Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

5 resultaten voor ""

sage uit 1970
 • hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie
 • dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het
 • dochter
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

IX.

exempel uit 1970
 • IX. Aldus lesen wi van enen man, die een ionge maget hadde teenre dochter, geheten maria, die hi boven maten lief hadde
 • ziec wert, ende hi ontboot te hem sinen brueder, den heremijt, ende beval hem al sijn goet ende sonderlinge sijn dochter
 • Een man had een dochter Maria en een broer Abraham. Toen de man overleed liet hij al zijn bezit achter aan Abraham en
 • hij moest voor zijn dochter zorgen. Abraham was een woestijnvader en verkocht de spullen van de broer en verdeelde het
 • dochter
 • Een man had een dochter Maria en een broer Abraham. Toen de man overleed liet hij al zijn bezit achter aan Abraham en hij moest voor zijn dochter zorgen. Abraham was een woestijnvader en verkocht de…

mop uit 1778
 • dochter
 • De wapenring van de landvoogd is gestolen en hij laat diverse schouten komen waaronder Jan Koevoet, die met zijn vrouw erheen gaat al was het maar om lekkere gerechten te eten. Bij het eerste gerecht…

sage uit 1970
 • 46. EVENVEEL KINDEREN ALS ER DAGEN IN HET JAAR ZIJN Floris III, graaf van Holland, had een dochter, Machteld geheten
 • vrouw zo zwaar van een kind te hebben gezien. Omdat zij een dochter was van Floris, kwam zij naar Loosduinen en daar baarde
 • dochter
 • Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in…
HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg

sage uit 1934
 • liederen den koning en de hovelingen te bekoren. De dochter des konings luisterde met vrome aandacht naar de zangen van den
 • dochter was de vreugde en de trots van haar vader. En degenen die haar kenden, roemden als om strijd haar beminnelijken aard
 • dochter
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina op haar trouwdag krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. De doornenkroon die ze een dag heeft…
Fostedina corso Lippenhuizen 22 augustus 1966.pdf