Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

16 resultaten voor ""

mop uit 1968
 • wei. Doe makke de koaning krekt bikend, dat, dy't it luiste wie op 'e wrâld, dy koe mei de koaning syn dochter trouwe. Dêr
 • kom de koaning al lâns op it hynder. De trije maten woenen elk de dochter graech ha. Sy hâldden de koaning oan. De koaning
 • meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden wilden dat wel en ze hielden de koning aan
 • . Hij beloofde dat degene die zijn dochter kreeg, ook zijn gouden horloge zou krijgen. Vervolgens vroeg de koning hoe laat
 • dochter
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden…

sage uit 1968
 • Ek us in kear doe gong Piter Mook de Hegewei del mei syn dochter. Doe sei er: "Wy matte oan kant, der komt hwat oan
 • dochter
 • Een man die met de helm geboren was, zag een lijkstoet voorbij komen. De volgende dag kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1968
 • , dy't myn dochter formoardzje woe. (it fanke is wer better woarn)
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • dochter
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1968
 • Oan 'e Mûzegroppewei hat Sytse Bates syn dochter en himsels fan kant makke. Hoe bot as se dy muorren ek skrobben en
 • Aan de Mûzegroppewei heeft Sytse Bates zijn dochter en zichzelf van kant gemaakt. De bloedvlekken zijn er nooit meer
 • dochter
 • Aan de Mûzegroppewei heeft Sytse Bates zijn dochter en zichzelf van kant gemaakt. De bloedvlekken zijn er nooit meer weg te krijgen.

sage uit 1968
 • Jan van der Woude, syn broer, wenne yn Grinzer Pein. Dy hie in dochter Bintsje en dy wie siik. Sy seinen: "'t Berntsje
 • dochter Bintsje better meitsje en oars hou ik dy dea." Doe strykte se Bintsje oer de holle en sei: "Stil mar, leave, dû wurdst
 • . De volgende ochtend kwam Rikele Myt binnen. De vader zei dat ze zijn dochter beter moest maken, anders zou hij haar wat
 • dochter
 • De vader van een betoverd meisje ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Hij kreeg een flesje drank mee en de waarschuwing niet om te kijken want dan zou het flesje breken. De eerste die in hun…

sage uit 1968
 • Een tovenaar nam een omweg en een moeder en dochter een weg binnendoor en toch was de tovenaar eerder terug. Hij had
 • dochter
 • Een tovenaar nam een omweg en een moeder en dochter een weg binnendoor en toch was de tovenaar eerder terug. Hij had gevlogen.

sage uit 1968
 • Jan hiet de man. Der wie in dochter yn 'e hûs, dy hie forkearing. Har feint hiet ek Jan. Jan kom us ûnforwacht, doe
 • nei de dochter. De forkearing mei Jan wie al lang út. Durk kom èk krekt foar iten. Hy tocht: "Ik sil my goed fatsoenlik
 • dochter
 • De vrijer van een meisje kwam eens onverwachts langs, vlak voor het eten. De moeder nodigde hem uit mee te eten, maar had eigenlijk niet genoeg. Zo had de vader geen eten. Later had het meisje een…

sprookje uit 1968
 • Der wie ris in koaning. Dy koaning hie in dochter, dêr koed er net in kant mei út. Hwant der wie net ien dy't tsjin har
 • prate koe. Sy praette elkenien fêst. Doe skreau de koaning yn 'e krante, as der ien wie yn it ryk, dy't syn dochter fêst
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter
 • dochter
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter klem kon praten, met haar mocht trouwen. Drie broers besloten het te proberen.…

mop uit 1968
 • oan 'e rânne ta fol", sei de houthakker. "Dizze iene munt," sei de âldste dochter, "is mear wurdich as dat tientsje." De
 • twadde dochter: "Hoe hystû?" "Dat wol 'k net heal sizze," sei dy, "jo kinne prate sa't jo wolle." Doe sei de joad: "Jo krije
 • oudste dochter: "Ik moet schijten!" De ober hoorde hem en zei: "Breng hem de pot." Toen riep de jood de tweede dochter: "Ik
 • heb gescheten!" De ober zei: "Die verrekte jood heeft al op zijn kamer gescheten." Toen riep de jood de derde dochter
 • dochter
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

mop uit 1968
 • dochter
 • Een meisje was vrijwel blind en had daardoor nooit een vrijer. Op een avond kwam er toch een jongen. Het meisje sprak met haar moeder af dat ze op een bepaalde plaats een speld neer zou leggen. Die…

sage uit 1967
 • hebben een grote zwarte hond voor het huis zien rennen. De dochter van de vertelster werd er eens benaderd door een kerel die
 • dochter
 • Bij een spookhuis waar vroeger een vrouw vermoord is, gebeuren nog steeds allerlei enge dingen. Verschillende mensen hebben een grote zwarte hond voor het huis zien rennen. De dochter van de…

sage uit 1967
 • Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Rixt wie ek ôfgryslike sterk. Hja hie forkearing mei in keardel, dy liet har yn 'e
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, is net zo afgrijselijk sterk als haar vader. Op een feestje drukt ze tijdens het
 • dochter
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, is net zo afgrijselijk sterk als haar vader. Op een feestje drukt ze tijdens het dansen haar vroegere geliefde zo stevig tegen zich aan, dat zijn ribben door zijn…

sage uit 1968
 • Gjerte Jel en Janne Luts wienen mem en dochter. Hja koenen allebeide tsjoene. Sy gongen jouns op 'e biezem sitten en sa
 • Een moeder en dochter konden beiden toveren. 's Avonds vlogen ze samen op een bezem door de lucht.
 • dochter
 • Een moeder en dochter konden beiden toveren. 's Avonds vlogen ze samen op een bezem door de lucht.

sage uit 1977
 • : in mem mei in dochter.
 • moeder en een dochter beide heks zijn.
 • dochter
 • Als tovenaars op een bezemsteel door de lucht vliegen worden ze heksen genoemd. In een bepaalde plaats zouden een moeder en een dochter beide heks zijn.

sage uit 1970
 • Taeke Stienstra wenne yn 'e Houtigehage. Der wennen in soan en in dochter by him yn, dat wienen broer en suster fan
 • dochter
 • Nadat een broer en een zuster zelfmoord hebben gepleegd op een boerderij, spookt het daar. Jarenlang durfde daar niemand te wonen.

sage uit 1970
 • 't kessen tsjoend, dêr't it bern mei de holle op lei. Ien seach âlde Jel ris mei har dochter sweven boppe de mist op in
 • dochter
 • Vrouw heeft een ziek kind dat betoverd is. Ze gaat naar een vrouwelijke wonderdokter toe en die geeft haar een wonderdrank mee. De moeder wordt ook gewaarschuwd dat ze op moet passen want op haar…