Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

12 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen. Dy dochter hie forkearing mei in feint. Mar har âlden woenen it net lije. Doe hat dy
 • dochter har fordronken yn in dobbe, flak by 't spoar.
 • de zelfmoord van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • Een helmdrager wordt 's nachts vaak met kracht uit bed gedreven om lijkstoeten te zien passeren. Een helmdrager voorzag de zelfmoord van zijn eigen dochter.

sage uit 1968
 • Under Kollumersweach wenne Knjillis Veenstra. Dy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter fan tofoaren sjoen. Hja is
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.
 • dochter
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.

sage uit 1968
 • nacht nei 't tsjerkhôf ta, dêr woarde er hinne dreaun. Hy hat fan to foaren de bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen, dy't
 • gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.
 • dochter
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak begrafenissen vantevoren. Hij werd dan 's nachts naar het kerkhof gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.

sage uit 1967
 • dy't him dreau. Hy hat fan tofoaren sjoen, dat syn eigen dochter fordronk. Hy doarst it net tsjin 't âld-minske to sizzen
 • eigen dochter verdronk.
 • dochter
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang als ze hem in hun richting zagen lopen, vooral als er een zieke in de familie…

sage uit 1966
 • dochter
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1966
 • dochter
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sage uit 1968
 • Hier in 'e bosk (Sweagerbosk) was een man, die sag syn eigen dochter fan teforen dea. Hij was met de helm geboren en
 • Een helmdrager voorziet de dood van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • Een helmdrager voorziet de dood van zijn eigen dochter.

sage uit 1969
 • Knjillis Veenstra wenne hjir oan 't spoar. Hy is mei de helm geboaren. Hy hat sjoen dat syn eigen dochter fordronk. Mar
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een
 • dochter
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een treinongeluk gezien tussen Westereinde en Buitenpost. Maar dat is niet…

sage uit 1969
 • fan tofoaren dat syn eigen dochter har foar syn hûs fordronk. Hy hie in soan, dy wie troud, dy wenne dat nei Westergeast
 • hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een appelboom. Van zijn andere zoon wist hij
 • dochter
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Daardoor moest hij 's nachts vaak opstaan om lijkstoeten te zien. Ook zag hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een…

sage uit 1969
 • ek fan tofoaren sjoen dat syn dochter har yn 'e sleat forsûpt hat. Hy hat ek de dea fan syn âldste dochter fan tofoaren
 • hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood van zijn oudste dochter heeft hij vooruit
 • dochter
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Hij heeft vantevoren gezien dat zijn eigen zoon zich zou opknopen. Ook heeft hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood…

sage uit 1973
 • . Ik moest ûnder 'e hage troch, sa'n liken gongen my foarby." Doe't in dochter fan him overleden is hat er dat ek fan
 • dochter zag hij voordat die gebeurde.
 • dochter
 • Knjillis Veenstra kon van tevoren zien wie er zou sterven tijdens de epidemie van de mazelen. Ook de dood van zijn dochter zag hij voordat die gebeurde.

sage uit 1974
 • Knjillis Veenstra fan Kollumersweach seach alles foarút. Hy hat foarút sjoen dat syn eigen dochter forsûpte. Har
 • dochter
 • Man is met de helm geboren waardoor hij alles van te voren ziet. Als de helm van achter naar voor wordt weggetrokken moet iemand later alles zien. De man loopt ver om lijkstaties te zien, alle hekken…