Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • koaning har sjocht, makket de mem him wiis, dat har dochter altyd spinne wol. Dan nimt de koaning har mei nei syn paleis en
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een
 • kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie dochter. De koning trouwde met haar.
 • dochter
 • zien
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sage uit 1968
 • Datselde âlde minske hie in dochter, dy koe èk tsjoene. Op in moarntiid bitiid hat ien sjoen dat de mem mei de dochter
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om
 • dochter
 • zien
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om de boom heen krijgertje speelden.

mop uit 1969
 • grond lag. Maar de jongen had best door dat ze dat niet kon zien. Toen hij wegging, vroeg hij haar om een kus. Die wilde ze
 • dochter
 • zien
 • Een meisje was vrijwel blind, maar wilde dit voor haar vriendje niet weten. Op een avond sprak ze met haar moeder af dat ze een naald op de grond zouden leggen. Toen de vriend er was, zei het meisje…

sage uit 1970
 • Myn dochter krige har earste poppe. Doe krige se buikvliesontsteking. Ik wie deabinaud dat ik har misse moest. Ik gong
 • dochter. Ik ried der troch hinne. Ik krige in skok. Doe sei 'k: "Och God, help my nou. Soe myn fanke nou weireitsje?" En doe
 • Verteller heeft zijn gedachten bij zijn zieke dochter. Als hij door een gat in de weg fietst krijgt hij een schok. Hij
 • vraagt God hem te helpen om zijn dochter te behouden. Dan wordt er duidelijk tegen hem gezegd dat zijn dochter blijft leven.
 • dochter
 • zien
 • Verteller heeft zijn gedachten bij zijn zieke dochter. Als hij door een gat in de weg fietst krijgt hij een schok. Hij vraagt God hem te helpen om zijn dochter te behouden. Dan wordt er duidelijk…

sage uit 1970
 • er de skuon bylâns op 'e karre. Syn dochter Jeltsje gong dan faek mei. "Op in joun," fortelde Jeltsje, "rieden wy op it
 • Een schoenmaker zet zijn wagen aan de kant omdat er een lijkstoet moet passeren. Zijn dochter kan de lijkstoet niet
 • zien. Het is een voorbode van een sterfgeval.
 • dochter
 • zien
 • Een schoenmaker zet zijn wagen aan de kant omdat er een lijkstoet moet passeren. Zijn dochter kan de lijkstoet niet zien. Het is een voorbode van een sterfgeval.

sprookje uit 1971
 • dochter
 • zien
 • Een meisje, Roodkapje geheten, moet eten naar haar zieke grootmoeder brengen in het bos. Als zij aan het touwtje trekt en de deur opent, ziet zij grootmoeder in bed liggen. Zij maakt opmerkingen over…
1188.jpg
roodkap.mp3
74.jpg