Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1888
 • , die zoo op éenen oogslag al zijn zinnen betooverd had? "Koning, het is mijn dochter!" luidde het antwoord. "O, voer haar
 • Een schilder werkt bij een koning. De schilder heeft een schilderijtje van zijn dochter bij zich. De koning wordt
 • dochter
 • Een schilder werkt bij een koning. De schilder heeft een schilderijtje van zijn dochter bij zich. De koning wordt verliefd op de afbeelding en vraagt de schilder het mooie meisje te brengen om met…

sage uit 1510
 • een dochter, so salmen op haer hoeft wat souts leggen als si slaept, dats sijs niet en weet, ende den naem die si eerst
 • noemt na dat si ontsprinct, yst een man, so salt een 230 soen sijn, ende ist een vrou, so salt een dochter sijn." (Glose
 • haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt dan wordt het een dochter. Zegt de zwangere
 • dochter
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

sage uit 1510
 • mit vulen of stinckende voeten, ende hi een sone wint, die sone sal hebben eene stinckende adem, ende ist een dochter
 • dochter
 • Maandag, elfde kapittel. Als een man naar bed gaat met zijn geliefde en hij heeft stinkende voeten, dan zal een eventueel kind ofwel van voor ofwel van achter stinken.

sage uit 1510
 • dattet waer geviel van haer dochter, die si 270 huwede aenden verkensweender. Si moeste hem wisen hoe si doen souden, ende
 • dochter
 • Maandag, twaalfde kapittel. Als een jongen en een meisje met elkaar naar bed gaan en ze zijn beide maagd, dan zal hun eerste kind gek zijn.

mop uit 1554
 • dochter
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • , diewelck in sine gebuerte een edele dochter so lief hadde dat hi se ten houwelijcke begeerden. Die ouders van der maecht, al
 • houwelijc niet toe gaen en soude, omdat die dochter dese ongeschiectheyt van haren soone wel mercten, beval si hem thuys ende
 • dochter
 • Een rijke weduwe had een oliedomme, zotte zoon. Deze wilde graag trouwen met een arm edel meisje. De moeder probeerde hem goed gedrag bij te brengen, maar dat mislukte jammerlijk. Ondanks al zijn…

mop uit 1554
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde
 • dochter
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde dat dat niet nodig was, want haar moeder had die dag nog een hele emmer vol…

mop uit 1554
 • dochter
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de ridder het niet meer. Ouders zouden dit ook met hun dochters moeten doen die uit…

mop uit 1554
 • die onderstaet ons twee te vereenighen. So hebt gy een dochter ende ick hebbe eenen soon, laet ons die tesamen gheven
 • wederpaertije antwoorde ende seyde: 'Bi mijnen eedt, ghi segt recht, het is mi lief.' Ende riep syn dochter ende hielt haer de sake
 • . Hij wilde de twee families verenigen, door zijn zoon met de dochter van de ander te laten trouwen. Zo gebeurde het, en de
 • dochter
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • hem in zijn huys draghen. Ende seyde totter dochter dat si hem een muecken ende dry keersen leenen soude, hi hadde wat
 • opset een stuck ghelts in dat muecken ligghen, ende gaf 't synder dochter. Des dochters man seyde: 'Vader, ghy hebt al den
 • dochter
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

sage uit 1510
 • ¶ Het xvij. capittel. "Als een vrou bi haren man leit, ende liever een sone hadde dan een dochter, so
 • dochter tsavons metter nacht.
 • wordt ook gezegd dat een dochter 's avonds wordt verwekt en een zoon 's ochtends.
 • dochter
 • Vrijdag, zeventiende kapittel. Een vrouw die liever een zoon wil, moet tijdens de seks haar hand gesloten houden. Er wordt ook gezegd dat een dochter 's avonds wordt verwekt en een zoon 's ochtends.

sage uit 1510
 • begeert te dansen ende te horen spelen op eenich instrument, dat is een teiken datsi een dochter draecht."
 • luisteren duiden op een dochter.
 • dochter
 • Donderdag, negende kapittel. Een zwangere vrouw die haar kind aan de rechterkant draagt, graag wild en gevolgte eet en met plezier luistert naar verhalen over toernooien en steekspelen zal een zoon…

sage uit 1510
 • verkeerter maer een luttel af, om deswil dat hi sijns gelijc wint, mer als hi een dochter wint die is buyten 835 sijnre
 • dochter. Nochtans boet haer die dochter meer lidens aen dye 840 eerste dry maenden."
 • dochter
 • Donderdag, elfde kapittel. Een man kan voorspellen wat het geslacht van zijn ongeboren kind wordt door zich te herinneren wat zijn wens tijdens het verwekken was. Voor een vrouw die een jongen draagt,…

sprookje uit 1889
 • . De koning, die over het antwoord zijner oudste dochter ten hoogste tevreden was, ontstak in grooten toren bij dat van de
 • . Ik erken u niet meer voor mijne dochter!" Meer dood dan levend begaf het prinsesje zich op weg. Uren en uren liep zij
 • en wat zij willen dat hij voor hen meebrengt. De jongste dochter zegt dat ze hem zo lief heeft als zout en wil dat ook
 • dochter
 • Een koning heeft drie dochters. Als hij op het punt staat een reis te gaan maken, vraagt hij hen hoe graag zij hem zien en wat zij willen dat hij voor hen meebrengt. De jongste dochter zegt dat ze hem…
129.jpg