Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sage uit 1791
  • God mogen niet baten. Ook Margareta, de dochter van de graaf van Zutphen, doet haar beklag. Vanwege al die tranen krijgt
  • dochter
  • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sage uit 1794
  • De dochter van een beroemd wijsgeer werd gelijktijdig door twee jongelingen ten huwelijk gevraagd; den eenen arm, doch
  • braaf; den anderen rijk, maar een' lichtmis. De wijsgeer koos den eersten, met de woorden: "dat hij voor zijne dochter het
  • De dochter van een beroemd wijsgeer wordt door twee mannen ten huwelijk gevraagd. De ene is arm en braaf, de ander rijk
  • maar 'een lichtmis'. De wijsgeer koos de eerste, zeggende: "Dat hij voor zijne dochter het beter oordeelde, een' man zonder
  • dochter
  • De dochter van een beroemd wijsgeer wordt door twee mannen ten huwelijk gevraagd. De ene is arm en braaf, de ander rijk maar 'een lichtmis'. De wijsgeer koos de eerste, zeggende: "Dat hij voor zijne…