Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1997
 • zag hij dat. En hij zei: 'Ja, goed. Ik ga trouwen met mijn dochter.' Maar toen ze dat hoorde schrok ze. Want dat wilde ze
 • halen en daar die japonnetjes van te maken ... En op een dag, daar was het klaar. En de koning zei tegen zijn dochter
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de
 • koningin. Het meisje eist drie bijzondere jurken en een bontjas van verschillende soorten bont, om de bruiloft even uit te
 • bruiloft
 • dochter
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de koningin. Het meisje eist drie bijzondere jurken en een bontjas van…

mop uit 1659
 • [p. 206] Van twee Nieuw gehoude. Een seker Ionghman een jonghe Dochter getrouwt hebbende, soo hy meende, quam doe de
 • eerst Bruylofts nacht was by haer te bedde, doe vertelde hy haer uyt jock, en seide, Liefste, ick hebbe een jonghe dochter
 • bruiloft
 • dochter
 • Een jongeman bekent aan zijn jonge bruid dat hij al een kind heeft. Tot zijn verbazing zegt zij dat ze ook al een zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die…

mop uit 1659
 • ghebeurden het dat hy op den tweeden dagh van de Bruyloft, des morgens in sijn deure stondt, siende een Iongman met een Dochter
 • neers: De Dochter daer over verstoort wordende, en seyde tegens de Ionghman, daer sal de oude hontsvot de duycker over halen
 • bruiloft
 • dochter
 • Over een gierige Drent die geen aalmoes wil geven bij het huwelijksfeest.

sage uit 1892
 • Er was eens een heer die eene dochter had. Deze dochter wou trouwen aan eenen armen jongen. Maar dit wou de heer niet
 • toestemming. Doch de dochter van den heer was er ook gebleven en de man die vroeg om er in te wonen was haren vrijer. Doch er kwam
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar
 • , vertelt die hem dat hij last heeft van dat gespook doordat hij zijn dochter geen toestemming heeft gegeven te trouwen met de
 • bruiloft
 • dochter
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar vader te gaan spoken. 's Nachts ziet de vader een gestalte met vurige ogen, en…

mop uit 1620
 • Van de bezorgde Bruid. Eene Dochter, die de Bruydt was, soude gaen tappen om den Bruydegom eens te schincken. Sy
 • vertelt hem wat een wijse Dochter dat hy hadde; blijft daer oock sitten peynsen. De Bruydegom, niet wetende waer sy bleven
 • bruiloft
 • dochter
 • Een meisje wordt door haar verloofde verzocht een kan bier uit de kelder te halen. Ze komt maar niet terug en de moeder gaat kijken. Het meisje is in gedachten verzonken over de kosten, die een kind…

sprookje uit 1647
 • dunkkende nam 'er met zijn eedelen de proef van, en vonde 't zo; dat hem bewoog aen d'Engelsche Prins daer zijn dochter en zijn
 • , en de waerheyt bevonden hebbende, bood hem, als de Koning van Marocca deê, zijn dochter en zijn halve Koningrijk daer
 • bruiloft
 • dochter
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…