Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

50 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • mit heur baaiden aan raais; boer het 'n biel oneer aarm. 't Is barre kold en knecht wil laiver mit boer zien mooie dochter
 • weer noar hoes om haansken te hoalen veur boer. As e binnen komt, zegt e tegen vrouw: boer zegt, dat ik mit joen dochter op
 • . De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.
 • broer
 • dochter
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


sprookje uit 1930
 • Haarm, mor den wil ik joen dochter tot vrouw hemmen, zee e, want hai haar zain, dat de heer 'n haile mooie dochter haar, en
 • en lieneg. En zien dochter mos e nou wel aan Haarm geven. Dou kwam er op 'n dag 'n visker mit 'n körf mit oal bie deur en
 • spookhuis heeft overleefd, mag hij met de dochter van de heer trouwen. Hij leert uiteindelijk griezelen als zijn vrouw een korf
 • broer
 • dochter
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

sprookje uit 1930
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde
 • broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De broers tonen hun vaardigheden in een opdracht
 • broer
 • dochter
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1977
 • pakje dat himsels paste — se hienen beide wakker itselde postuer. Dêr kaam er mei thús, mar yn pleats dat er it syn broer
 • . Behalve de jonges wie der ek noch in arbeider op 'e pleats. Dy arbeider hie in dochter en dêr smiet Snoad wol in eachje op. De
 • heeft, vanwege zijn vondst, het grootste kapitaal, dus de boerderij gaat naar hem. Hij trouwt met de dochter van de arbeider
 • broer
 • dochter
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sprookje uit 1970
 • mijn complimenten bij mijn broer; hij woont honderd uren dieper in den bosch, en gebiedt over het loopend gedierte; die zal
 • bij mijnen oudsten broer, die op het einde van den bosch woont; en mijn broer," zei de eremijt, "die heeft groote vogels
 • zwemmen. Het zijn de dochters van de kasteelheer. De jongen pakt de kleren van de jongste dochter en vraagt haar hem naar haar
 • vader te brengen alvorens hij de kleren teruggeeft. De jongen wil graag trouwen met de jongste dochter. Hij mag haar trouwen
 • broer
 • dochter
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…

sprookje uit 1920
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient
 • zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt, hoort hij dat hij nog een broer heeft
 • broer
 • dochter
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sage uit 1968
 • broer
 • dochter
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar…

sage uit 1968
 • broer
 • dochter
 • De oudste of de jongste van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Bij zeven zonen is het een weerwolf.

sage uit 1968
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Die kunnen door het sleutelgat bij mensen in huis komen. Een van zeven opeenvolgende zonen is een weerwolf.

sprookje uit 1968
 • Der wie ris in koaning. Dy koaning hie in dochter, dêr koed er net in kant mei út. Hwant der wie net ien dy't tsjin har
 • prate koe. Sy praette elkenien fêst. Doe skreau de koaning yn 'e krante, as der ien wie yn it ryk, dy't syn dochter fêst
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter
 • door de prinses, net als vele voorgangers. Toen de derde broer bij de prinses kwam, zei ze dat ze zo heetgebakerd was, dat
 • broer
 • dochter
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter klem kon praten, met haar mocht trouwen. Drie broers besloten het te proberen.…

sage uit 1968
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie. Een van zeven zonen is een weerwolf.

sage uit 1967
 • broer
 • dochter
 • Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat ze geprobeerd had haar wakker te maken. De kleindochter vroeg wat ze dan had…

sage uit 1967
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie, een van zeven zonen is een weerwolf. Nachtmerries zijn een soort dieren, die mensen 's nachts in bed plagen. Vroeger deden de mensen duivelsdrek onder de…

sage uit 1966
 • broer
 • dochter
 • Van de zeven dochters was één een nachtmerrie. Van de zeven zonen was één een weerwolf.

sage uit 1966
 • tsjoene. De dochter wie gebucheld. Myn heit en in broer fan my gongen op in joun in kear in sânreed del. Dy wie ôffrede fan in
 • Neist myn hûs op in stik lân hat in hûske stien, dêr wennen in mem en in dochter. Durke Hylk hiet it minske. Hja koe
 • broer
 • dochter
 • Een stuk land was omheind met zes scherpe draden. Een tovenaarster wipte er zo overheen.

sage uit 1967
 • To Tsjummearum wennen in broer en in suster. Har mem wie to bakerjen op in pôlle tichte by de sédyk. Togearre gongen de
 • broer en de suster op in joune let dy kant út om har mem op to heljen. Sy moasten oer de feart. Dêr lei in heechhout
 • Een broer en een zuster waren eens onderweg om hun moeder op te halen, toen ze achtervolgd werden door een witte kat
 • broer
 • dochter
 • Een broer en een zuster waren eens onderweg om hun moeder op te halen, toen ze achtervolgd werden door een witte kat. Ze vertrouwden het niet en gingen weer terug. Vlakbij een kerkhof was de witte kat…

sage uit 1966
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Een van zeven opeenvolgende zonen is een weerwolf.

sage uit 1969
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie, en een van zeven zoons een weerwolf. De nachtmerrie komt door het sleutelgat. Om ze tegen te houden, strooien de mensen wel meel op de stoel voor het bed, of…

sage uit 1969
 • Fan sawn soannen yn in húshâlding, dy't achter elkoar oan geboaren wurde, sûnder in dochter der tusken, is ien in
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende zonen of dochters is een nachtmerrie. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat het huis binnen. Om er geen last van te hebben, moet je de schoenen met de hakken tegen het…

sage uit 1969
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven dochters of van zeven zonen is een verkeerde. Om geen last van een nachtmerrie te hebben, moet men de pantoffels andersom neerzetten, zodat de nachtmerrie er niet in kan stappen.

sage uit 1969
 • broer
 • dochter
 • Een van zeven opeenvolgende zussen is een tovenaarster. Een van zeven opeenvolgende broers is een weerwolf. Een weerwolf is een soort plaagbeest in mensengedaante. Hij is een handlanger van de duivel…

sage uit 1969
 • broer
 • dochter
 • Een nachtmerrie is een vrouw. Zij is een van zeven zusters. Zijn er zeven broers, dan is er eentje een wolfmerrie. Een nachtmerrie gaat er 's nachts op uit. Dan gaat ze bij mensen binnen door het…

sage uit 1970
 • wie. Allinne doarst hy der by nacht net út. Dan wie er deabinaud. Myn man syn broer hie in dochter fan him.
 • broer
 • dochter
 • Een man die een wisseldaalder van de duivel had kon doen en laten wat hij wilde, hij had geen gebrek aan geld. Hij was echter bang in het donker.

sage uit 1970
 • Taeke Stienstra wenne yn 'e Houtigehage. Der wennen in soan en in dochter by him yn, dat wienen broer en suster fan
 • Auke Stienstra. Hja hienen dêr buorkerije. Dy broer en dy suster ha har dêr beide fan kant makke. De broer hat himsels de
 • Nadat een broer en een zuster zelfmoord hebben gepleegd op een boerderij, spookt het daar. Jarenlang durfde daar
 • broer
 • dochter
 • Nadat een broer en een zuster zelfmoord hebben gepleegd op een boerderij, spookt het daar. Jarenlang durfde daar niemand te wonen.

sage uit 1970
 • dochter wennet hjir. Doe't hja wer hast klear like to wêzen, gong se wer nei Deventer werom. Doe sei myn broer Brucht tsjin my
 • Myn suster wenne yn Deventer. Hja wenne dêr allinne. Hja waerd siik en kom doe 3 wiken by myn dochter to opknappen. Myn
 • Zuster van verteller leek na ziekte weer opgeknapt te zijn, maar zijn broer zei dat ze niet lang meer zou leven. Een
 • paar weken later was ze dood. Zijn broer had haar begrafenis voorzien.
 • broer
 • dochter
 • Zuster van verteller leek na ziekte weer opgeknapt te zijn, maar zijn broer zei dat ze niet lang meer zou leven. Een paar weken later was ze dood. Zijn broer had haar begrafenis voorzien.