Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • dochter
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

sage uit 1966
 • dochter
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1966
 • dochter
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sage uit 1966
 • Neist myn hûs op in stik lân hat in hûske stien, dêr wennen in mem en in dochter. Durke Hylk hiet it minske. Hja koe
 • tsjoene. De dochter wie gebucheld. Myn heit en in broer fan my gongen op in joun in kear in sânreed del. Dy wie ôffrede fan in
 • dochter
 • Een stuk land was omheind met zes scherpe draden. Een tovenaarster wipte er zo overheen.

sage uit 1966
 • dochter
 • Op een grote boerderij staan de beesten altijd los op stal. Ook al worden ze 's avonds vastgemaakt, 's morgens staan ze weer los.

sage uit 1967
 • dochter
 • Een moeder zag met haar kinderen op een avond een hele groep vrouwen met oorijzers en kappen op. Toen ze vlak in de buurt van de vrouwen kwamen, waren ze opeens verdwenen. Het waren tovenaarsters…

sage uit 1967
 • Achter Kollumersweach wenne in frou mei in dochter. Dy hienen in kostgonger en dy kostgonger dy wie frijmitselder. Hy
 • troch forsin datselde boek op 'e tafel lizze. De frou en 'e dochter wienen tige nijsgjirrich nei dat boek. Mar earst
 • ongeluk op tafel liggen. De kostjuffrouw en haar dochter doen het boek open en zien prenten met hamertjes, nijptangen en
 • ander gereedschap. Het boek is met geen mogelijkheid dicht te krijgen. Als de vrijmetselaar thuiskomt gebiedt hij de dochter
 • dochter
 • Een kostganger die vrijmetselaar is heeft veel boeken waarvan hij één altijd goed opbergt. Eens laat hij dat boek per ongeluk op tafel liggen. De kostjuffrouw en haar dochter doen het boek open en…

sage uit 1968
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1969
 • Knjillis Veenstra wenne hjir oan 't spoar. Hy is mei de helm geboaren. Hy hat sjoen dat syn eigen dochter fordronk. Mar
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een
 • dochter
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een treinongeluk gezien tussen Westereinde en Buitenpost. Maar dat is niet…

sage uit 1969
 • dochter
 • Van zeven opeenvolgende dochters is de oudste of de jongste een nachtmerrie. Zo'n nachtmerrie gaat vaak naar een van de buren toe. Zij kan door alle kleine gaatjes, maar meestal gaat ze door het…

sage uit 1973
 • Alde Minne Ael foroare har faek yn in kat. Har dochter wenne tichteby. By har dochter wienen in stik of hwat katten oan
 • oare moarns sei er: "De lytse is 't ûntkom. De oare hat de reis krigen. Dat wie Minne Brecht, èk in dochter fan Ael. Dy koe
 • Minne Ael kon zich veranderen in een kat. Bij haar dochter waren katten psalmen aan het zingen. Haar man sloeg de
 • katten met een paal tegen het lijf. De volgende ochtend lag de dochter ziek op bed.
 • dochter
 • Minne Ael kon zich veranderen in een kat. Bij haar dochter waren katten psalmen aan het zingen. Haar man sloeg de katten met een paal tegen het lijf. De volgende ochtend lag de dochter ziek op bed.

sage uit 1973
 • Minne Ael was een heks. Ze kon zich veranderen in een kat. Ze had zelfs het kind van haar dochter betoverd. Soms
 • dochter
 • Minne Ael was een heks. Ze kon zich veranderen in een kat. Ze had zelfs het kind van haar dochter betoverd. Soms vergaderen heksen met elkaar, als ze in katten zijn veranderd. Dan zingen ze psalmen.…

sage uit 1973
 • dochter fan tofoaren sjoen.
 • hekken gingen vanzelf voor hem open. Hij heeft ook de begrafenis van zijn eigen dochter voorzien.
 • dochter
 • Bontsje Keke was met de helm geboren. Hij moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien, of hij wilde of niet. De hekken gingen vanzelf voor hem open. Hij heeft ook de begrafenis van zijn eigen…

sage uit 1973
 • Yn Hurdegaryp wenne in dokter, dy hie in sike dochter. De man mastere al wit hoe lang mei har, mar hja bleau siik en
 • Een dokter had een zieke dochter die hij niet kon genezen. Toen kwam Wopke fan Kukherne een keer naar haar kijken. Hij
 • dochter
 • Een dokter had een zieke dochter die hij niet kon genezen. Toen kwam Wopke fan Kukherne een keer naar haar kijken. Hij gaf haar een drankje waar ze van opknapte. Wopke sprak daarna met de dokter. Hij…

sage uit 1972
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende zussen is een nachtmerrie. Men strooide wel meel, als dat aan de nachtmerrie kwam, kon ze niet meer weg. Zo kon ze gevangen worden.

sage uit 1973
 • dochter
 • Een op de zeven broers is een weerwolf, en een op de zeven zusters een nachtmerrie.

sage uit 1973
 • dochter
 • Een op de zeven dochters is een nachtmerrie. Mensen weren ze af door pantoffels omgekeerd voor het bed te zetten. Nachtmerries vlechten de manen van de paarden.

sage uit 1973
 • ," sei se, "ik ha der wit hoe faek op út west yn 'e nacht. Dan kòe 'k net thúsbliuwe. Doe't myn dochter fordronken is haw ik
 • Een helderziende baker zag vaak dingen vooruit. Ze ging er 's nachts vaak op uit. Ook de dood van haar dochter zag ze
 • dochter
 • Een helderziende baker zag vaak dingen vooruit. Ze ging er 's nachts vaak op uit. Ook de dood van haar dochter zag ze al van tevoren.

sage uit 1973
 • . Ik moest ûnder 'e hage troch, sa'n liken gongen my foarby." Doe't in dochter fan him overleden is hat er dat ek fan
 • dochter zag hij voordat die gebeurde.
 • dochter
 • Knjillis Veenstra kon van tevoren zien wie er zou sterven tijdens de epidemie van de mazelen. Ook de dood van zijn dochter zag hij voordat die gebeurde.

sage uit 1973
 • dochter
 • Een op de zeven dochters is een nachtmerrie, en een op de zeven zoons een weerwolf. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat in huis. Om ze tegen te houden werd het sleutelgat dichtgestopt en de…

mop uit 1974
 • soenen de âlde minsken op bêd. Doe sei de frou noch gau even tsjin har dochter: "Dû mast al sjen to witten to kommen hwat dy
 • stean en dan tutet Minke him op 'e kont. De oare moarns frege de mem oan 'e dochter: "Hat er ek sein hwat er die?" "Hy hat
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat
 • dochter
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij…

sage uit 1970
 • al sjoen hie. Hy hat ek de bigraffenis fan de dochter fan Hanne Boukje sjoen. Alle bysonderheden koe hy der fan fortelle
 • dochter
 • Man die begrafenissen en alle bijzonderheden van te voren ziet moet 's nachts opstaan. Later moet hij de begrafenissen aanwezig zijn.

sage uit 1970
 • dochter
 • In een gezin met zeven dochters is één een nachtmerrie. Nachtmerries komen 's nachts door het sleutelgat binnen, en klimmen bij de mensen op. Afweermiddelen zijn de pantoffels met de hakken tegen…

sage uit 1970
 • negeert de man de boodschap van zijn dochter dat haar moeder terug is gekomen en overdag op het raam en de deur klopt. Hij
 • dochter
 • Man houdt zich niet aan de belofte aan zijn overleden vrouw dat zijn tweede vrouw niet haar kleren zal dragen. Eerst negeert de man de boodschap van zijn dochter dat haar moeder terug is gekomen en…

sage uit 1974
 • Der kom ek ris in man by Hearke thús. De dochter fan Hearke kaem by de doar. "Wennet Sterke Hearke hjir?" frege er. "Ja
 • ," sei de dochter, "dy wennet hjir. Hiene jo boadskip?" "Ja," sei de man, "ik woe myn krachten wolris mei sines mjitte. Hwant
 • Man zegt tegen dochter van sterke man dat hij zijn krachten met hem wil meten. Dochter werpt een dikke steen een eind
 • dochter
 • Man zegt tegen dochter van sterke man dat hij zijn krachten met hem wil meten. Dochter werpt een dikke steen een eind weg, zeggend dat haar vader de steen nog verder kan gooien. De man kan de steen…