Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • Een rijke heer heeft zeven dochters. De jongste dochter wil trouwen met Pelgrim, een arme jongen. De vader vindt dit
 • : meneer Pelgrim. De vader besluit dat Pelgrim zijn dochter mag houden en keert terug naar huis.
 • dochter
 • Een rijke heer heeft zeven dochters. De jongste dochter wil trouwen met Pelgrim, een arme jongen. De vader vindt dit niet goed. Daarom ontvoert de jongen haar op zijn paard. De vader gaat hen…

sage uit 1970
 • andere twee jonges. Jan hiel 't volbi'j den boer. Op een kier ging der een dochter van den boer trouwe. De zol een grote
 • dochter
 • Een jongen gaat bij een zeer gierige boer werken op voorwaarde, dat hij ophoudt met eten als de hond Selderij blaft. Zodoende krijgt hij niet veel te eten en op een keer worden hem de oren afgesneden.…

sage uit 1931
 • nigromantie deed, erfde haar oudste dochter zulks, haars ondanks. Meermalen was hekserij letterlijk en figuurlijk boerenbedrog
 • dochter
 • Een jongeman ontmoet onderweg een heks, moet tegen zijn vader zeggen, dat hij het er goed vanaf heeft gebracht. Hij ziet thuis dat zijn kleren aan flarden zijn.

sage uit 1952
 • . Hij was toen al een bejaard man, en woonde bij zijn getrouwde dochter. Zijn tijd was eindelijk gekomen; op Witte Donderdag
 • dochter
 • Gradus kon op zijn sterfbed niet de geest geven tot hij zijn schoonzoon bekende te veel van een erfenis genomen te hebben en hem beval het geld te brengen naar Driek te Neer.

sage uit 1965
 • Heks levert macht aan dochter over Fien Mennen was een heks en toen ze voelde dat ze ging sterven, heeft ze haar
 • dochter laten komen. Zo wisten we meteen dat er weer een nieuwe heks bestond, maar dat kon ons niet veel schelen omdat die
 • Heks levert macht aan dochter over
 • Heks levert macht aan dochter over, die gelukkig ver weg woont.
 • dochter
 • Heks levert macht aan dochter over, die gelukkig ver weg woont.

legende uit 1925
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij
 • wel geschenken gaf aan de anderen uit zijn gezin, herinnerde zijn vrouw hem aan zijn belofte aan zijn dochter Anna. Toen
 • dochter
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van…

legende uit 1925
 • begreep, dat dit zijn dochter moest zijn. Hij deed onderzoek, waar de bedoelde vrouw zich bevond en begaf zich naar Boshoven
 • . Maar bet Weerterbosch was daar zoo uitgestrekt, het stond van daar tot ver in Brabant, dat de Schotsche koning zijn dochter
 • dochter
 • Een Schotse, blinde koningsdochter en later heilige Oda, gaat op bedevaart naar het graf van de heilige Lambertus. Vanaf dat moment was ze ziende. Toen haar ouders haar uit wilden huwelijken, ging ze…

sage uit 1925
 • Huyn". Onderwijl was Emma, de dochter van den keizer, ontvlucht met Eginhard, zijn geheimschrijver. De twee geliefden
 • hut gebouwd, om te kunnen bestaan. De keizer reed toen vaak op jacht, want het verlies van zijn dochter deed hem veel leed
 • dochter van de keizer, was intussen weggevlucht met haar geliefde Eginhard en hield zich schuil in de bossen. Omdat de Huyn
 • dochter
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd…

sage uit 2006
 • gereden; zijn dochter Margreetje bevond zich ook in den stoet. Haar moeder had haar niet graag laten meegaan; het was of zij
 • : ,Maar een beetje eten en wat te drinken." Nu scheen de portier haar te herkennen, want hij zeide: "Zijt gij niet de dochter
 • dochter
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sage uit 1925
 • zijn oorsprong hebben gehad in de onvergelijkelijke schoonheid van Marie, de eenige dochter van een heer te Oirsbeek. Vele
 • dochter
 • Marie-Oirsbeek is als uitroep van verwondering lange tijd in gebruik geweest bij boeren in de streek. Marie van Oirsbeek was een beeldschoon meisje, maar kon geen minnaar vinden van vergelijkbare…

sage uit 1925
 • Sittard. Zij had een dochter van omstreeks twaalf jaar, aan wie zij haar duivelskunst zo had geleerd, dat het meisje die
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk
 • dochter
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1925
 • De pad In de Bogaardenstraat te Maastricht woonde een water- en vuurvrouw die een dochter had van ongeveer zestien
 • vertelde deze wat haar dochter mankeerde. Deze veronderstelde, dat het meisje was aangeraakt door een kwade hand. De moeder
 • van het meisje zeggen dat alleen te zullen doen als de vrouw hun dochter geneest. Het meisje moet bij de heks op schoot
 • dochter
 • Een meisje wordt met de dag bleker en dreigt weg te kwijnen. Haar moeder heeft een winkel en een van de klanten, een oude vrouw, grijnst elke dag gemeen naar het meisje. Op aanraden van een andere…

sage uit 1925
 • . Daar opende hij de deur, maar zag niemand. Hij ging nu eens naar zijn dochter kijken, denkend, dat deze soms had geklopt
 • trap, in de schemer van het lamplicht, dat een zwarte kat van het bedje van zijn dochter sprong. Dat beviel hem niet, maar
 • de deur staat. Op de slaapkamer van zijn dochter treft hij een zwarte kat bij het bed aan, die wegvlucht. Het meisje
 • dochter
 • Het dochtertje van caféhouders is klein. Haar vader noemt haar zijn 'dwergje' en denkt dat zij door kwade hand is aangeraakt. De pastoor verzuimt echter haar te overlezen. Op een nacht hoort de vader…

sage uit 1925
 • De zak muizen Een heks te Nuth had van leem muizen gekneed en ze in een zak gedaan. Zij riep haar dochter en beval
 • Een heks in Nuth droeg haar dochter op om van leem gekneden muisjes uit te zetten in het erwtenveld. Dat jaar werden er
 • dochter
 • Een heks in Nuth droeg haar dochter op om van leem gekneden muisjes uit te zetten in het erwtenveld. Dat jaar werden er geen erwten in die akker gevonden, want de muizen hadden alles opgegeten.

sage uit 1925
 • jonker in een uitspanning te Grubbenvorst een schuilplaats. Hij verliefde zich al spoedig in de dochter van de waardin en het
 • jonge vrouw. Hij meende de stem van de laatste al gauw te herkennen. Het was zijn geliefde, de dochter uit de herberg waar
 • dochter
 • Een vogelvrij verklaarde jonker wordt verliefd op een meisje in het dorp waar hij zich schuilhoudt. Maar als hij op een nacht door de ruïnen van het Gebroken Slot dwaalt, komt hij erachter dat zij…

sage uit 1894
 • dochter
 • Een vrouw wordt krankzinnig als ze hoort dat het erfgoed van haar voorouders wordt verkocht aan vreemden. Ze ontvlucht het klooster waar ze op dat moment woont, en komt terug om door de vertrekken van…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • kopen. Omdat onze dochter nog te klein was om dat huisje in elkaar te zetten heb ik dat zelf maar gedaan, en op een kast in
 • , maar niet zoals ik het had gebouwd. Onze dochter zei ook dat er regelmatig 'een kindje' op haar kamer was." Tot het laatst
 • dochter
 • In een nieuwbouwwoning spookt het: een klopgeest laat voorwerpen door de lucht vliegen en laat alle electrische apparatuur kapot gaan. Het tapijt krimpt, er schijnt licht naar binnen, er klinkt…

sage uit 1937
 • zijn wonderschoone dochter, zijn enigste en grootste geluk. Moest hij voor zaken van huis, dan was het hem steeds een
 • . Geen dochter stond er echter op de drempel om hem het welkom toe te roepen. Dit verwonderde hem zeer. Een bang voorgevoel
 • Een rijke koopman gaat voor zaken op reis. Wanneer hij weer thuiskomt, verwacht hij dat zijn geliefde dochter hem op
 • blijft zijn geest terugkeren naar het kerkhof waar zijn dochter is begraven. Iedere nacht, om klokslag twaalf uur, ziet men
 • dochter
 • Een rijke koopman gaat voor zaken op reis. Wanneer hij weer thuiskomt, verwacht hij dat zijn geliefde dochter hem op zal staan te wachten, maar alles wat hem opwacht is een angstige stilte. Als hij…

sage uit 1962
 • 'n Dochter van 'n heks ging naar school en kon ook heksen, Zij vulde de school met staartloze muizen. Als ze de
 • Een dochter van een heks toverde de school vol met staartloze muizen. Als ze de hekserij helemaal kende, zou ze ook
 • dochter
 • Een dochter van een heks toverde de school vol met staartloze muizen. Als ze de hekserij helemaal kende, zou ze ook muizen met staarten kunnen maken.

sage uit 1934
 • Binderen Ze was de vrome dochter van een der roerigste en krijgshaftigste Brabantsche hertogen, die de geschiedenis
 • Brabant, waar alle kerken gesloten zijn... Maria van Brabant is de dochter van dezen man. In de Meimaand van 1214 viert ze in
 • dochter
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sprookje uit 1894
 • de vader bang was dat zij nooit een man zou krijgen. Toen liet de koning uitbellen dat degene die zijn dochter zou aan 't
 • met nen aliken schoot goud afgescheept. Toen liet de koning uitbellen dat al wie zijn dochter zou baas kunnen in 't
 • Een koning belooft zijn lelijke dochter aan wie haar aan het spreken krijgt. Drie broers gaan erheen, de twee oudsten
 • dochter
 • Een koning belooft zijn lelijke dochter aan wie haar aan het spreken krijgt. Drie broers gaan erheen, de twee oudsten krijgen niets voor elkaar, de jongste, een halve kwibus, vertelt 'n verhaal, dat…

sage uit 1962
 • Dochter van heks kan, op de staarten na, levende muizen maken. Na het sterven van haar moeder verlost een pater haar
 • dochter
 • Dochter van heks kan, op de staarten na, levende muizen maken. Na het sterven van haar moeder verlost een pater haar van de zwarte kunst.

sage uit 1970
 • , vanonder zijn zware wenkbrauwen uit hè. En daar werd ook altijd van gezegd, die vrouw die kan heksen. En die, haar dochter kan
 • mij, die zei tegen m’n zus: “God, ik ben daar en daar langs gekomen, en daar stond ze wéér. En die dochter stond erbij
 • wenkbrauwen kon heksen, haar dochter ook. Elke nacht stonden ze onder de vlierstruik tussen 12 en 1 .
 • dochter
 • Elke nacht tussen 12 en 1 moest de vrouw het bed uit. Dat deed haar man veel leed. Een andere vrouw met zware wenkbrauwen kon heksen, haar dochter ook. Elke nacht stonden ze onder de vlierstruik…
VODA_012_22.mp3