Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • jern dêr 't se mei naeide, dat de tried bruts hyltyd yn twaên. Doe sei se: "Bekke tiet" De twadde dochter sei : "Koope gea
 • Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun
 • dochter
 • drie
 • Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun komen. De meisjes praten toch.

sage uit 1967
 • terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de spoorbomen door een jongeman ten huwelijk
 • dochter
 • drie
 • Een vrouw kwam voorhet eerst bij een waarzegster, en vroeg of ze verkering zou krijgen. De waarzegster wees haar terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de…

sprookje uit 1966
 • dochter ta bileanning. Dy trije reuzen hâlde yn in oare bosk ta." Jan nom it oan. Hy gong nei de bosk ta. Doe stie dêr in
 • 'e koaning. Doe moest de koaning him de dochter en it jild eins wol jaen. Mar de dochter woe net mei de skuonmakker
 • hem nog geen geld maar een nieuwe opdracht. Als hij de drie reuzen in het bos kan verslaan, belooft de koning hem behalve
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • dochter
 • drie
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1968
 • drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er zou een sterfgeval komen. Het nieuwe
 • dochter
 • drie
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

mop uit 1968
 • wei. Doe makke de koaning krekt bikend, dat, dy't it luiste wie op 'e wrâld, dy koe mei de koaning syn dochter trouwe. Dêr
 • kom de koaning al lâns op it hynder. De trije maten woenen elk de dochter graech ha. Sy hâldden de koaning oan. De koaning
 • meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden wilden dat wel en ze hielden de koning aan
 • . Hij beloofde dat degene die zijn dochter kreeg, ook zijn gouden horloge zou krijgen. Vervolgens vroeg de koning hoe laat
 • dochter
 • drie
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden…

sprookje uit 1968
 • Der wie ris in koaning. Dy koaning hie in dochter, dêr koed er net in kant mei út. Hwant der wie net ien dy't tsjin har
 • prate koe. Sy praette elkenien fêst. Doe skreau de koaning yn 'e krante, as der ien wie yn it ryk, dy't syn dochter fêst
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter
 • klem kon praten, met haar mocht trouwen. Drie broers besloten het te proberen. Onderweg vond de jongste een grote zak en
 • dochter
 • drie
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter klem kon praten, met haar mocht trouwen. Drie broers besloten het te proberen.…

mop uit 1968
 • oan 'e rânne ta fol", sei de houthakker. "Dizze iene munt," sei de âldste dochter, "is mear wurdich as dat tientsje." De
 • twadde dochter: "Hoe hystû?" "Dat wol 'k net heal sizze," sei dy, "jo kinne prate sa't jo wolle." Doe sei de joad: "Jo krije
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten
 • oudste dochter: "Ik moet schijten!" De ober hoorde hem en zei: "Breng hem de pot." Toen riep de jood de tweede dochter: "Ik
 • dochter
 • drie
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sage uit 1966
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon
 • dochter
 • drie
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sage uit 1967
 • lang ear't Ieb werom komt." Ik sei tsjin myn oare dochter: "Sjoch ris oft se der hast wei komt." Hja sei tsjin Ieb: "Bist
 • dochter
 • drie
 • Een jongen en een meisje kregen eens wat dropjes van een oude vrouw. Beiden werden er erg ziek van. Het meisje werd pas beter toen ze elke dag een klein stukje duivelsdrek at. De kinderen waren…

sprookje uit 1967
 • Een weduwe heeft drie dochters die alledrie niet goed kunnen praten. Op een dag komen er drie jongens aan huis om met
 • dochter
 • drie
 • Een weduwe heeft drie dochters die alledrie niet goed kunnen praten. Op een dag komen er drie jongens aan huis om met de meisjes kennis te maken en een eventueel aanzoek te doen. De moeder drukt hen…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen
 • toestemming met zijn dochter te trouwen, omdat de derde jongen geen risico neemt en zeker van zijn zaak wil zijn. Op zo'n type kan
 • dochter
 • drie
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

mop uit 1967
 • Een stel heeft drie dochters die alledrie niet goed kunnen praten. Op een avond komt er visite en de moeder van de
 • dochter
 • drie
 • Een stel heeft drie dochters die alledrie niet goed kunnen praten. Op een avond komt er visite en de moeder van de meisjes drukt hen op het hart hun mond te houden; zij zal zelf het woord wel voeren.…

mop uit 1966
 • Op een avond dat drie zussen bezocht worden door wat knechten, adviseert hun moeder hun mond te houden, omdat ze nogal
 • dochter
 • drie
 • Op een avond dat drie zussen bezocht worden door wat knechten, adviseert hun moeder hun mond te houden, omdat ze nogal slecht praten. Maar een van de zussen is op de bewuste avond aan het naaien, en…

mop uit 1977
 • krije. It riedsel is: Hwat groeit it hurdst?" De âldste dochter seit: "Koal." De twade dochter seit: "Salaed." De trêdde
 • dochter die het raadsel kan oplossen, 'krijgt' de jongen. Als de boer vraagt 'wat groeit het hardst?', weet de jongste
 • dochter het goede antwoord: 'als ik Gerrit bij zijn augurkje pak, is het ineens een komkommer'.
 • dochter
 • drie
 • Omdat alledrie de dochters van de boer het met dezelfde jongen houden, geeft de boer zijn dochters een raadsel op. De dochter die het raadsel kan oplossen, 'krijgt' de jongen. Als de boer vraagt 'wat …

mop uit 1977
 • wy folle mear meitsje." Hja hienen ek in dochter. It wyfke sei: "Wy ha mar twa bêdsteden, hoe mat it dan mei it sliepen
 • de dochter te vergrijpen. Er komen drie sollicitanten. De boer neemt de derde die voorwendt niet te weten wat de stier
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • dochter
 • drie
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

sprookje uit 1977
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • o sa kreas. Dat wie de dochter fan 'e koaning. Hja seach dy soldaet ek en se kamen tichter by inoar, elk oan in kant fan
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • opdracht aan. Pas als de schildwacht de koning de drie gouden haren van een verschrikkelijke reus - een menseneter - gebracht
 • dochter
 • drie
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1973
 • ris mei om to sjen hoe't dat sit. Doe soe dan de dochter mei 't iene eech mar mei. Mar it famke krige 't yn 'e gaten
 • hawn hie liet har styfmem de oare deis de dochter mei de trije egen mei gean. De fé flústere it famke tomûk ta: Tink der om
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt
 • liedje, waarmee het eenogige meisje in slaap valt. Bij het drie-ogige meisje vergist het meisje zich waardoor het derde oog
 • Drie-oogje
 • dochter
 • drie
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sage uit 1833
 • Friso. Drie eeuwen vóór Christus geboorte bestond er in Indië het rijk van Fresia, dat ook Phrasia, of Pharrasia werd
 • strijd die er volgde, werd koning Adel gedood en zijn drie zonen, Friso, Saxo en Bruno waren gedwongen het land te verlaten
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland
 • genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen, aan wie Friso ieder een gouw gaf, een van de 7
 • dochter
 • drie
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1968
 • na drie dagen nog niet in een pad was veranderd, zou het meisje de appel op mogen eten.
 • dochter
 • drie
 • Een meisje kreeg eens van een oude vrouw een appel. Haar moeder legde de appel onder een kopje in de kast. Als de appel na drie dagen nog niet in een pad was veranderd, zou het meisje de appel op…

mop uit 1969
 • spinnen doe't de feint der yn kom. De dochters seinen neat, de mem praette mei de feint. Doe gebeurde it dat de iene dochter
 • har tried briek fan 'e spinwiele. Hja sei: "Stikke bekke snaa" (de snaer wie stikken brutsen) De twadde dochter sei: "Koop
 • Een weduwe had drie dochters die alledrie slecht konden spreken. Op een keer kwam er een jongeman langs, en ze spraken
 • dochter
 • drie
 • Een weduwe had drie dochters die alledrie slecht konden spreken. Op een keer kwam er een jongeman langs, en ze spraken af dat de moeder het woord zou doen. Maar halverwege de avond zei een van de…

mop uit 1969
 • Er was eens een gezin met drie kinderen. Omstebeurt gingen de kinderen naar hun moeder om te vragen waar ze vandaan
 • dochter
 • drie
 • Er was eens een gezin met drie kinderen. Omstebeurt gingen de kinderen naar hun moeder om te vragen waar ze vandaan kwamen. De moeder vertelde de een dat hij uit de rode kool kwam, de volgende dat hij…

mop uit 1978
 • dochter troud wie, foardat er stoar. Dêrom lieten se in adfortinsje yn 'e krante sette. Dêr kamen trije op del. De earste wie
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels
 • een advertentie in de krant. De drie mannen die reageren - een klompmaker, een touwslager en een dominee - krijgen de
 • dochter
 • drie
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels een advertentie in de krant. De drie mannen die reageren - een klompmaker, een…

sage uit 1979
 • Sterke Hearke wenne yn Droegeham. Hy hie in dochter, dy wie ek o sa sterk. Hja wenne njonken 'e smid. Op in kear, doe
 • De dochter van Sterke Hearke - die in kracht nauwelijks onderdoet voor haar vader - besluit een smid die een grapje met
 • haar uithaalt terug te pakken: ze zet het aambeeld achter het huis op straat. Drie man slagen er niet in het aambeeld te
 • dochter
 • drie
 • De dochter van Sterke Hearke - die in kracht nauwelijks onderdoet voor haar vader - besluit een smid die een grapje met haar uithaalt terug te pakken: ze zet het aambeeld achter het huis op straat.…

sage uit 1973
 • Er was hier in huuske, doar woonde in olle frou in met man en dochter. Die olle frou was een heks. Moar dat wist heur
 • dochter niet. Myn foaders suster was kammeroatske met die dochter. As die dochter bij ons geweest was durfde ze nooit allinne
 • De dochter van een oud vrouwtje wist niet dat zij een heks was. Als ze naar huis ging kwam er altijd een kat drie maal
 • dochter
 • drie
 • De dochter van een oud vrouwtje wist niet dat zij een heks was. Als ze naar huis ging kwam er altijd een kat drie maal bij haar of een hekserige vrouw.

Trefwoorden: dochter, drie, heks, huis, kat, oud, vrouw


sage uit 1974
 • heide. Doe gebeurde it, dat pake siik woarde. Hy lei op bêd. Dêr wienen trije greate jonges yn 'e hûs en ien greate dochter
 • dochter
 • drie
 • Familie veronderstelt dat een zieke man betoverd is. In het kussen wordt een krans gevonden met garen dat zijn vrouw de laatste jaren heeft gebruikt. Schoolmeester bekijkt de krans en zegt dat de…