Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

20 resultaten voor ""

sprookje uit 1920
 • 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink: Twènter Laand en Leu en Lèven, blz
 • tussen 1920 en 1936
 • Overijssel, Lonneker; tusschen 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient
 • dochter
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sage uit 1923
 • haar dochter het ontgelden, want elken avond, was er een zwarte hond bij haar, die maar niet wilde weggaan. Overal waar ze
 • De dochter van een vrouw, die niets van handelaren koopt, moet het ontgelden en krijgt elke avond bezoek van een zwarte
 • dochter
 • De dochter van een vrouw, die niets van handelaren koopt, moet het ontgelden en krijgt elke avond bezoek van een zwarte hond, die haar blijft achtervolgen.

sage uit 1923
 • dochter, toen ze 's zondagsmorgens uit de keuken aardappelen wilde halen, een stevige tik op de handen kreeg, terwijl er toch
 • dochter
 • Een vrouw, die haar pleegkinderen afbeult, zodat ze vroegtijdig sterven en zij over hun erfenis kan beschikken, kan na haar dood geen rust vinden en wordt door vvlen gezien.

sage uit 1923
 • Andere dooden die weerkeeren Op Kapelle woonde een ongetrouwde, manke dochter bij haar ouders in. Die heeft het leven
 • dochter
 • Een vrouw, die hard was voor haar ouders, vindt na haar dood geen rust.

sage uit 1922
 • vroeg vader S. of zijn dochter werkelijk behekst was geweest, waarop Geelgoed, de hoofdkussens opensneed, en er kunstig
 • dochter
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1923
 • Greta van Limburg Hertog Otsen van Limburg ging eens op jacht. Zijn dochter Greta vergezelde hem. Na het uitrijden van
 • Greta: “Alleen wat eten en drinken.” Maar de portier deed of hij haar kende, en vroeg: “Zijt gij niet de dochter van den
 • dochter
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • hij tenslotte met leege handen stond tegenover zijn jongste dochter, toen deze, van haar bedevaart thuisgekomen, hem
 • een noot, door hem opgeraapt op den Calvarie-berg. Die gaf hij zijn jongste dochter. Opgetogen van blijdschap snelde zij
 • Ridder heeft bij terugkomst van pelgrimsreis voor achtste vrome dochter alleen nog maar een noot afkomstig uit het
 • dochter
 • Ridder heeft bij terugkomst van pelgrimsreis voor achtste vrome dochter alleen nog maar een noot afkomstig uit het Heilig Land als geschenk. Het meisje plant de noot waaruit een prachtige boom…

sage uit 1923
 • zijn buitengewone lichaamskracht spoedig een eerste plaats innam. Hij hield echter zielsveel van zijn dochter Lina, die
 • bedrukt en droefgeestig. Al poogde zj haar zieleleed te verbergen, Hameker ontging het niet, en in de blikken zijner dochter
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart
 • dochter
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


legende uit 1925
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij
 • wel geschenken gaf aan de anderen uit zijn gezin, herinnerde zijn vrouw hem aan zijn belofte aan zijn dochter Anna. Toen
 • dochter
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van…

legende uit 1925
 • begreep, dat dit zijn dochter moest zijn. Hij deed onderzoek, waar de bedoelde vrouw zich bevond en begaf zich naar Boshoven
 • . Maar bet Weerterbosch was daar zoo uitgestrekt, het stond van daar tot ver in Brabant, dat de Schotsche koning zijn dochter
 • dochter
 • Een Schotse, blinde koningsdochter en later heilige Oda, gaat op bedevaart naar het graf van de heilige Lambertus. Vanaf dat moment was ze ziende. Toen haar ouders haar uit wilden huwelijken, ging ze…

sage uit 1925
 • Huyn". Onderwijl was Emma, de dochter van den keizer, ontvlucht met Eginhard, zijn geheimschrijver. De twee geliefden
 • hut gebouwd, om te kunnen bestaan. De keizer reed toen vaak op jacht, want het verlies van zijn dochter deed hem veel leed
 • dochter van de keizer, was intussen weggevlucht met haar geliefde Eginhard en hield zich schuil in de bossen. Omdat de Huyn
 • dochter
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd…

sage uit 1925
 • zijn oorsprong hebben gehad in de onvergelijkelijke schoonheid van Marie, de eenige dochter van een heer te Oirsbeek. Vele
 • dochter
 • Marie-Oirsbeek is als uitroep van verwondering lange tijd in gebruik geweest bij boeren in de streek. Marie van Oirsbeek was een beeldschoon meisje, maar kon geen minnaar vinden van vergelijkbare…

sage uit 1925
 • Sittard. Zij had een dochter van omstreeks twaalf jaar, aan wie zij haar duivelskunst zo had geleerd, dat het meisje die
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk
 • dochter
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1925
 • De pad In de Bogaardenstraat te Maastricht woonde een water- en vuurvrouw die een dochter had van ongeveer zestien
 • vertelde deze wat haar dochter mankeerde. Deze veronderstelde, dat het meisje was aangeraakt door een kwade hand. De moeder
 • van het meisje zeggen dat alleen te zullen doen als de vrouw hun dochter geneest. Het meisje moet bij de heks op schoot
 • dochter
 • Een meisje wordt met de dag bleker en dreigt weg te kwijnen. Haar moeder heeft een winkel en een van de klanten, een oude vrouw, grijnst elke dag gemeen naar het meisje. Op aanraden van een andere…

sage uit 1925
 • . Daar opende hij de deur, maar zag niemand. Hij ging nu eens naar zijn dochter kijken, denkend, dat deze soms had geklopt
 • trap, in de schemer van het lamplicht, dat een zwarte kat van het bedje van zijn dochter sprong. Dat beviel hem niet, maar
 • de deur staat. Op de slaapkamer van zijn dochter treft hij een zwarte kat bij het bed aan, die wegvlucht. Het meisje
 • dochter
 • Het dochtertje van caféhouders is klein. Haar vader noemt haar zijn 'dwergje' en denkt dat zij door kwade hand is aangeraakt. De pastoor verzuimt echter haar te overlezen. Op een nacht hoort de vader…

sage uit 1925
 • De zak muizen Een heks te Nuth had van leem muizen gekneed en ze in een zak gedaan. Zij riep haar dochter en beval
 • Een heks in Nuth droeg haar dochter op om van leem gekneden muisjes uit te zetten in het erwtenveld. Dat jaar werden er
 • dochter
 • Een heks in Nuth droeg haar dochter op om van leem gekneden muisjes uit te zetten in het erwtenveld. Dat jaar werden er geen erwten in die akker gevonden, want de muizen hadden alles opgegeten.

sage uit 1925
 • jonker in een uitspanning te Grubbenvorst een schuilplaats. Hij verliefde zich al spoedig in de dochter van de waardin en het
 • jonge vrouw. Hij meende de stem van de laatste al gauw te herkennen. Het was zijn geliefde, de dochter uit de herberg waar
 • dochter
 • Een vogelvrij verklaarde jonker wordt verliefd op een meisje in het dorp waar hij zich schuilhoudt. Maar als hij op een nacht door de ruïnen van het Gebroken Slot dwaalt, komt hij erachter dat zij…

sage uit 1922
 • moeder en een dochter. De dochter had verkeering en de vrijer kwam zondagavonds bij haar opzitten, dat wil zeggen: nadat de
 • dochter
 • Vrijer van meisje moet voor twaalf uur weggaan. Als hij dat eens weigert merkt hij dat het meisje om twaalf uur flauwvalt. Hij legt een zakdoek op haar gezicht voordat hij haar moeder gaat…

mop uit 1926
 • ge ze alle bei.' Een andere boer kreeg zijn dochter thuis. Ze had een ongelukje gehad. Toen zei die boer, op den
 • dochter
 • Voorbeelden van domheid.

sage uit 1923
 • Weerwolven. De weduwe Visser en haar dochter hebben eens in hun leven een weerwolf ontmoet te Kapelle. 't Was een
 • Een vrouw en haar dochter hebben eens een weerwolf ontmoet . 't Was een ruige hond. Ze zagen duidelijk dat hij een stuk
 • dochter
 • Een vrouw en haar dochter hebben eens een weerwolf ontmoet . 't Was een ruige hond. Ze zagen duidelijk dat hij een stuk van een boezeroen tusschen de tanden had.Een poosje later kwam de weerwolf, een…