Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1919
 • dochter
 • De wielewaal die nooit had kunnen zingen omdat hij geen geluk en verdriet voelde, begint te zingen als hij de smart van Adam en Eva voelt als zij uit het paradijs worden verdreven.

sage uit 1918
 • bloed zou er meer tusschen hen zijn. Neen, ze zouden vrienden worden, en keizer Karel had een dochter, Aye, die schonk hij
 • het Montalbaen. Koning Iewijn gaf Reinout zijn dochter tot vrouw. Clarisse was de naam der schoone maagd. Keizer Karel
 • Dordoen de keizer. Door deze daad breekt er oorlog uit. Uiteindelijk besluit men tot verzoening en wordt de dochter van Karel
 • IJwijn. Deze schenkt Reinout een stuk land en zijn dochter Clarisse. Op een dag heeft Reinout heimwee naar zijn ouders, en
 • dochter
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sage uit 1911
 • In de Bellemeermolen (Belmermeermolen) woonde vroeger een moeder en dochter. Die dochter had verkeering en die vrijer
 • dochter
 • Vrijer moet voor twaalf uur 's nachts vertrekken bij zijn meisje en haar moeder. Hij vindt het verdacht, want onderweg strijkt er een kat langs zijn benen. Hij blijft eens zitten, en merkt hoe zijn …

sage uit 1911
 • het graf van haar dochter had gebeden, op. Door de schrik ging de student an de haal. De andere hem achterna. Hij was
 • van haar dochter heeft gebeden. De student vlucht, zo geschrokken dat hij krankzinnig wordt.
 • dochter
 • Student die niet in de opstanding van doden gelooft neemt de weddenschap aan om op het kerkhof om middernacht driemaal de doden op te wekken om op te staan. Net voordat dat voor de derde maal wil…

sprookje uit 1911
 • Der was er es een koning en die had een dochter. Of die nou zoo lillijk was, of dat er wat aars an mankeerde, dat weet
 • , maar ik zel hem wel krijge, dat hij zei teuge zijn dochter: "Gaan jij maar met hem in de tuin wandelen, den zel ik de wilde
 • dochter
 • Een mismaakte schoenmaker reageert op een huwelijksadvertentie van een prinses die niet aan de man kan komen. Onderweg helpt hij een aap en een wolf. De koning vindt hem geen partij, en laat hem in…

sage uit 1911
 • Een andere keer zat ze op haar stoel het kind van haar dochter te bakeren, die ten haren huize bevallen was. Een
 • jongere dochter, die nog een jong meisje was, liep over huis te spelen. Telkens beknorde ze deze, omdat ze (naar vrouw De Boer
 • Vrouw denkt dat haar dochter steeds tegen haar stoel aanloopt die dan onaangenaam beweegt. Zodra ze merkt dat dat niet
 • dochter
 • Vrouw denkt dat haar dochter steeds tegen haar stoel aanloopt die dan onaangenaam beweegt. Zodra ze merkt dat dat niet het geval is, zegt ze dat er iets mis moet zijn met haar zuster. Later krijgt ze…

sage uit 1911
 • moeder met haar dochter en omdat die dochter verkering had, kwam haar vrijer elke zondagnacht bij haar opzitten. Nu moest hij
 • verlaten en niet meer terug had gekund. Daar de dochter van hetzelfde laken een pak was, heeft die jongen natuurlijk de
 • Een moeder en een dochter wonen samen in een molen. De dochter heeft verkering, en haar vrijer blijft elke zondag tot
 • een kat langs zijn benen. Hij besluit om tot na middernacht bij de dochter te blijven om uit te vinden hoe het zit. Om
 • dochter
 • Een moeder en een dochter wonen samen in een molen. De dochter heeft verkering, en haar vrijer blijft elke zondag tot middernacht bij haar. Hij moet voor twaalf uur weer naar zijn eigen huis terug, en…

sage uit 1919
 • dochter, en men zeide, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw had haar vaste plaats aan het venster, waardoor zij
 • vrienden toe. Ze kende ieder weder, als had ze nooit het huis verlaten. Ze zat er, om haar dochter te beschermen, gelijk een
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt
 • een grote uilenbril en las de bijbel. Iedereen die voorbij kwam groette ze. Op een dag ging de vrouw dood. De dochter van
 • dochter
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam,…

sage uit 1918
 • dochter, die van zijn slecht gedrag niets wist. Ze begreep het niet, dat haar vader iederen dag met Gerard in de kroeg zat
 • , want haar ziel was jong en vol vertrouwen. Nooit duldde magere Hein, dat er kwaads van zijn dochter werd gezegd. Er waren
 • we bij vele spook- en duivelsverhalen terug. Wanneer een paar gehuwde lieden zeven zoons krijgt, zonder eene dochter er
 • dochter
 • In de Betuwe woonde eens een rijke heer die zijn geld niet besteedde aan goed dingen. Vroeger was hij een goed heer geweest, maar vanaf de dag dat een jonge heer zijn slot had bezocht was Gerard…
pl05.jpg

sage uit 1918
 • binnenreed. Nadat hij zijn naam had geroepen, liet de wachter de slotbrug neer, en de graaf met zijn dochter wachtten hem. Het
 • , gaarne gaf ik u beiden mijn dochter, Alixe, als dit mogelijk was. Daar Gods bestuur niet veranderd kan worden, zeg ik u, dat
 • dochter
 • Twee broeders Reginald en Waleram hebben beiden hun zinnen gezet op de jonkvrouwe Alixe. Als Alixe voor Waleram kiest ontsteekt Reginald in woede en vermoord zijn broeder Waleram en Alixe. Als hij het…
pl06.jpg

sage uit 1918
 • dochter! 't is een ommegang met vaan en kruis en psalmenzang." "Dan wil ik slapen, en droomen van mijn held." Zij glimlachte
 • zeggen, dat Reynout dood was. Zij zou 't later vertellen. Zij glimlachte. "Mijn dochter! 't is de oude zolderpui, die
 • van haar kind ziek op bed ligt. Drie maal wordt de dochter wakker: door het luiden van de klokken, het maken van de
 • dochter
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1918
 • de dochter was van den heer van Velp [7], en dezen vertellen, dat het lange jaren geleden is geschied. Maar dit is
 • dochter
 • De mooie arme bessenplukster Ann van Velp wordt verleid door de slechte heer van Biljoen. Alle mooie kleren en kostbaarheden kunnen haar niet gelukkig maken. En elke keer als de heer er op uit trekt,…
pl16.jpg

sage uit 1918
 • voor de witte wiven, al waarschuwde hun buurmeisje Johanna, de dochter van Scholte Lodink, hen voor hun moed. "Ga niet den
 • Lodink uit, "ze moeten niet gedwongen worden. Al wil mijn dochter Johanna trouwen met een keuterboer, mijn gezegde is: "je
 • de moeder van Johanna niets meer van Herbert weten. In plaats daarvan wilde zij haar dochter koppelen aan de rijke
 • dochter
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1918
 • zich komen, en hij zeide haar: "Zult gij--wanneer ik weg ben--voor mijne vrouw Beatrijs zorgen, of zij uw dochter ware
 • zonen ter wereld en eene dochter. Ze hadden allen bij hun geboorte een zilveren keten om den hals, zoo edel was de moeder
 • zes zonen en één dochter. Allen worden geboren met een zilveren ketting om hun hals, zo edel was hun moeder. Matabrune
 • de onwettigheid van haar dochter. Tijdens de rechtszitting hoort men het stoten van een hoorn en ziet men een zwaan met
 • dochter
 • Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het verhaal om koning Oriant. Oriant trouwt tegen de zin van zijn moeder Matabrune met de simpele maar mooie Beatrijs. Als de koning ten…
pl22.jpg

sage uit 1918
 • , gehuwd met Ida, de dochter van den Cuykschen graaf. Zij hadden een zoon Boudewijn, een jonge, moedige knaap: maar toen het
 • hij ging naar Engeland, waar in deze dagen koning Elderik regeerde, die een dochter had, Sophia geheeten, niet veel jonger
 • . Zijn dochter Sophia en Boudewijn kregen elkaar lief, maar het is een onmogelijke liefde gezien de positie van Boudewijn. Ze
 • besluiten naar het land van Boudewijn te vluchten. Koning Elderik liet hen zoeken, maar zijn dochter bleef onvindbaar. Na vele
 • dochter
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar…
plx31.jpg