Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

75 resultaten voor ""

mop uit 1980
 • Een vader loopt langs de kamer van zijn dochter en hoort een vreemd zoemend geluid: bbzzzzzz. Wat mag dat wel wezen
 • ? denkt de vader en hij kijkt om het hoekje van de deur. Ziet hij zijn dochter bezig met een vibrator. Ojé, hoe leer ik haar
 • Een vader bemerkt dat zijn dochter zich bevredigt met een vibrator. Om het haar af te leren, gaat hij op een dag met de
 • dochter
 • Een vader bemerkt dat zijn dochter zich bevredigt met een vibrator. Om het haar af te leren, gaat hij op een dag met de vibrator door het huis lopen, en hij zegt tegen haar: "Ik laat mijn aanstaande…

mop uit 1994
 • Een moeder praat met haar pasgetrouwde dochter, en informeert hoe het met de seks gaat. De dochter zegt dat het
 • , "wat is dat?" "Nou," zegt de dochter, "ik ga naakt op bed liggen, hij zwaait 25 keer in de ringen, laat dan los en schiet
 • Een dochter vertelt haar moeder over een nieuw seksspel met haar man. Het spel - de zwiepsteek - vereist gymnastische
 • toeren van de man aan de ringen. De moeder wil dit zelf ook. Als de dochter terugkeert van vakantie, blijkt moeder in het
 • dochter
 • Een dochter vertelt haar moeder over een nieuw seksspel met haar man. Het spel - de zwiepsteek - vereist gymnastische toeren van de man aan de ringen. De moeder wil dit zelf ook. Als de dochter…

sage uit 1970
 • dochter Margareta op de Vijverberg woonde. Weldra wist iedereen dat hij "amoureus was geworden van een Haegsche Joffrouwe
 • dochter
 • Het verhaal dat Leiden door de Spanjaarden werd uitgehongerd omdat Margareta Moons Valdez zou hebben laten beloven de stad niet te beschieten, is onjuist.

sage uit 1970
 • hem de hand en sprak met hem. Ook de vrouw en de dochter van de buurman zag hij daar; zij groetten hem vriendelijk en hij
 • was wel zo verstandig, om er niet van te reppen voordat de buurman en diens vrouw waren gestorven en hun dochter met
 • dochter
 • Man ziet om middernacht lampen branden en mensen die aan tafel zitten of dansen. Hij ontdekt zijn buren, groet ze, en op een bepaald teken verdwijnt alles.

sage uit 1970
 • Man en dochter zien bij avond een grote zwarte spookhond onder een hek doorkruipen. De volgende dag blijkt dat dat
 • dochter
 • Man en dochter zien bij avond een grote zwarte spookhond onder een hek doorkruipen. De volgende dag blijkt dat dat helemaal niet mogelijk is.

sage uit 1970
 • daarna kwam de getrouwde dochter, Jo Scheffer-Post, het nog onbewoonde huis bezichtigen. Haar ouders, die haar waren komen
 • overdekte lijkkist droegen, de trap afdaalden. Dochter Jo stond als vastgenageld, de mannen gingen haar voorbij en verdwenen
 • Dochter voorziet de dood van familielid; vrouw voorziet de dood van bewoners van een huis.
 • dochter
 • Dochter voorziet de dood van familielid; vrouw voorziet de dood van bewoners van een huis.

sage uit 1970
 • Catherine le Chasseur was geheten. Als dochter van de waard van een taveerne in Orleans had zij de jeugdige student Gerrit van
 • dochter
 • Voorbeelden van spoken in een huis, waar ook een onderaardse gang zou beginnen, o.m. de geest van een wegens valsemunterij ter dood veroordeelde vrouw die getrouwd was met één van de bewoners.

mop uit 1651
 • braef te caresseren. R. 'Wat donders begint gij? Om daervan vrij te zijn heb ik u mijn dochter gegeven.']
 • juist om hiervan verlost te zijn zijn dochter gegeven.
 • dochter
 • Een schoonvader en schoonzoon waren samen op reis. 's Nachts moesten ze door gebrek aan bedden samen slapen. De schoonzoon sprong toen bovenop de schoonvader en begon enthousiast aan hem te zitten. De…

mop uit 1651
 • men haer geluck wenscht, soo is het schier of het haer niet aengaet.' R. 'Dat is geen wonder, sij heeft dese dochter
 • Iemand merkte op dat het een vrouw niets leek te schelen dat haar dochter trouwen. Een ander zei daarop, dat het haar
 • minst favoriete dochter was. Het antwoord dat daarop volgde is doorgehaald.
 • dochter
 • Iemand merkte op dat het een vrouw niets leek te schelen dat haar dochter trouwen. Een ander zei daarop, dat het haar minst favoriete dochter was. Het antwoord dat daarop volgde is doorgehaald.

mop uit 1651
 • De heer Dick Brasser ende Niclaes van Vlooswijck te Bolsano koomende, daer de waerdt een moye dochter hadde, maeckte
 • Claes de koop dat hij in een kaemer apart leggen soude (omme de dochter, die hij alrede uyr geset hadde, buyten weten van de
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de
 • dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen, en onder andere Dick Brasser kwam met een
 • dochter
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen,…

mop uit 1651
 • dochter altoos het minste van alle de kinderen mogen lijden.' R. 'Het blijckt oock wel, omdat soo ras als se getrouwt is een
 • . Een ander zei dat dat komt omdat de moeder deze dochter het minst van haar kinderen kon lijden. De eerste antwoordde: "Dat
 • dochter
 • Toen juffrouw Coijmans met meneer Voet ging trouwen, zei iemand dat haar moeder niet blij met het huwelijk leek te zijn. Een ander zei dat dat komt omdat de moeder deze dochter het minst van haar…

mop uit 1651
 • De heer Brasser ende Nicolaes Vlooswijck te Bolsano komende, daer de waerdt een moye dochter hadde, maeckte Claes de
 • koop dat hij i n een kamer apart leggen soude, (omme de dochter, die hij alrede uyr geset hadde, buyten weten van de
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de
 • dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen, en onder andere Brasser kwam met een kaars en
 • dochter
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen,…

mop uit 1651
 • Heer Cunis seyde: 'Spronssen, is uw dochter vandaeg jaerig?' R. 'Ja, ick wouw dat se al wel besteken was.'
 • Cunis: "Spronssen is uw dochter vandaag jarig?" Spronssen: "Ja, ik wou dat ze al wel voorzien ['besteken'] was."
 • dochter
 • Cunis: "Spronssen is uw dochter vandaag jarig?" Spronssen: "Ja, ik wou dat ze al wel voorzien ['besteken'] was."

mop uit 1651
 • dochter
 • Antigonus had zijn zoon ingekwartierd in een klein huisje bij een weduwe met drie prachtige dochters. Hij zei tegen de kwartiermeester-generaal: "Al logeert mijn zoon wat nauw, hij mag wat ongemak…

mop uit 1651
 • dochter
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te sluiten. Dat deden ze, en ze gingen in de tuin spelen. Een dochtertje klom op de…

mop uit 1881
 • Een dominee ging met gerij naar een andere plaats om te preeken en hij nam zijn dochter mee. Onderweg werd het zulk
 • . Verder konden ze niet, dus ze besloten dat de dochter vooraan in het bed zou liggen, de dominee in het midden en de koetsier
 • Een dominee is met zijn dochter met een wagen op weg naar een andere plaats om te preken. Ze worden overvallen door
 • slecht weer en moeten ergens overnacht in één bed. De dochter en de koetsier willen vrijen. Om te zien of de dominee slaapt
 • dochter
 • Een dominee is met zijn dochter met een wagen op weg naar een andere plaats om te preken. Ze worden overvallen door slecht weer en moeten ergens overnacht in één bed. De dochter en de koetsier…

broodjeaapverhaal uit 2004
 • dochter
 • Een vrouw moet voor inwendig onderzoek naar de gyneacoloog. Hij zegt dat ze er werk van heeft gemaakt. Later blijkt ze een washandje te hebben gebruikt met glittergel.

mop uit 1651
 • dochter
 • Een man praat met zijn zuster over de gezinssamenstelling. Dat zij nu het enige meisje in het gezin moet zijn; anders had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog…

sprookje uit 1894
 • hij, die het raadsel oploste, zijne beeldschoone, eenige dochter zou ten huwelijk krijgen. Toen echter niemand der
 • antwoordde. De bediende zegde toen het bovenstaande antwoord en kreeg des edelmans dochter tot gemalin. Nadere oplossing: Eens
 • raadsel met als beloning voor het antwoord de dochter van de edelman.
 • dochter
 • raadsel met als beloning voor het antwoord de dochter van de edelman.

personal narrative uit 1970
 • Jao dat 't nou zo hard waaide, ik weet niet. Ik was 's saeterus 's middes was ik nog nae m'n dochter gegaon. Die weunt
 • Vrouw verhaalt over wat er haar gebeurde de middag voor de waternoodsramp. Ze kwam van bezoek bij haar dochter in
 • dochter
 • Vrouw verhaalt over wat er haar gebeurde de middag voor de waternoodsramp. Ze kwam van bezoek bij haar dochter in Sliedrecht en op de terugweg werd ze even 'opgenomen' in de lucht, ze zweefde als het…

mop uit 1651
 • Meester Hans de beul hadde een dochter die niet leelijck maer wel gegoedt was. Dese wierdt gevrijt van een ander
 • Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil
 • dochter
 • Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil toestaan, is het jou schuld als ik met een procureur trouw."

mop uit 1651
 • Monsieur Samuel van Huls klaegde mij dat sijn oudste dochter Sara matten van stoelen en de vloermatten op at. 'Geen
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat
 • dochter
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat in zijn geheel voor te zetten en te zeggen dat ze niets ander s zou krijgen voor…

mop uit 1651
 • Als heel Romen seyde dat de dochter van Sylla te doen hadde met eenen Fulvius, de soon van Fullo, en oock met eenen
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover
 • dochter
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover dat mijn zus een vlek [= Maculam] heeft, terwijl zij een schoonmaker [=Fullonem]…

mop uit 1651
 • Een dochter biechtende, soo examineerde haer de priester volgens de thien gebooden en haer vragende of sij oock
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar
 • dochter
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij,…

mop uit 1651
 • dochter
 • Als het dochtertje van de advocaat Mahu een versierde gilde-os voortgedreven ziet worden vraagt ze haar moeder of het beest toevallig vandaag jarig is, omdat ze het zo versieren.