Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

exempel uit 1970
 • HEERSTRAET, DOEMEN SCREEF M ENDE VIERHONDER ENDE XLVIII. Het gheschiede dat eens die keyser van romen hadde een dochter, die hi
 • = god van hemelrijc, dochter = siel des menschen, casteel = lichaem, vijfridders = V crachten der sielen, lampe = gracie
 • dochter die door veel mannen begeerd werd. Maar haar vader wou haar niet weggeven en sloot haar op in een kasteel met een
 • hondje de nek had gebroken en de lamp in tweeën gesmeten. De keizer is bedroefd als hij hoort dat zijn dochter weg is. Maar
 • dochter
 • Exempel uit een preek tot de zusters van Gorinchem in die Heerstraat uit 1448. De keizer van Rome had een zeer mooie dochter die door veel mannen begeerd werd. Maar haar vader wou haar niet weggeven…

sage uit 1925
 • Huyn". Onderwijl was Emma, de dochter van den keizer, ontvlucht met Eginhard, zijn geheimschrijver. De twee geliefden
 • hut gebouwd, om te kunnen bestaan. De keizer reed toen vaak op jacht, want het verlies van zijn dochter deed hem veel leed
 • dochter van de keizer, was intussen weggevlucht met haar geliefde Eginhard en hield zich schuil in de bossen. Omdat de Huyn
 • dochter
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd…

sage uit 2006
 • gereden; zijn dochter Margreetje bevond zich ook in den stoet. Haar moeder had haar niet graag laten meegaan; het was of zij
 • : ,Maar een beetje eten en wat te drinken." Nu scheen de portier haar te herkennen, want hij zeide: "Zijt gij niet de dochter
 • dochter
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sage uit 1925
 • zijn oorsprong hebben gehad in de onvergelijkelijke schoonheid van Marie, de eenige dochter van een heer te Oirsbeek. Vele
 • dochter
 • Marie-Oirsbeek is als uitroep van verwondering lange tijd in gebruik geweest bij boeren in de streek. Marie van Oirsbeek was een beeldschoon meisje, maar kon geen minnaar vinden van vergelijkbare…

sage uit 1925
 • Sittard. Zij had een dochter van omstreeks twaalf jaar, aan wie zij haar duivelskunst zo had geleerd, dat het meisje die
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk
 • dochter
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1925
 • De pad In de Bogaardenstraat te Maastricht woonde een water- en vuurvrouw die een dochter had van ongeveer zestien
 • vertelde deze wat haar dochter mankeerde. Deze veronderstelde, dat het meisje was aangeraakt door een kwade hand. De moeder
 • van het meisje zeggen dat alleen te zullen doen als de vrouw hun dochter geneest. Het meisje moet bij de heks op schoot
 • dochter
 • Een meisje wordt met de dag bleker en dreigt weg te kwijnen. Haar moeder heeft een winkel en een van de klanten, een oude vrouw, grijnst elke dag gemeen naar het meisje. Op aanraden van een andere…

sage uit 1925
 • . Daar opende hij de deur, maar zag niemand. Hij ging nu eens naar zijn dochter kijken, denkend, dat deze soms had geklopt
 • trap, in de schemer van het lamplicht, dat een zwarte kat van het bedje van zijn dochter sprong. Dat beviel hem niet, maar
 • de deur staat. Op de slaapkamer van zijn dochter treft hij een zwarte kat bij het bed aan, die wegvlucht. Het meisje
 • dochter
 • Het dochtertje van caféhouders is klein. Haar vader noemt haar zijn 'dwergje' en denkt dat zij door kwade hand is aangeraakt. De pastoor verzuimt echter haar te overlezen. Op een nacht hoort de vader…

sage uit 1925
 • De zak muizen Een heks te Nuth had van leem muizen gekneed en ze in een zak gedaan. Zij riep haar dochter en beval
 • Een heks in Nuth droeg haar dochter op om van leem gekneden muisjes uit te zetten in het erwtenveld. Dat jaar werden er
 • dochter
 • Een heks in Nuth droeg haar dochter op om van leem gekneden muisjes uit te zetten in het erwtenveld. Dat jaar werden er geen erwten in die akker gevonden, want de muizen hadden alles opgegeten.

sage uit 1925
 • jonker in een uitspanning te Grubbenvorst een schuilplaats. Hij verliefde zich al spoedig in de dochter van de waardin en het
 • jonge vrouw. Hij meende de stem van de laatste al gauw te herkennen. Het was zijn geliefde, de dochter uit de herberg waar
 • dochter
 • Een vogelvrij verklaarde jonker wordt verliefd op een meisje in het dorp waar hij zich schuilhoudt. Maar als hij op een nacht door de ruïnen van het Gebroken Slot dwaalt, komt hij erachter dat zij…

sage uit 2006
 • zijn dochter Kunegonde was verliefd op Galo, een berooide graaf en ridder. Dat hij te arm was om een fatsoenlijke
 • Ridder Robert wilde de berooide graaf Galo vermoorden, omdat zijn dochter verliefd op hem was en er met hem vandoor
 • dochter
 • Ridder Robert wilde de berooide graaf Galo vermoorden, omdat zijn dochter verliefd op hem was en er met hem vandoor wilde gaan. Maar onderweg werd Robert met paard en al verzwolgen door de grond. De…
rubens4-1.jpg