Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • sprookje
 • koaning har sjocht, makket de mem him wiis, dat har dochter altyd spinne wol. Dan nimt de koaning har mei nei syn paleis en
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een
 • kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie dochter. De koning trouwde met haar.
 • dochter
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sprookje uit 1966
 • sprookje
 • dochter
 • Een koningsdochter liet haar bal in een vijver vallen. Een kikker haalde de bal eruit en veranderde in een prins.

sprookje uit 1951
 • sprookje
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • leger uit de takkenbos. Nu durft de tsaar zijn dochter niet langer te weigeren, en de jongen trouwt met de prinses.
 • dochter
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sprookje uit 1971
 • sprookje
 • . Jo krije in dochter. Mar mei achttjin jier dan moatte jo har wer ferlieze'. Dat sy krigen ek in dochter en dat stie der
 • wakker by. Mar dy dochter kaam yn har achttjinde jier en dêr begûnen se wer te treuren. Dat seach de dochter en sy giet nei
 • vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter gekregen; maar als zij 18 jaar wordt raak je haar
 • kwijt,' zegt de heks. Als de dochter 18 jaar is geworden, ziet ze haar ouders treuren. Aan haar vader vraagt zij waarom. Hij
 • dochter
 • Een verdrietige man loopt door een bos en komt een heks tegen. Zij vraagt wat er aan scheelt. De man vertelt dat zijn vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter…

sprookje uit 1971
 • sprookje
 • liet bekend meitsje, dat wa't him in fleanend skip meitsje koe dy krige syn dochter ta frou. Doe sei de âldste soan fan dy
 • wie in fleanend skip, mar de tsaar seach wol, dat it in healewize wie. 'Ja', sei er tsjin Ielke, 'do krigest myn dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • man met de takkenbos zorgt dan voor het grootste leger van de wereld. Ielke dreigt dat hij nu de dochter tot vrouw wil
 • dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

sprookje uit 1969
 • sprookje
 • sei: "Né, ik bigear hiel hwat oars. Ik wol ien nacht by jou dochter sliepe." De ritmeester wist earst net hoe't er soe
 • , mar op it lêst, nei lang birie, sei er, it moest dan mar oangean. Yn 'e sliepkeamer fan syn dochter liet er twa ledikanten
 • een paar dagen zou africhten, en dat de knecht dan een nacht bij de dochter van de ritmeester mocht slapen. De ritmeester
 • instrueerde de dochter zo dat zij op elke vraag alleen met 'nee' mocht beantwoorden. De knecht stelde zijn vragen juist zo dat hij
 • dochter
 • Een knecht kon veel beter met paarden omgaan dan een ritmeester. Toen spraken ze af dat de knecht een nieuw paard in een paar dagen zou africhten, en dat de knecht dan een nacht bij de dochter van de…

sprookje uit 1971
 • sprookje
 • gesouffleerd). Volgens de transcriptie van Poortinga zou Anders Bijma het sprookje op school hebben gehoord. Uit de bandopname van
 • Poortinga blijkt dit niet. Hierop is wel de opmerking van Poortinga zelf te horen, dat Roodkapje typisch een sprookje uit een
 • dochter
 • Een meisje, Roodkapje geheten, moet eten naar haar zieke grootmoeder brengen in het bos. Als zij aan het touwtje trekt en de deur opent, ziet zij grootmoeder in bed liggen. Zij maakt opmerkingen over…
1188.jpg
roodkap.mp3
74.jpg

sprookje uit 1951
 • sprookje
 • jo in dochter ha. Mar, dy dochter sille jo net hâlde. Als hja 17 jier âld is, sille jo har wer forlieze moatte." Doe't de
 • . Sa krige de koaning syn dochter libben wer.
 • Het koningspaar is kinderloos. Als de koning zijn verdriet uitspreekt tegenover een heks, belooft zij hem een dochter
 • dochter
 • Het koningspaar is kinderloos. Als de koning zijn verdriet uitspreekt tegenover een heks, belooft zij hem een dochter, maar zij zal slechts 17 jaar leven. Het echtpaar is bijzonder verheugd met het…
69.jpg

sprookje uit 1971
 • sprookje
 • wie't de dochter har jierdei en dêr hie er sjoen: dêr hiene se in hiel almachtige dikke ierdbei ûnder in blompot. Hwat hy to
 • man in de tuin staan aardbeien. Over één grote staat een bloempot want die is bestemd voor de jarige dochter. De jongen
 • dochter
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee…
87.jpg