Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sprookje uit 1275
 • horde hoe hi was verdreven, 20 Ende hevetem sire dochter gegeven. Over anderhalf jaer na dit
 • coninx hof, Maer emmer trecke di bet of Van sconinx dochter telker stede; 10 Ende boven al so hoet di mede
 • dochter
 • Twee edele kinderen, Amijs en Amelis, worden naar de paus in Rome gebracht om gedoopt te worden. Ze krijgen als geschenk van de paus twee identieke bekers. De jongens lijken sprekend op elkaar en…

mop uit 1554
 • dochter
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • , diewelck in sine gebuerte een edele dochter so lief hadde dat hi se ten houwelijcke begeerden. Die ouders van der maecht, al
 • houwelijc niet toe gaen en soude, omdat die dochter dese ongeschiectheyt van haren soone wel mercten, beval si hem thuys ende
 • dochter
 • Een rijke weduwe had een oliedomme, zotte zoon. Deze wilde graag trouwen met een arm edel meisje. De moeder probeerde hem goed gedrag bij te brengen, maar dat mislukte jammerlijk. Ondanks al zijn…

mop uit 1554
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde
 • dochter
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde dat dat niet nodig was, want haar moeder had die dag nog een hele emmer vol…

mop uit 1554
 • dochter
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de ridder het niet meer. Ouders zouden dit ook met hun dochters moeten doen die uit…

mop uit 1554
 • die onderstaet ons twee te vereenighen. So hebt gy een dochter ende ick hebbe eenen soon, laet ons die tesamen gheven
 • wederpaertije antwoorde ende seyde: 'Bi mijnen eedt, ghi segt recht, het is mi lief.' Ende riep syn dochter ende hielt haer de sake
 • . Hij wilde de twee families verenigen, door zijn zoon met de dochter van de ander te laten trouwen. Zo gebeurde het, en de
 • dochter
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • hem in zijn huys draghen. Ende seyde totter dochter dat si hem een muecken ende dry keersen leenen soude, hi hadde wat
 • opset een stuck ghelts in dat muecken ligghen, ende gaf 't synder dochter. Des dochters man seyde: 'Vader, ghy hebt al den
 • dochter
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…