochter fan har, dy't net sa jong mear wie, rekke siik. By har
 • thús wie 't in drokke húshâlding mei bern. By Antsje wie 't rêstich, sadwaende kom dy dochter by Antsje. Dêr is se stoarn
 • Een vrouw zag een doodskist in haar huis staan, en na een paar dagen was het weer weg. Later werd haar dochter ziek, en
 • mondeling
 • dochter
 • ziek
 • Een vrouw zag een doodskist in haar huis staan, en na een paar dagen was het weer weg. Later werd haar dochter ziek, en kwam ze bij haar in huis. Daar is ze toen gestorven, en toen stond de doodskist…