Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

36 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • . Mar doe knope har dochter har op. Doe wie se wer frij. Doe is it minske âld woarn.
 • blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar dochter zelfmoord. Weer was de vrouw vrij en
 • dochter
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar…

sage uit 1966
 • Kaartleggen leer je van moeder op dochter. Trek je een klaveraas, dan duidt dat op fortuin. Trek je een klaveracht, dan
 • dochter
 • Kaartleggen leer je van moeder op dochter. Trek je een klaveraas, dan duidt dat op fortuin. Trek je een klaveracht, dan vertrek je naar den vreemde.

sage uit 1966
 • syn dochter de hals út snien.
 • . Die heeft zijn dochter de hals uitgesneên.
 • dochter
 • Het bloed van een moord, gepleegd op de Mûzegroppewei, kan niet uitgewist worden. Rijmpje: Sytse Bates, die was gemeen. Die heeft zijn dochter de hals uitgesneên.

sage uit 1966
 • Een nachtmerrie is een van zeven dochters, maar het is ook wel eens een enige dochter. Je kan haar horen als ze op haar
 • dochter
 • Een nachtmerrie is een van zeven dochters, maar het is ook wel eens een enige dochter. Je kan haar horen als ze op haar tenen aan komt rennen. Dan komt ze naast je en even later zit ze je op de hals.…

sage uit 1966
 • Hjir sa'n 300 meter ôf wenne Jehannes Durkje. Dy hie in dochter, dy woarde o sa min bihandele. It bern woarde hiel faek
 • gong. Dat wie de straf foar dat dizze minsken it fanke sa skandalich bihandelen. In 14 dagen letter is de dochter stoarn.
 • manier strafte. Veertien dagen later is de dochter gestorven.
 • dochter
 • Een meisje werd door haar vader vaak vastgebonden en geslagen. Toen zij op een keer weer zo was mishandeld, is een klein mannetje met een slipjas aan, een hoedje op en met een stok onder de arm, de…

sage uit 1966
 • der net ynkomme. Alles siet ticht. Jantsje, Ritske syn dochter stie oan 'e binnenkant fan 'e doar. "Och Jantsje," rôp de
 • dochter
 • Twee zusters waren allebei tovenaarster. Een van hen had een jongetje betoverd. Een vrouw gaf de ouders raad. Ze zei dat ze de pis van de jongen op het vuur moesten zetten, met spelden erin. En dan…

sage uit 1966
 • dochter
 • Foppe Sint had een tovermuntstuk en er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had. Hij praatte niet netjes. Op een keer wilde hij gaan zitten, toen zijn dochtertje gauw de stoel…

sprookje uit 1966
 • koaning har sjocht, makket de mem him wiis, dat har dochter altyd spinne wol. Dan nimt de koaning har mei nei syn paleis en
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een
 • kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie dochter. De koning trouwde met haar.
 • dochter
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sprookje uit 1966
 • dochter
 • Een koningsdochter liet haar bal in een vijver vallen. Een kikker haalde de bal eruit en veranderde in een prins.

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • leger uit de takkenbos. Nu durft de tsaar zijn dochter niet langer te weigeren, en de jongen trouwt met de prinses.
 • dochter
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • deis moast er mei de dochter ... yn it lân (?) sykje, op 'e ierdkarre. En doe kaem der in dikke fûgel oanfleanen. En doe
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • dochter
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

sage uit 1951
 • dochter
 • Van zeven dochters is er één een nachtmerrie: de oudste of de jongste.

sage uit 1967
 • dochter
 • Een meisje wenste eens een vriend te hebben, al was het de duivel zelf. Die avond kwam er een knecht voor haar, maar hij had hele rare voeten. De moeder had meteen door dat het de duivel was. Het…

sage uit 1967
 • dochter
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie, een van zeven zonen is een weerwolf. Nachtmerries zijn een soort dieren, die mensen 's nachts in bed plagen. Vroeger deden de mensen duivelsdrek onder de…

sage uit 1968
 • Doe't Piter Scheper stoar [yn] 1951 kom syn dochter Sjoukje yn it hûs to wenjen. Hja wie troud en hie in pear bern
 • zijn schoonzoon duidelijk maken dat hij moet ophouden zijn dochter te kwetsen. De schoonzoon gaat er doodsbenauwd vandoor.
 • dochter
 • Een vrouw die getrouwd is met een fietsenmaker, wordt erg slecht behandeld door haar echtgenoot. Op een nacht wordt er hard met een hamer op het aambeeld in de werkplaats geslagen. Het blijkt de…

sage uit 1969
 • Op 'e Mûzegroppewei by 't Wytfean hat Sytse Bates syn dochter de hals útsnien. It bloed woe noait wer út 'e flier wei
 • Aan de Mûzegroppeweg in Witteveen heeft Sytse Bates zijn dochter de nek doorgesneden. Het bloed is nooit meer uit de
 • dochter
 • Aan de Mûzegroppeweg in Witteveen heeft Sytse Bates zijn dochter de nek doorgesneden. Het bloed is nooit meer uit de vloer gegaan. Ook al legt men er nieuwe planken, dan komt ook daar het bloed weer…

sage uit 1969
 • dochter
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie. Zij komt door het sleutelgat het huis binnen. Om ze te weren, moet men meel op het gezicht strooien of de pantoffels achterstevoren voor het bed zetten. Een…

sage uit 1968
 • Datselde âlde minske hie in dochter, dy koe èk tsjoene. Op in moarntiid bitiid hat ien sjoen dat de mem mei de dochter
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om
 • dochter
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om de boom heen krijgertje speelden.

mop uit 1969
 • dochter
 • Een meisje was vrijwel blind, maar wilde dit voor haar vriendje niet weten. Op een avond sprak ze met haar moeder af dat ze een naald op de grond zouden leggen. Toen de vriend er was, zei het meisje…

sage uit 1973
 • dochter
 • De jongste van zeven dochters is een nachtmerrie, en de jongste van zeven zonen is met de helm geboren [in het bezit van bovennatuurlijke gaven]. Zo'n zevende zoon was Boomsma, die sterfgevallen kon…

sage uit 1970
 • Myn dochter krige har earste poppe. Doe krige se buikvliesontsteking. Ik wie deabinaud dat ik har misse moest. Ik gong
 • dochter. Ik ried der troch hinne. Ik krige in skok. Doe sei 'k: "Och God, help my nou. Soe myn fanke nou weireitsje?" En doe
 • Verteller heeft zijn gedachten bij zijn zieke dochter. Als hij door een gat in de weg fietst krijgt hij een schok. Hij
 • vraagt God hem te helpen om zijn dochter te behouden. Dan wordt er duidelijk tegen hem gezegd dat zijn dochter blijft leven.
 • dochter
 • Verteller heeft zijn gedachten bij zijn zieke dochter. Als hij door een gat in de weg fietst krijgt hij een schok. Hij vraagt God hem te helpen om zijn dochter te behouden. Dan wordt er duidelijk…

sage uit 1971
 • Der wienen twa pearkes, dy kommen ris op in kear fan Feanster merke. Ien dêrfan wie Rixt, in dochter fan Sterke Hearke
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - krijgt ruzie met iemand en smijt diegene zomaar het water in.
 • dochter
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - krijgt ruzie met iemand en smijt diegene zomaar het water in.

sage uit 1970
 • er de skuon bylâns op 'e karre. Syn dochter Jeltsje gong dan faek mei. "Op in joun," fortelde Jeltsje, "rieden wy op it
 • Een schoenmaker zet zijn wagen aan de kant omdat er een lijkstoet moet passeren. Zijn dochter kan de lijkstoet niet
 • dochter
 • Een schoenmaker zet zijn wagen aan de kant omdat er een lijkstoet moet passeren. Zijn dochter kan de lijkstoet niet zien. Het is een voorbode van een sterfgeval.

sage uit 1969
 • Hearke syn dochter Rixt wie èk sa sterk. Dy wenne èk yn 'e Ham. Op in kear kom se mei har feint by de brêge op 'e Tille
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook zo sterk. Zij wilde eens met haar vriend over een bruggetje gaan, toen vier
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook zo sterk. Zij wilde eens met haar vriend over een bruggetje gaan, toen vier jongens ze tegenhielden. Toen heeft ze ze alle vier in het water gegooid.

sage uit 1969
 • De zevende zoon of dochter die elkaar opvolgen, is een weerwolf c.q. weerwolvin. Een weerwolf moet af en toe wat
 • dochter
 • De zevende zoon of dochter die elkaar opvolgen, is een weerwolf c.q. weerwolvin. Een weerwolf moet af en toe wat toeroepen of iemand doodsteken; hij is onbetrouwbaar. Een weerwolvin is een…