Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

59 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • De kening syn túntsje Der wie ris in kening, dy ferfeelde him altyd sa slim. Hy hie noch ien dochter en dy woe er wol
 • hy, de kening, him dêr net oan ferfeelde, dan krige hy syn dochter. No, de jonker teach dêr oan 't wurk en hy sette de
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een
 • plantte varens en mos en hij mocht de dochter van de koning trouwen, want hiermee verveelde de koning zich nooit.
 • dochter
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte…

sprookje uit 1977
 • . Behalve de jonges wie der ek noch in arbeider op 'e pleats. Dy arbeider hie in dochter en dêr smiet Snoad wol in eachje op. De
 • arbeider: 'Witst wat, jonge — dat parte do en ik tegearre. Sjoch, dy man wie der wol foar, dat Snoad syn dochter krige. Dat hja
 • heeft, vanwege zijn vondst, het grootste kapitaal, dus de boerderij gaat naar hem. Hij trouwt met de dochter van de arbeider
 • dochter
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sprookje uit 1966
 • dochter ta bileanning. Dy trije reuzen hâlde yn in oare bosk ta." Jan nom it oan. Hy gong nei de bosk ta. Doe stie dêr in
 • 'e koaning. Doe moest de koaning him de dochter en it jild eins wol jaen. Mar de dochter woe net mei de skuonmakker
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • dochter
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1968
 • dochter
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar…

sage uit 1968
 • dochter
 • Niemand in het dorp begreep hoe het toch kwam dat de varkens van de doodgraver zo vet waren. Op een keer wilden de ouders van een jong meisje dat ze met haar pop begraven werd. Maar niet veel later…

sage uit 1968
 • dochter
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie. Men kan een nachtmerrie tegenhouden door een vliertak voor het bed te hangen.

sage uit 1968
 • Verschillende mensen hoorden wel eens rare geluiden uit een huis komen. Later heeft de zestienjarige dochter, die nogal
 • dochter
 • Verschillende mensen hoorden wel eens rare geluiden uit een huis komen. Later heeft de zestienjarige dochter, die nogal slecht behandeld werd, zich in de schuur opgehangen. Toen haar ouders haar…

sage uit 1968
 • Hy hie in dochter Rixt, dy wie ek tige sterk. Sy hienen us in fracht hea yn 't lân, doe briek de ronge fan 'e wein
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook heel sterk. Op een keer brak een stuk van de wagen. Toen heeft ze de hele
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook heel sterk. Op een keer brak een stuk van de wagen. Toen heeft ze de hele terugweg met haar hooivork het hooi tegengehouden.

sage uit 1966
 • dochter
 • Van de zeven dochters was één een nachtmerrie. Van de zeven zonen was één een weerwolf.

sage uit 1966
 • , se tochten dat de man dêr wol sitte soe. En sa wie 't ek. "Kom mee, pappe," sei de dochter, "moeke wacht." Hy gong mei
 • seagen neat. "Wij zien niks", sei de dochter. Mar it wie bikend, dat der op 'e Londense wei in spoek tahâldde. Dat hie hy
 • Een man ziet op de weg een spook, maar zijn dochter en vrouw zien niets.
 • dochter
 • Een man ziet op de weg een spook, maar zijn dochter en vrouw zien niets.

sage uit 1966
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Een van zeven opeenvolgende zonen is een weerwolf.

sage uit 1968
 • dochter yn 'e aek. Yn 'e nacht kaem dêr in doomny lâns. Dy gong oer 't wetter hinne. Sy leinen krekt mei de aek op it plak
 • dêr't dy doomny oer 't wetter stapte. Op in kear wie de dochter allinne thús. Doe seach se ien stean oan 'e oare kant. Sy
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo
 • dochter
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo vreselijk, dat ze zich dood roeit.

sage uit 1968
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter
 • dochter
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij voorspeld.

sage uit 1968
 • voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op dezelfde plek in de hoek te staan.
 • dochter
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op…

sage uit 1968
 • Ik ha in dochter forlern, dy tsjinne yn Ljouwert. Dy is dêr forsûpt. Op in joun kaem se thús, hjir by ús yn 'e Harkema
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht
 • : als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het huis van de mensen.
 • dochter
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht: als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het…

sage uit 1968
 • haar dochter omkomt, zorgen de dragers van de doodskist voor hetzelfde geluid.
 • dochter
 • Een vrouw hoort op een avond een geluid alsof er iets op de vloer gegooid wordt. Het is een voorteken: als de dag erop haar dochter omkomt, zorgen de dragers van de doodskist voor hetzelfde geluid.

sage uit 1969
 • in dochter, dat wie Geeske. Doe't hja forstoar sei se, Geeske, har âldste dochter, moest al har klean ha. Mar dat
 • Een vrouw liet op haar sterfbed beloven dat haar dochter al haar kleren zou krijgen. Maar na haar dood gebeurde dit
 • dochter
 • Een vrouw liet op haar sterfbed beloven dat haar dochter al haar kleren zou krijgen. Maar na haar dood gebeurde dit niet. Toen kwam de dode vrouw elke avond in de kamer spoken. Ze haalden de dominee…

sage uit 1969
 • Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dat mat ek in ôfgryslik sterk frommes west ha. Dy tilde samar even it aembeeld by
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, was ook vreselijk sterk. Zij tilde het aambeeld uit de smidse en zette dat op de
 • dochter
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, was ook vreselijk sterk. Zij tilde het aambeeld uit de smidse en zette dat op de weg.

sage uit 1969
 • Fan sawn soannen yn in húshâlding, dy't achter elkoar oan geboaren wurde, sûnder in dochter der tusken, is ien in
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende zonen of dochters is een nachtmerrie. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat het huis binnen. Om er geen last van te hebben, moet je de schoenen met de hakken tegen het…

sage uit 1969
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende zussen is een tovenaarster. Een van zeven opeenvolgende broers is een weerwolf. Een weerwolf is een soort plaagbeest in mensengedaante. Hij is een handlanger van de duivel…

sage uit 1969
 • Een vrouw had in korte tijd twee kinderen verloren. Ze had nog een zoon en een dochter over. Ze vroeg haar zuster
 • binnenkort voor haar zoon te zorgen. Zij zou binnenkort sterven, en haar dochter ook. Dat is zo uit gekomen.
 • dochter
 • Een vrouw had in korte tijd twee kinderen verloren. Ze had nog een zoon en een dochter over. Ze vroeg haar zuster binnenkort voor haar zoon te zorgen. Zij zou binnenkort sterven, en haar dochter ook.…

mop uit 1974
 • Der wienen in mem en in dochter. De dochter wie slim bysjende. Op in kear kaem de doomny op bisite. Wylst de mem nei de
 • Moeder en dochter, die erg bijziende was, kregen bezoek van een dominee. Dochter pakte stoel voor dominee. Veegde een
 • dochter
 • Moeder en dochter, die erg bijziende was, kregen bezoek van een dominee. Dochter pakte stoel voor dominee. Veegde een klont boter van de tafel denkende dat het de kat was.

sage uit 1970
 • Yn 'e Houtigehage stie in hûs, dêr spûke it yn. Dêr yn dat hûs ha in soan en in dochter har beide fan kant makke. Sûnt
 • Zoon en een dochter spoken rond het huis waar ze zelfmoord pleegden.
 • dochter
 • Zoon en een dochter spoken rond het huis waar ze zelfmoord pleegden.

sage uit 1970
 • ljocht. Der kom in dochter by har op bisite. Dy keardel wie yn in pear dagen wer better, mar doe't Myt in dei of hwat letter
 • bûten kom om har dochter út to litten hie Myt krekt deselde wounen oan 'e holle as dy keardel. Doe't se har fregen: Hwat
 • dochter
 • Rikele Myt kon vliegen en zich in een zwarte kat veranderen. Een man had veel last van een zwarte kat, maar hij kon die nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij…

mop uit 1973
 • slept myn dochter op. Mar as jimme dêr genoegen mei nimme wolle, bêst. Dan kinne jim mei alle plezier bliuwe." Hja rekken
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén
 • van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje dat hij wel met haar wilde vrijen, maar dat
 • dochter
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje…