Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

exempel uit 2001
 • exempel
 • waren de dieren ook praten. Er was een mevrouw, die is op zoek naar haar dochter. Dat is een heel eind weg. Toen die mevrouw
 • dochter. Maar wat doet die leeuw? Die loopt achter haar aan. Voor de veiligheid. Hij zegt: 'Ze was bij mij, ze gaat naar haar
 • Een vrouw moet een lange reis naar haar dochter maken, en krijgt 's nachts gastvrij onderdak bij de tijger. Ook op de
 • terugweg mag ze terugkomen. De tijger volgt haar naar haar dochter omdat een goede gastheer zijn gast graag beschermt. Bij het
 • dochter
 • exempel
 • Een vrouw moet een lange reis naar haar dochter maken, en krijgt 's nachts gastvrij onderdak bij de tijger. Ook op de terugweg mag ze terugkomen. De tijger volgt haar naar haar dochter omdat een goede…

exempel uit 1970
 • exempel
 • DIT NAE VOLGENDE EXEMPEL PREDICTE EEN MEYSTER INDER GODHEIT TOT ENEN SERMOEN DEN SUSTEREN TE GORNICHEM IN DIE
 • HEERSTRAET, DOEMEN SCREEF M ENDE VIERHONDER ENDE XLVIII. Het gheschiede dat eens die keyser van romen hadde een dochter, die hi
 • EEN EXEMPEL UIT EEN GORCUMSE PREEK
 • Het exempel, dat aanvankelijk aan een sprookje doet denken, heeft een allegorische betekenis, die onderaan wordt
 • Exempel uit een preek tot de zusters van Gorinchem in die Heerstraat uit 1448. De keizer van Rome had een zeer mooie
 • dochter die door veel mannen begeerd werd. Maar haar vader wou haar niet weggeven en sloot haar op in een kasteel met een
 • dochter
 • Exempel uit een preek tot de zusters van Gorinchem in die Heerstraat uit 1448. De keizer van Rome had een zeer mooie dochter die door veel mannen begeerd werd. Maar haar vader wou haar niet weggeven…

exempel uit 1463
 • exempel
 • Exempel. Het was een coninc, die hadde een dochter, ende sou regierde sijn huus, sijn palays, ende dede groete wercken
 • niement en was die so wel scheen levende als sou, ende was een exempel van hem allen. Sou seide, haer leven hadde goet
 • Een koning had een dochter die goed leefde en zich zou gaan ontfermen over de deugden onder het volk. Ze wilde in het
 • klooster gaan, de koning ging daarop de Paus te rade. Op een dag wordt de dochter verliefd op een van de dienaars en ze werd
 • dochter
 • Een koning had een dochter die goed leefde en zich zou gaan ontfermen over de deugden onder het volk. Ze wilde in het klooster gaan, de koning ging daarop de Paus te rade. Op een dag wordt de dochter…

exempel uit 1463
 • exempel
 • Exempel Het waren up eenen tijt een paer volcs, een goet man ende een eerbaer vrauwe in huwelicke. Ende en hadden maer
 • een kint, eenen eenighen sone, ende sochten om een goet huwelic te doene. Ende vonden eens goet mans dochter, ende
 • dochter
 • Een man en vrouw hadden een zoon. Zij zochten een goede vrouw voor hem met wie hij zou gaan trouwen. Het huwelijk zou alleen worden voltrokken als de ouders hun zoon veel goeds gaven. Toen de zoon een…

IX.

exempel uit 1970
 • exempel
 • IX. Aldus lesen wi van enen man, die een ionge maget hadde teenre dochter, geheten maria, die hi boven maten lief hadde
 • ziec wert, ende hi ontboot te hem sinen brueder, den heremijt, ende beval hem al sijn goet ende sonderlinge sijn dochter
 • Een man had een dochter Maria en een broer Abraham. Toen de man overleed liet hij al zijn bezit achter aan Abraham en
 • hij moest voor zijn dochter zorgen. Abraham was een woestijnvader en verkocht de spullen van de broer en verdeelde het
 • dochter
 • Een man had een dochter Maria en een broer Abraham. Toen de man overleed liet hij al zijn bezit achter aan Abraham en hij moest voor zijn dochter zorgen. Abraham was een woestijnvader en verkocht de…

XI.

exempel uit 1970
 • exempel
 • XI. Wy lesen van des greven dochter van vyanen, dwelke een zeer edel geboren maget was, nader werelt ce spreken, want
 • badt de dochter hairre moeder zeer, dat sise tot dair woude laten gaen visiteren de heilege susteren, die dair binnen wonen
 • De dochter van de graaf van Vianen was een edele maagd. Zij wilde niet trouwen, maar het klooster in. Ze wilde Christus
 • liet dat toe en wachtte buiten, even later kwam er een non naar buiten die zij dat haar dochter non was geworden. De moeder
 • dochter
 • De dochter van de graaf van Vianen was een edele maagd. Zij wilde niet trouwen, maar het klooster in. Ze wilde Christus als bruidegom. Toen ze hoorde dat haar ouders een huwelijkskandidaat voor haar…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempelen uit de spieghel der biechten. Een exempel. In enghelant was een bisschop, ende hadde bi hem enen ionghen
 • pape, die was sijn maech. Die pape had eens ioeden dochter lief, ende hi en conde niet tot haer comen dan opten goeden
 • Goede Vrijdag naar haar toe. De vader van het meisje ontdekt de priester bij zijn dochter en wil beklag doen bij de bisschop
 • dochter
 • In Engeland is een bisschop die een priester bij zich heeft. Deze priester is verliefd op een jodendochter en gaat op Goede Vrijdag naar haar toe. De vader van het meisje ontdekt de priester bij zijn…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Dat anderde exempel der keyserinnen HEt was een keyser die een warande hadde daer een felle beer in was also wreet ende
 • alle sijn rijc ouer dat so wie dien beer doden conde die soude sijn enighe dochter te wiue hebben. ende daer toe sijn rijck
 • Het tweede exempel van de keizerin. In het land van een keizer loopt een gevaarlijke beer los. De keizer verkondigt dat
 • degene die de beer doodt met zijn enige dochter mag trouwen. Alleen een schaapherder durft het aan en gaat op zoek naar de
 • dochter
 • exempel
 • Het tweede exempel van de keizerin. In het land van een keizer loopt een gevaarlijke beer los. De keizer verkondigt dat degene die de beer doodt met zijn enige dochter mag trouwen. Alleen een…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Een exempel des vierden meesters HEt was een out ridder rechtuaerdich ende (32a) was langhe tijt sonder huusvrouwe ende
 • ghemoyt wort so gaf hi ten laetsten consent Doe gauen hem sine vrienden des prouoest dochter van romen die seer rijck was
 • Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en
 • , want oude mannen zijn heel wreed als ze erachter komen dat hen onrecht is aangedaan. Eerst moet de dochter de
 • dochter
 • exempel
 • Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en wil een priester als minnaar. Ze schakelt hierbij de hulp van haar moeder in. De…