Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

43 resultaten voor ""

sprookje uit 1894
 • dochter
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sage uit 1893
 • Zevende zoon De zevende zoon en de veertiende dochter hebben het voorrecht om zekere ziekten, in Zuid Holland vooral
 • , het koningszeer te genezen. De zevende dochter is een nachtmerrie. Wie heden ten dage nog de proef wil nemen van de
 • De zevende dochter is een nachtmerrie. De zevende zoon en veertiende dochter is een genezer. In Utrecht woont zo'n
 • dochter
 • De zevende dochter is een nachtmerrie. De zevende zoon en veertiende dochter is een genezer. In Utrecht woont zo'n wonderdokter.

sprookje uit 1894
 • beet hem los en maakte 'm vrij. De leeuw uit dankbaarheid bewogen Gaf zijn dochter aan den muis. Om zamen te gaan wonen
 • Een leeuw, die in een net verstrikt raakt, wordt bevrijd door een muis en geeft hem zijn dochter tot vrouw. Maar als ze
 • dochter
 • Een leeuw, die in een net verstrikt raakt, wordt bevrijd door een muis en geeft hem zijn dochter tot vrouw. Maar als ze gaan samenwonen trapt de leeuwin haar man per ongeluk dood. Moraal: Houd je bij…

sprookje uit 1894
 • hij, die het raadsel oploste, zijne beeldschoone, eenige dochter zou ten huwelijk krijgen. Toen echter niemand der
 • antwoordde. De bediende zegde toen het bovenstaande antwoord en kreeg des edelmans dochter tot gemalin. Nadere oplossing: Eens
 • raadsel met als beloning voor het antwoord de dochter van de edelman.
 • dochter
 • raadsel met als beloning voor het antwoord de dochter van de edelman.

sage uit 1892
 • 2.58. Een kettinghond Op zekeren laten avond vergezelde de genaamde Jan Betz, woonachtig te Bergeik, eene jonge dochter
 • dochter hem verzocht dit niet te doen. Middelerwijl hoorden zij een allervreeselijkst gerammel van eenen kettinghond, zonder
 • dochter
 • 's Avonds onderweg merken jongen en meisje dat ze vergezeld worden door een hond. Zodra de jongen met een stok op de hond af gaat, horen ze vreselijk gerammel van een kettinghond, zonder dat er wat te…

sage uit 1892
 • dochter geprent. Deze laatste durfde evenwel hare hand niet aan hare moeder toereiken, dan met eenen doek omwonden, door
 • dochter
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sage uit 1893
 • goedhertige dochter op het kasteel harer ouders uit de wieg was geroofd, toen de bandieten veel andere kostbaarheden, waaronder
 • familiewapens, medevoerden. Berthold had eenige van deze laatste in dit moordhol ontwaard. Zij was de dochter van den graaf van
 • dochter
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1893
 • zekeren Peter van Otten gehuwd: de andere dochter zou twee keeren getrouwd geweest zijn. De moordenaar, later in Duitschland
 • dochter
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sprookje uit 1893
 • medelijdende boer was ondertusschen gestorven en de jongste der weezen was met diens eenige dochter getrouwd. Hij had daardoor het
 • dochter
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1896
 • dochter
 • Een mooi jong meisje wordt door haar ouders en haar stiefzussen gehaat om haar schoonheid. De ouders besluiten haar te laten doden door een van hun bedienden. Als bewijs moet hij een van haar vingers…

sprookje uit 1896
 • morgens dit zag, was hij zoo opgetogen, dat hij Hans zijne dochter tot vrouw aanbood en daarbij zooveel geld als de jonge held
 • dochter
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sprookje uit 1896
 • konings dochter trouwen.» Stoffel dacht: «Dan zou het al vreemd moeten loopen, maar men kan niet weten.» Welgemoed reisde hij
 • hem een kamer vol geld kan bezorgen, mag met zijn eenige dochter trouwen.» «Daar heb ik wel zin in,» zeî Stoffel. «Goed
 • betaald heeft, voorspelt zij hem de toekomst: hij zal trouwen met de dochter van de koning. In het bos treft Stoffel de
 • eigenaardige eigenschap heeft, het poept munten. De koning zit in grote geldnood zit en heeft de hand van zijn dochter beloofd aan
 • dochter
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • dochter worden uitgeleverd aan veertien reuzen, en dan zal zij worden verslonden door een draak met veertien koppen. Zoo niet
 • . Hij trok naar den drakenberg, maar des konings dochter reed, in een koets, die met zwart floers behangen was, ook
 • rouw heerst: de dochter van de koning zal worden uitgeleverd aan veertien reuzen en worden verslonden door een
 • dochter
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sprookje uit 1896
 • . Nu had de koning een zeer mooie dochter en de oude soldaat verliefde op haar. Hij kon haar echter bezwaarlijk ten
 • dochter
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sprookje uit 1896
 • knecht over en zeide: «als gij mij dat raadsel kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen - ik weet dat
 • zonder zorgen» boven de huisdeur te laten staan. En Hans gaf toestemming tot het huwelijk van den knecht met zijne dochter
 • dochter
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

sprookje uit 1896
 • . Maar was deze boer onnoozel, hij had een zeer schrandere dochter. Zij zag wel in, dat haar vader door den landheer bedrogen
 • landheer veel knapper was dan hij. Maar zijne dochter sprak hem moed in en gaf hem aan de hand, hoe hij de vragen had te
 • dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter van de boer is heel wijs en vertelt hem
 • graaf wil weten hoe de boer aan deze wijsheid komt. Hij zegt de boer dat zijn dochter naar hem toe moet komen, niet bij dag
 • dochter
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

sprookje uit 1896
 • mandvol mooie lekkere pruimen kon bezorgen, zou met de prinses, zijne dochter, mogen trouwen. De arme lieden, die den
 • gemalin en dochter waren opgetogen, toen hun daaruit pruimen als eieren, sierlijk geel en heerlijk glanzend tegenblonken. Zij
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een
 • . Deze wil echter niet dat de knaap met zijn dochter trouwt en geeft hem een nieuwe opdracht: hij moet drie dagen lang
 • dochter
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een boom die 's winters pruimen geeft. Zijn zonen willen hun geluk beproeven. De…

sage uit 1896
 • volstrekt niet of zij mij zal willen hebben. Ik ben verliefd op des burgemeesters dochter.» - «Die keus is waarlijk niet
 • toen de mosterdman hem vertelde, dat diens zoon met mijnheers dochter wenschte te trouwen, en de vader daarvoor mijnheers
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te
 • zijn dochter te onderhouden. Kees Mosterd heeft aan geld geen gebrek en wil zijn zoon wel financieel steunen. Dan vraagt de
 • dochter
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De…

sage uit 1899
 • dochter
 • Man hoort onverklaarbaar rommelen in huis enkele dagen voordat zijn dochtertje verdrinkt.

sprookje uit 1899
 • Een moeder en een dochter hadden bepaald dat wie het eerst stierf, een hemd met twee mouwen aan zou, en de laatste een
 • dochter te bed en hoorde telkens roepen: "Mijn mouw, mijn mouw." Dit geluid kwam nader en op eens werd er gezegd: "'t is niet
 • Moeder en dochter hebben afspraak dat degene die het eerst sterft het hemd met wtee mouwen zal krijgen. Hoewel de
 • moeder als eerste sterft krijgt ze toch het hemd met één mouw. De dochter hoort 's nacht om de mouw roepen, maar opeens wordt
 • dochter
 • Moeder en dochter hebben afspraak dat degene die het eerst sterft het hemd met wtee mouwen zal krijgen. Hoewel de moeder als eerste sterft krijgt ze toch het hemd met één mouw. De dochter hoort 's…

sage uit 1899
 • dochter
 • Een meisje kan na een visite aan haar grootmoeder koeien melken. Haar vader vraagt haar de koe van de buurman te melken, maar het meisje wil dat niet omdat ze weet dat de koe dan dood zal gaan. Haar…

mop uit 1894
 • gehoord, maar kon de zak niet uit. Hij begon in de zak hardop: "Wie wil 's Konings dochter trouwen? Wie wil 's Konings
 • dochter trouwen?" Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging naar de zak en zei tegen Jan: "Dat wil ik wel
 • een boer over om de zak open te maken en er zelf in te gaan zitten, met de belofte dat de boer met de dochter van de
 • dochter
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sprookje uit 1894
 • brengt al die geschenken mee. De jongste dochter is nu altijd bezig voor de arme menschen kleeren te spinnen. De oudste
 • dochter en de twee oudere veinzen ook groote droefheid. Op een avond gaat de vader wandelen en komt langs de plek, waar de
 • de zoon op het fluitje blaast hoort hij de jongste dochter vertellen dat ze is vermoord door haar zussen. De vader van de
 • straat begraven. De jongste dochter komt weer tot leven.
 • dochter
 • Een vader heeft drie dochters. De oudste twee zijn gemeen, maar de jongste is lief en goed. Wanneer de vader op reis gaat, neemt hij voor alledrie iets mee. De twee oudsten krijgen een mooi kado waar…

sage uit 1894
 • dochter
 • Een vrouw wordt krankzinnig als ze hoort dat het erfgoed van haar voorouders wordt verkocht aan vreemden. Ze ontvlucht het klooster waar ze op dat moment woont, en komt terug om door de vertrekken van…

sage uit 1892
 • Er was eens een heer die eene dochter had. Deze dochter wou trouwen aan eenen armen jongen. Maar dit wou de heer niet
 • toestemming. Doch de dochter van den heer was er ook gebleven en de man die vroeg om er in te wonen was haren vrijer. Doch er kwam
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar
 • , vertelt die hem dat hij last heeft van dat gespook doordat hij zijn dochter geen toestemming heeft gegeven te trouwen met de
 • dochter
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar vader te gaan spoken. 's Nachts ziet de vader een gestalte met vurige ogen, en…