Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

1 resultaten voor ""

sage uit 1501
  • Hertogen Dochter van Beyeren". Met haar ging hij naar Utrecht, ontbood Frederik en maakte hem bisschop. Eens sprak hij tot hem
  • beginnen de visch te eten, bij den kop of bij den staart?" En toen de keizer argeloos antwoordde: "Bij den kop", zeide de
  • argeloos
  • dochter
  • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…