Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • geande wie. Dat stie him lang net oan. Ik wol net ha, datsto mei myn dochter trouste, tocht er, dêr moat ik in skoatteltsje
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • veld en terwijl hij zijn arm liet zakken en zijn hand liet neer komen op een stuk wat op zijn broek genaaid was, zei hij
 • broek
 • dochter
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sage uit 1955
 • binaudens op 'e holle. Hy taestte nei de broek, mar hoe 't er him ek hâldde en kearde, hy koe de skonken net yn 'e boksen krije
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • broek
 • dochter
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

mop uit 1967
 • was, zei ze 'kijk, daar ligt een naald.' Maar de vrijer had het door. Toen hij die avond wegging, deed hij zijn broek naar
 • broek
 • dochter
 • Een meisje was zo goed als blind. Op de avond dat haar vrijer zou komen, legde ze een naald op de vloer. Toen hij er was, zei ze 'kijk, daar ligt een naald.' Maar de vrijer had het door. Toen hij die…

mop uit 1659
 • Van een jonghe Dochter die een Oudt Man trouwde. Een seecker jonghe Dochter trouwde een seer rijck oudt Man, op hoope
 • Van een jonghe Dochter die een Oudt Man trouwde.
 • de man in zijn broek poept, zal het 'hoofd' zich misschien uit de viezigheid oprichten. Het werkt niet en zij heeft
 • alleen een vieze broek om schoon te maken.
 • broek
 • dochter
 • Een oude man is met een jonge vrouw getrouwd en kan geen erectie meer krijgen. De vrouw bedenkt een wanhoopsplan. Als de man in zijn broek poept, zal het 'hoofd' zich misschien uit de viezigheid…

mop uit 1659
 • . 132] allen oock een Pape, die oock groote gemeenschap met des Weerts Dochter hadde, so ghebeurden het op een avondt, dat
 • soete lief aan de disch; sittende by des Weerts Dochter aen de disch, ende de andere gasten leverden al rondtom, tot dat het
 • duimen aan de tenen vastbond. Later op de avond gaan de dochter van de waard en de priester naar de stal. De dochter wil
 • broek
 • dochter
 • Na een goede maatijd worden levertjes (rijmpjes) gemaakt. Een schaapherder heeft een rijmpje over een vrouw die hij de duimen aan de tenen vastbond. Later op de avond gaan de dochter van de waard en…

mop uit 1969
 • net sa botte blyn." In skoft letter sette har mem de kofjepot op 'e tafel. De kofje bigong to protteljen. Mar de dochter
 • út. Doe kom se him achternei en sei: "Krijst earst noch in tút fan mij." De feint die gau de broek los en strûpte dy del
 • doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond zei de dochter tegen haar moeder dat er
 • geven. Hij stroopte zijn broek naar beneden, en ging met zijn blote kont op de onderdeur zitten. Daarop gaf zij hem een kus
 • broek
 • dochter
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond…

mop uit 1969
 • har dochter: "Hat it hwat foldien?" "Ja," sei se, "mar hy stonk ôfgryslik út 'e azem."
 • wegging, vroeg hij om een kus. Hij stroopte zijn broek af en hield haar zijn blote kont voor. De volgende ochtend vertelde ze
 • broek
 • dochter
 • Een zeer slechtziend meisje legde een naald op de grond voordat haar vrijer kwam. Toen haar vrijer er was, zei ze tegen haar moeder dat er daar en daar een naald lag. De vrijer dacht daardoor dat het…

mop uit 1974
 • soenen de âlde minsken op bêd. Doe sei de frou noch gau even tsjin har dochter: "Dû mast al sjen to witten to kommen hwat dy
 • al útklaeid." De feint giet hinne en strûpt de broek fan 'e kont en mei de bleate kont giet er foar 't opskoude finster
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat
 • zijn broek zakken, gaat met zijn blote achterwerk voor het raam staan en het meisje kust dat. De volgende ochtend vragen
 • broek
 • dochter
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij…

mop uit 1973
 • Yn Drinte wennen in pear minsken dy hienen in dochter dy't frijhwat ûnnoazel wie. Dy lju hienen buorkerije. Hja soenen
 • in skoftsje togearre útfanhûs en dan soe de dochter allinne thúsbliuwe en op 't hûs passe. Pinkster soe krekt yn dy dagen
 • die aan de zolder hingen. Om ze te kunnen pakken moest hij op een stoel klimmen. De dochter zag door zijn kapotte broek
 • Een boerenechtpaar had een onnozele dochter. Ze zeiden tegen de dochter dat die het ervan mocht nemen als Pinksteren
 • broek
 • dochter
 • Een boerenechtpaar had een onnozele dochter. Ze zeiden tegen de dochter dat die het ervan mocht nemen als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen thuis. Een woonwagenbewoner kwam aan…

mop uit 1973
 • in dochter, dat wie in tige kreas fanke. Dy soe alles fan him erve, as hy der ôf kaem to reitsjen. Doe't dy majoar dat
 • nacht by jou dochter sliepe." Doe sei de majoar: "Ik zal je vanavond zeggen of het gebeurt. Ik kan je niet direkt de
 • dochter van de majoor doorbrengen. De majoor liet de wensen uitkomen, alleen instrueerde hij zijn dochter op alle vragen van
 • broek
 • dochter
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…

mop uit 1973
 • Der wienen in man en in frou, dy wennen yn Grinslân. Hja hienen in ûnnoazele dochter. Hja wienen simmers faek op 'e bou
 • oan 't rejappeljen, dan gong de dochter ek mei. It gebeurde ek wol dat de dochter thús bleau, dan moest se iten ré meitsje
 • hij op de tafel klimmen. De dochter zag door zijn kapotte broek iets bij zijn kruis hangen. Op de vraag wat dat was zei de
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder
 • broek
 • dochter
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder. Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was…

sprookje uit 1896
 • , weef mij een broek, en moeder bak mij een pannekoek; ik wil op avontuur de wereld ingaan.» En zijn vader weefde hem een
 • nieuwe broek, en zijne moeder bakte hem een dikken pannekoek, en hij ging op avontuur de wereld in. Enige dagen later zeî ook
 • betaald heeft, voorspelt zij hem de toekomst: hij zal trouwen met de dochter van de koning. In het bos treft Stoffel de
 • bebloede broek van zijn broer aan, hij moet verscheurd zijn door beren. Stoffel vindt een paardje in het bos dat een
 • broek
 • dochter
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1725
 • bracht; Den inhout was: Dat, wie sig selven wou vermeeten Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee Die sou den Koning
 • in 't vervolg sijn Schoon soon heeten Want sijne Dochter was voor sulk een Looper ree. Den Koopman nam terstont hier op
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • laat zijn broek zakken en blaast de ruiters van de dijk af, waarna ze naar huis terugkeren.
 • broek
 • dochter
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

sage uit 1938
 • groenig” gekleurd, „misschien antieke boerenkleren” en meestal hebben ze een riem om hun kiel. Hun broek is in de laarzen
 • Horst, bijlage no. VI): Bedoeld wordt: Mej. Dr. H.E. Heimans, Almelo. Zij is inderdaad een dochter van de „natuuronderzoeker
 • broek
 • dochter
 • Kabouters zijn klein. Ze zijn soms wazig, soms duidelijk en dragen eenvoudige kleding en een kleine puntmuts. Er zijn evenveel kabouters zonder als met een baard. Zij hebben lang haar en lijken…
kabouter_369.jpg