Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

raadsel uit 1974
 • In doomny en syn frou en in master mei syn dochter kamen meielkoar yn in apelhôf. Dêr stie in apelbeam mei fjouwer
 • de dochter fan 'e master)
 • Een dominee, de vrouw van de dominee en een meester en zijn dochter plukken elk een appel van een boom waar vier appels
 • aan zitten. Er blijft één appel over: hoe kan dat? (de vrouw van de dominee is tevens de dochter van de meester.)
 • dochter
 • Een dominee, de vrouw van de dominee en een meester en zijn dochter plukken elk een appel van een boom waar vier appels aan zitten. Er blijft één appel over: hoe kan dat? (de vrouw van de dominee is…

sage uit 1970
 • toch zijn huis bereikt, snijdt hij het kussen van zijn dochter open. In het kussen prijkt een krans. De heksenkrans wordt
 • dochter
 • Een vader van een betoverd meisje raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke voorspelt dat de vader zich niet te voet met een medicijn naar huis kan begeven, omdat iemand erin zal slagen hem het drankje…

sage uit 1970
 • hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie
 • dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het
 • dochter
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

mop uit 1974
 • Der wie in frou, dy hie in dochter. Doe't dy fan skoalle ôf kaem woe dy frou ha, hja soe noch hwat leare. Mar dy
 • dochter wie net ien fan 'e snoadsten, dêrom stjûrde de mem har nei de naeiskoalle ta. Naeijen kaem letter altyd goed fan pas
 • . Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder geeft geld mee om ook een bustehouder voor
 • dochter
 • Meisje zegt tegen haar moeder dat haar zelfgemaakte jurk nog mooier zal zitten als ze er een bustehouder onder draagt. Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder…

mop uit 1974
 • dochter
 • Boerendochters gaan met tochtige koe naar de stier. Ze proberen de koe op de rug te leggen.

sprookje uit 1973
 • smucht op 'e koaning syn dochter. Doe sei de koaning: "Ik jow trije riedsels op. Deselde fan jimme dy't dy riedsels oplost dy
 • my mei myn dochter trouwe." Doe tocht ien fan 'e jonkers: "Dy riedsels hat er grif de lêste kear opdien doe't er
 • . De koning had ook een dochter. Hij besloot de drie raadsels van de jongen te vragen aan de huwelijkskandidaten voor zijn
 • dochter. Een van die jonkheren was slim en zocht in het bos bij wie de koning geweest kon zijn. Daar vond hij de
 • dochter
 • Tijdens de jacht verdwaalt de koning in het bos. Hij klopt aan bij een houthakkershut en een jongen doet open. De koning stelt wat vragen aan de jongen en krijgt daarop raadselachtige antwoorden. Tot…

mop uit 1973
 • dochter
 • Een boerendochter had verkering met een jongen. Hij kwam op een avond toen dominee Rispens er was. De jongen kwam de kamer in en ging naast het meisje zitten. De dominee vroeg hem wat hij daar moest,…

sage uit 1977
 • 't sikenhûs, dat wie in dochter fan Japik Bouma. Dat fanke waerd út it sikenhûs nei hûs ta stjûrd. Hja siet ûnder 'e
 • dochter
 • Wonderdokter geneest meisje dat door dokters in het ziekenhuis niet geholpen kan worden.