Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • boek
 • dochter
 • Een helderziende vrouw is alleen thuis doordat haar man op reis is.Twee mannen met snorren komen binnen met een doodskistje. Ze zetten het kistje op tafel en vervolgens weer onder de klok. De beide…

sprookje uit 1971
 • . Jo krije in dochter. Mar mei achttjin jier dan moatte jo har wer ferlieze'. Dat sy krigen ek in dochter en dat stie der
 • wakker by. Mar dy dochter kaam yn har achttjinde jier en dêr begûnen se wer te treuren. Dat seach de dochter en sy giet nei
 • vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter gekregen; maar als zij 18 jaar wordt raak je haar
 • kwijt,' zegt de heks. Als de dochter 18 jaar is geworden, ziet ze haar ouders treuren. Aan haar vader vraagt zij waarom. Hij
 • boek
 • dochter
 • Een verdrietige man loopt door een bos en komt een heks tegen. Zij vraagt wat er aan scheelt. De man vertelt dat zijn vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter…

sprookje uit 1971
 • liet bekend meitsje, dat wa't him in fleanend skip meitsje koe dy krige syn dochter ta frou. Doe sei de âldste soan fan dy
 • wie in fleanend skip, mar de tsaar seach wol, dat it in healewize wie. 'Ja', sei er tsjin Ielke, 'do krigest myn dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • man met de takkenbos zorgt dan voor het grootste leger van de wereld. Ielke dreigt dat hij nu de dochter tot vrouw wil
 • boek
 • dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…