Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

45 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • stjerren En 't offer waard fan 't bygeloof. Eeltsje Halbertsma It ferhaal fan 'e dochter fan 'e fisker Auke Douwes Feenstra
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem
 • overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader teruggekomen is. Als ze naar hem toe gaat, blijkt het
 • avond
 • dochter
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader…

sage uit 1950
 • Op een avond zegt een meisje tegen haar moeder dat oude Antsje al afgelegd is. Antsje leeft de volgende dag gewoon nog
 • avond
 • dochter
 • Op een avond zegt een meisje tegen haar moeder dat oude Antsje al afgelegd is. Antsje leeft de volgende dag gewoon nog. Een paar dagen later sterft ze echter plotseling.

mop uit 1994
 • ..." "Ik zal het uitleggen," zegt de man: "Mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend. Mijn dochter speelt ergens de hoer
 • avond
 • dochter
 • Een man koopt tot tweemaal toe hele dure schoenen twee maten te klein. De verkoper vraagt om uitleg. De man somt de ellende in zijn gezin op - niettemin is hij de gelukkigste man ter wereld als hij 's…

sage uit 1968
 • avond
 • dochter
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

mop uit 1968
 • Een meisje was vrijwel blind en had daardoor nooit een vrijer. Op een avond kwam er toch een jongen. Het meisje sprak
 • met haar moeder af dat ze op een bepaalde plaats een speld neer zou leggen. Die avond zei het meisje: "Kijk moeder, daar
 • avond
 • dochter
 • Een meisje was vrijwel blind en had daardoor nooit een vrijer. Op een avond kwam er toch een jongen. Het meisje sprak met haar moeder af dat ze op een bepaalde plaats een speld neer zou leggen. Die…

sage uit 1967
 • Een meisje wenste eens een vriend te hebben, al was het de duivel zelf. Die avond kwam er een knecht voor haar, maar
 • avond
 • dochter
 • Een meisje wenste eens een vriend te hebben, al was het de duivel zelf. Die avond kwam er een knecht voor haar, maar hij had hele rare voeten. De moeder had meteen door dat het de duivel was. Het…

sage uit 1966
 • Neist myn hûs op in stik lân hat in hûske stien, dêr wennen in mem en in dochter. Durke Hylk hiet it minske. Hja koe
 • tsjoene. De dochter wie gebucheld. Myn heit en in broer fan my gongen op in joun in kear in sânreed del. Dy wie ôffrede fan in
 • avond
 • dochter
 • Een stuk land was omheind met zes scherpe draden. Een tovenaarster wipte er zo overheen.

sage uit 1966
 • avond
 • dochter
 • Op een grote boerderij staan de beesten altijd los op stal. Ook al worden ze 's avonds vastgemaakt, 's morgens staan ze weer los.

sage uit 1967
 • Yn 'e Marsleat by Foanejacht wie froeger in tichtset. Dêr lei in fisker mei syn aekje, dy wie dêr mei syn dochter. Op
 • in joun wie de fisker nei Earnewâld ta. Doe wie de dochter allinne yn 't aekje. Doe stie dêr in man oan 'e oare kant. Dy
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze
 • avond
 • dochter
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze opeens verdwenen. Het was de lange Sleatterman.

sage uit 1967
 • Een moeder zag met haar kinderen op een avond een hele groep vrouwen met oorijzers en kappen op. Toen ze vlak in de
 • avond
 • dochter
 • Een moeder zag met haar kinderen op een avond een hele groep vrouwen met oorijzers en kappen op. Toen ze vlak in de buurt van de vrouwen kwamen, waren ze opeens verdwenen. Het waren tovenaarsters…

sage uit 1967
 • avond
 • dochter
 • Een broer en een zuster waren eens onderweg om hun moeder op te halen, toen ze achtervolgd werden door een witte kat. Ze vertrouwden het niet en gingen weer terug. Vlakbij een kerkhof was de witte kat…

sage uit 1967
 • Janne Met wenne op Readskuorre. Hja hat in dochter hawn, dy hiet fan Frouk. Dat bern woarde ôfgryslike min bihandele
 • Een dochter werd thuis erg slecht behandeld. Ze moest eten bij de varkens. Nadat ze gestorven was, stond ze af en toe
 • avond
 • dochter
 • Een dochter werd thuis erg slecht behandeld. Ze moest eten bij de varkens. Nadat ze gestorven was, stond ze af en toe in de kamer bij de tafel.

sage uit 1969
 • avond
 • dochter
 • Een jong stelletje zag op de terugweg eens een groot licht. Bij thuiskomst vroeg het meisje aan haar vader waarom het licht aan was. De vader zei dat het licht niet aan was, en dat als ze toch een…

sage uit 1970
 • ljocht. Der kom in dochter by har op bisite. Dy keardel wie yn in pear dagen wer better, mar doe't Myt in dei of hwat letter
 • bûten kom om har dochter út to litten hie Myt krekt deselde wounen oan 'e holle as dy keardel. Doe't se har fregen: Hwat
 • nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij hij verwondingen oploopt aan zijn gezicht
 • avond
 • dochter
 • Rikele Myt kon vliegen en zich in een zwarte kat veranderen. Een man had veel last van een zwarte kat, maar hij kon die nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij…

sage uit 1970
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werd op een avond door vrouw en dochter van boer waar hij werkte uitgelachen. Toen ze
 • avond
 • dochter
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werd op een avond door vrouw en dochter van boer waar hij werkte uitgelachen. Toen ze wilden opstaan uit hun stoelen bleven ze vastzitten. Johannes heeft ze uiteindelijk…

sprookje uit 1973
 • ris mei om to sjen hoe't dat sit. Doe soe dan de dochter mei 't iene eech mar mei. Mar it famke krige 't yn 'e gaten
 • hawn hie liet har styfmem de oare deis de dochter mei de trije egen mei gean. De fé flústere it famke tomûk ta: Tink der om
 • avond
 • dochter
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sprookje uit 1973
 • Der wie in boeredochter, dy hie forkearing mei in feint. Dy feint hie har frege omt hja de dochter fan in rike boer wie
 • ." De man giet nei de doar ta, mar as er dy iepen docht wurdt er kjel. Syn dochter stiet foar him op ien skonk. "Mijn been
 • . Als hij op een avond bij zijn schoonouders is, wordt er geklopt. Het is het meisje op een been, dat vraagt wie haar gouden
 • avond
 • dochter
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sage uit 1923
 • haar dochter het ontgelden, want elken avond, was er een zwarte hond bij haar, die maar niet wilde weggaan. Overal waar ze
 • De dochter van een vrouw, die niets van handelaren koopt, moet het ontgelden en krijgt elke avond bezoek van een zwarte
 • avond
 • dochter
 • De dochter van een vrouw, die niets van handelaren koopt, moet het ontgelden en krijgt elke avond bezoek van een zwarte hond, die haar blijft achtervolgen.

sage uit 1970
 • 39. EEN SPOOKHOND Op een avond, omstreeks negen uur, had een seinhuiswachter dienst bij de bewaakte spoorwegovergang in
 • Man en dochter zien bij avond een grote zwarte spookhond onder een hek doorkruipen. De volgende dag blijkt dat dat
 • avond
 • dochter
 • Man en dochter zien bij avond een grote zwarte spookhond onder een hek doorkruipen. De volgende dag blijkt dat dat helemaal niet mogelijk is.

mop uit 1973
 • Een boerendochter had verkering met een jongen. Hij kwam op een avond toen dominee Rispens er was. De jongen kwam de
 • avond
 • dochter
 • Een boerendochter had verkering met een jongen. Hij kwam op een avond toen dominee Rispens er was. De jongen kwam de kamer in en ging naast het meisje zitten. De dominee vroeg hem wat hij daar moest,…

sage uit 1931
 • kruispunt van deze baan doemde op zekere late avond een heks op. Een ogenblik stond de jeugdige voorbijganger B. perplex. Uit de
 • nigromantie deed, erfde haar oudste dochter zulks, haars ondanks. Meermalen was hekserij letterlijk en figuurlijk boerenbedrog
 • avond
 • dochter
 • Een jongeman ontmoet onderweg een heks, moet tegen zijn vader zeggen, dat hij het er goed vanaf heeft gebracht. Hij ziet thuis dat zijn kleren aan flarden zijn.

mop uit 1973
 • in dochter, dat wie in tige kreas fanke. Dy soe alles fan him erve, as hy der ôf kaem to reitsjen. Doe't dy majoar dat
 • nacht by jou dochter sliepe." Doe sei de majoar: "Ik zal je vanavond zeggen of het gebeurt. Ik kan je niet direkt de
 • dochter van de majoor doorbrengen. De majoor liet de wensen uitkomen, alleen instrueerde hij zijn dochter op alle vragen van
 • avond
 • dochter
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…

sage uit 1973
 • allebeide Everdien der oan kommen, dat wie de dochter fan 'e doomny. Doe't hja omtrint oan har ta wie, waerd se samar ynienen
 • Vader en moeder liepen op een avond terug naar huis, toen ze de dochter van de dominee zagen. Opeens was ze verdwenen
 • avond
 • dochter
 • Vader en moeder liepen op een avond terug naar huis, toen ze de dochter van de dominee zagen. Opeens was ze verdwenen, alsof ze in de grond was gezakt.

sage uit 1892
 • 2.58. Een kettinghond Op zekeren laten avond vergezelde de genaamde Jan Betz, woonachtig te Bergeik, eene jonge dochter
 • dochter hem verzocht dit niet te doen. Middelerwijl hoorden zij een allervreeselijkst gerammel van eenen kettinghond, zonder
 • avond
 • dochter
 • 's Avonds onderweg merken jongen en meisje dat ze vergezeld worden door een hond. Zodra de jongen met een stok op de hond af gaat, horen ze vreselijk gerammel van een kettinghond, zonder dat er wat te…

sage uit 1892
 • dienstmeid uit dat dorp, aan wie schier dagelijks, als zij in den vroegen avond de beesten in den stal molk, tot hare groote
 • dochter geprent. Deze laatste durfde evenwel hare hand niet aan hare moeder toereiken, dan met eenen doek omwonden, door
 • avond
 • dochter
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…