Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

41 resultaten voor ""

sage uit 1970
 • daarna kwam de getrouwde dochter, Jo Scheffer-Post, het nog onbewoonde huis bezichtigen. Haar ouders, die haar waren komen
 • overdekte lijkkist droegen, de trap afdaalden. Dochter Jo stond als vastgenageld, de mannen gingen haar voorbij en verdwenen
 • Dochter voorziet de dood van familielid; vrouw voorziet de dood van bewoners van een huis.
 • dochter
 • Dochter voorziet de dood van familielid; vrouw voorziet de dood van bewoners van een huis.

sage uit 1970
 • Catherine le Chasseur was geheten. Als dochter van de waard van een taveerne in Orleans had zij de jeugdige student Gerrit van
 • dochter
 • Voorbeelden van spoken in een huis, waar ook een onderaardse gang zou beginnen, o.m. de geest van een wegens valsemunterij ter dood veroordeelde vrouw die getrouwd was met één van de bewoners.

mop uit 1651
 • braef te caresseren. R. 'Wat donders begint gij? Om daervan vrij te zijn heb ik u mijn dochter gegeven.']
 • juist om hiervan verlost te zijn zijn dochter gegeven.
 • dochter
 • Een schoonvader en schoonzoon waren samen op reis. 's Nachts moesten ze door gebrek aan bedden samen slapen. De schoonzoon sprong toen bovenop de schoonvader en begon enthousiast aan hem te zitten. De…

mop uit 1651
 • men haer geluck wenscht, soo is het schier of het haer niet aengaet.' R. 'Dat is geen wonder, sij heeft dese dochter
 • Iemand merkte op dat het een vrouw niets leek te schelen dat haar dochter trouwen. Een ander zei daarop, dat het haar
 • minst favoriete dochter was. Het antwoord dat daarop volgde is doorgehaald.
 • dochter
 • Iemand merkte op dat het een vrouw niets leek te schelen dat haar dochter trouwen. Een ander zei daarop, dat het haar minst favoriete dochter was. Het antwoord dat daarop volgde is doorgehaald.

mop uit 1651
 • De heer Dick Brasser ende Niclaes van Vlooswijck te Bolsano koomende, daer de waerdt een moye dochter hadde, maeckte
 • Claes de koop dat hij in een kaemer apart leggen soude (omme de dochter, die hij alrede uyr geset hadde, buyten weten van de
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de
 • dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen, en onder andere Dick Brasser kwam met een
 • dochter
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen,…

mop uit 1651
 • dochter altoos het minste van alle de kinderen mogen lijden.' R. 'Het blijckt oock wel, omdat soo ras als se getrouwt is een
 • . Een ander zei dat dat komt omdat de moeder deze dochter het minst van haar kinderen kon lijden. De eerste antwoordde: "Dat
 • dochter
 • Toen juffrouw Coijmans met meneer Voet ging trouwen, zei iemand dat haar moeder niet blij met het huwelijk leek te zijn. Een ander zei dat dat komt omdat de moeder deze dochter het minst van haar…

mop uit 1651
 • De heer Brasser ende Nicolaes Vlooswijck te Bolsano komende, daer de waerdt een moye dochter hadde, maeckte Claes de
 • koop dat hij i n een kamer apart leggen soude, (omme de dochter, die hij alrede uyr geset hadde, buyten weten van de
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de
 • dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen, en onder andere Brasser kwam met een kaars en
 • dochter
 • In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen,…

mop uit 1651
 • Heer Cunis seyde: 'Spronssen, is uw dochter vandaeg jaerig?' R. 'Ja, ick wouw dat se al wel besteken was.'
 • Cunis: "Spronssen is uw dochter vandaag jarig?" Spronssen: "Ja, ik wou dat ze al wel voorzien ['besteken'] was."
 • dochter
 • Cunis: "Spronssen is uw dochter vandaag jarig?" Spronssen: "Ja, ik wou dat ze al wel voorzien ['besteken'] was."

mop uit 1651
 • dochter
 • Antigonus had zijn zoon ingekwartierd in een klein huisje bij een weduwe met drie prachtige dochters. Hij zei tegen de kwartiermeester-generaal: "Al logeert mijn zoon wat nauw, hij mag wat ongemak…

mop uit 1651
 • dochter
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te sluiten. Dat deden ze, en ze gingen in de tuin spelen. Een dochtertje klom op de…

mop uit 1651
 • dochter
 • Een man praat met zijn zuster over de gezinssamenstelling. Dat zij nu het enige meisje in het gezin moet zijn; anders had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog…

mop uit 1651
 • Meester Hans de beul hadde een dochter die niet leelijck maer wel gegoedt was. Dese wierdt gevrijt van een ander
 • Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil
 • dochter
 • Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil toestaan, is het jou schuld als ik met een procureur trouw."

mop uit 1651
 • Monsieur Samuel van Huls klaegde mij dat sijn oudste dochter Sara matten van stoelen en de vloermatten op at. 'Geen
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat
 • dochter
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat in zijn geheel voor te zetten en te zeggen dat ze niets ander s zou krijgen voor…

mop uit 1651
 • Als heel Romen seyde dat de dochter van Sylla te doen hadde met eenen Fulvius, de soon van Fullo, en oock met eenen
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover
 • dochter
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover dat mijn zus een vlek [= Maculam] heeft, terwijl zij een schoonmaker [=Fullonem]…

mop uit 1651
 • Een dochter biechtende, soo examineerde haer de priester volgens de thien gebooden en haer vragende of sij oock
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar
 • dochter
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij,…

mop uit 1651
 • dochter
 • Als het dochtertje van de advocaat Mahu een versierde gilde-os voortgedreven ziet worden vraagt ze haar moeder of het beest toevallig vandaag jarig is, omdat ze het zo versieren.

mop uit 1651
 • niet en kende. 'Ja', antwoorde hij, ' 't is een dochter van een silversmit.' 'Ick kenne een eijsersmidt die se beeter
 • hij antwoordde dat zij een dochter van de zilversmid was. De ander zei hierop: 'Ik ken een ijzersmid die ze beter maakt.'
 • dochter
 • Twee jongemannen kwamen een lelijke vrouw tegen tijdens hun wandeling. De één vroeg de ander of hij haar kende, waarop hij antwoordde dat zij een dochter van de zilversmid was. De ander zei hierop:…

mop uit 1651
 • Juffrouw Schrevelius gaat met haar dochter naar een buurvrouw die op sterven ligt. Als het einde van de vrouw nadert
 • roept een aantal vrouwen: 'Daar komt de dood, daar komt de dood', waarop de dochter van juffrouw Schrevelius snel wegloopt
 • dochter
 • Juffrouw Schrevelius gaat met haar dochter naar een buurvrouw die op sterven ligt. Als het einde van de vrouw nadert roept een aantal vrouwen: 'Daar komt de dood, daar komt de dood', waarop de dochter…

mop uit 1651
 • dochter, soo geschieden 't aen St. Anna. So als Laurens soude trouwen, vroeg de priester, die de bruyt kende aen wien men
 • Als men een maagd trouwt, doet men de mis aan de Heilige Maagd Maria, maar was het een weduwe of beslapen dochter, dan
 • dochter
 • Als men een maagd trouwt, doet men de mis aan de Heilige Maagd Maria, maar was het een weduwe of beslapen dochter, dan deed men het aan St. Anna. Laurens wilde trouwen en vroeg de priester de mis op…

mop uit 1651
 • dochter?' R. 'Neen, al vrij beter.' R. 'Wel, dat's treffelijck, veel geluckx dan met een jonge soon.' R. 'Oock niet, al vrij
 • 'Wanneer is uw vrouw bevallen?' 'Gisteravond om tien uur.' 'Is het een dochter?' 'Nee, veel beter.' 'Ah, veel geluk dan
 • een doodgeboren dochter.'
 • dochter
 • 'Wanneer is uw vrouw bevallen?' 'Gisteravond om tien uur.' 'Is het een dochter?' 'Nee, veel beter.' 'Ah, veel geluk dan met uw zoon!' 'Nee, nog veel beter.' 'Wat is het dan? Een monster? Het kan toch…

mop uit 1651
 • dochter
 • De vrouw van Thomas More had alleen dochters gekregen en bad al een tijd dat het volgende kind een jongen zou zijn. Toen ze een jongen kreeg, bleek dat hij simpel was. More zei tegen zijn vrouw dat ze…

mop uit 1651
 • Een plaetsnijder, die een dochter hadt die oock plaetsnijden kost, liet aen eenige heeren enige platen sien. Onder
 • anderen seyde een tegen hem: 'Die plaet is heel soet gesneeden, heeft mijnheer die gesneden?' 'Neen,' seyde hij, 'mijn dochter
 • heeft uitgesneden. De graveur antwoordt dat zijn dochter het gemaakt heeft die een zeer 'soet sneetken' heeft.
 • dochter
 • Een graveur laat een plaat aan een klant zien. De klant vindt het mooi ('soet') en vraagt of de kunstenaar het zelf heeft uitgesneden. De graveur antwoordt dat zijn dochter het gemaakt heeft die een…

mop uit 1651
 • , geeft hem sijn dochter een schelling. De oude man meende dat hij gelt daer uytnemen most, seyde: 'Ick danck je seer vrient
 • , ick heb geen gelt van doen.' Sijn dochter hem onderregt hebbende, ley den schellingh in en liet het sackjen niet sonder
 • dochter
 • Een man die veertig jaar niet naar de kerk was geweest, ging met zijn twee dochters naar een dienst. In die veertig jaar was de collecte door de kerk ingesteld. Toen het zakje voor een donatie langs…

mop uit 1651
 • Iemant vraegde aen een seecker man (wiens dochter haer oneerlijck droeg): 'Haperder oock iets?' etc. Resp.: 'Neen, sij
 • dochter
 • Een meisje is bevallen van een onecht kind. Iemand vraagt aan haar vader of er iets mis is gegaan. De vader van het meisje geeft aan dat er niks mis ging tijdens de bevalling en het niet de moeite…

mop uit 1651
 • waerts dochter, die praetjes hoorende, droop stillekens van taefel. 'Wel', seyde de hospes, 'mijnheer, gij hadt dat seker
 • had. De dochter van de waard was niet van deze praatjes gediend en verliet de tafel. De waard zelf vroeg de mannen wat
 • vertellen. De waard vroeg zijn dochter uiteindelijk er weer bij te komen zitten.
 • dochter
 • In een herberg worden nieuwtjes uitgewisseld en sappige verhalen verteld. Iemand vertelde over een bruid die hij gezien had. De dochter van de waard was niet van deze praatjes gediend en verliet de…