Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1978
 • , safolle nijs en safolle moais seach se. Se wie der oerémis fan. De dochter sei al: 'Mem moat it kalmer oan dwaan', mar it
 • skoanmem, mar de dochter sei: 'Kom, kom, dat dogge wy; dan wit mem ek, hoe't it yn sa'n hotel om en ta giet'. Se rieden de
 • dochter
 • echtpaar
 • Een jong stel neemt moeder mee op vakantie naar Spanje. De laatste nacht brengen ze door in een hotel. De oude dame krijgt een hartaanval als ze haar pyjama uit de caravan haalt. Het stel besluit het…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Ontvoering Een Nederlands echtpaar van middelbare leeftijd, op reis in Frankrijk met hun twee beeldschone blonde
 • dochters, stopte in een stadje om op het terras van een café iets te drinken. Aan een andere tafel zat een Frans echtpaar met
 • Een Nederlands echtpaar van middelbare leeftijd is op reis in Frankrijk met hun twee beeldschone blonde dochters en
 • ontmoet op een terras een Frans echtpaar. Het Franse echtpaar nodigt het Nederlandse gezin uit bij hen te komen logeren. De
 • dochter
 • echtpaar
 • Een Nederlands echtpaar van middelbare leeftijd is op reis in Frankrijk met hun twee beeldschone blonde dochters en ontmoet op een terras een Frans echtpaar. Het Franse echtpaar nodigt het Nederlandse…

sprookje uit 1970
 • hard te roepen: "Ik moet met de dochter van de koning trouwen, maar ik wil niet! Ik moet met de dochter van de koning
 • dochter
 • echtpaar
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • De gebraden baby `Een jong Zeeuws echtpaar, van wie de vrouw net een paar maanden daarvoor was bevallen van een struise
 • dochter, wilde weer eens een avondje uit in Vlissingen. Daarvoor moesten zij een oppas regelen. In de krant lazen ze een
 • Een echtpaar dat een avondje uitgaat, regelt een oppas voor hun pasgeboren baby. Als ze terugkomen blijkt dat de baby
 • dochter
 • echtpaar
 • Een echtpaar dat een avondje uitgaat, regelt een oppas voor hun pasgeboren baby. Als ze terugkomen blijkt dat de baby-sit de baby in de oven geroosterd heeft.

sage uit 1968
 • dochter
 • echtpaar
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1966
 • dochter
 • echtpaar
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

mop uit 1967
 • dochter
 • echtpaar
 • Een stel heeft drie dochters die alledrie niet goed kunnen praten. Op een avond komt er visite en de moeder van de meisjes drukt hen op het hart hun mond te houden; zij zal zelf het woord wel voeren.…

sage uit 1967
 • Janne Met wenne op Readskuorre. Hja hat in dochter hawn, dy hiet fan Frouk. Dat bern woarde ôfgryslike min bihandele
 • Een dochter werd thuis erg slecht behandeld. Ze moest eten bij de varkens. Nadat ze gestorven was, stond ze af en toe
 • dochter
 • echtpaar
 • Een dochter werd thuis erg slecht behandeld. Ze moest eten bij de varkens. Nadat ze gestorven was, stond ze af en toe in de kamer bij de tafel.

sage uit 1967
 • dochter
 • echtpaar
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

mop uit 1659
 • Van een jonghe Dochter die een Oudt Man trouwde. Een seecker jonghe Dochter trouwde een seer rijck oudt Man, op hoope
 • Van een jonghe Dochter die een Oudt Man trouwde.
 • dochter
 • echtpaar
 • Een oude man is met een jonge vrouw getrouwd en kan geen erectie meer krijgen. De vrouw bedenkt een wanhoopsplan. Als de man in zijn broek poept, zal het 'hoofd' zich misschien uit de viezigheid…

sage uit 1969
 • in dochter, dat wie Geeske. Doe't hja forstoar sei se, Geeske, har âldste dochter, moest al har klean ha. Mar dat
 • Een vrouw liet op haar sterfbed beloven dat haar dochter al haar kleren zou krijgen. Maar na haar dood gebeurde dit
 • dochter
 • echtpaar
 • Een vrouw liet op haar sterfbed beloven dat haar dochter al haar kleren zou krijgen. Maar na haar dood gebeurde dit niet. Toen kwam de dode vrouw elke avond in de kamer spoken. Ze haalden de dominee…

sage uit 1972
 • Een man beloofde zijn vrouw dat als zij zou sterven, hij een bepaald voorwerp aan hun dochter zou geven. Maar omdat hij
 • dochter
 • echtpaar
 • Een man beloofde zijn vrouw dat als zij zou sterven, hij een bepaald voorwerp aan hun dochter zou geven. Maar omdat hij dit niet deed (hij trouwde opnieuw), kon de vrouw na haar dood geen rust vinden,…

mop uit 1971
 • boerin en haar dochter dat hij ze van de boer allebei onder zich moest hebben. Zij geloofden het niet. Toen riep de knecht
 • dochter
 • echtpaar
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar binnen om zijn handschoenen te halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en haar dochter dat hij ze van de boer allebei onder zich moest hebben. Zij…

sage uit 1791
 • God mogen niet baten. Ook Margareta, de dochter van de graaf van Zutphen, doet haar beklag. Vanwege al die tranen krijgt
 • dochter
 • echtpaar
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sage uit 1877
 • lot was toegedeeld. Zijne eenige dochter Margaretha, eene beeldschoone jonkvrouw, was verloofd aan Wichard van Pont, welk
 • eigen zoon, en had hij er hoegenaamd niets op tegen, dat hij nu maar aanstonds met zijne dochter trouwde. De aanminnige
 • Herman. Zijn dochter Margaretha is verloofd met Wichard van Pont. Deze Wichard, een dappere ridder, gordt zijn wapenrusting
 • dochter
 • echtpaar
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

sage uit 2009
 • het andere stukje… dus dat ging niet zo goed. Maar nu de dochter van de ene landheerm die werd verliefd op de zoon van de
 • en die doet schaakt met de ladder, komt ze naar beneden de dochter van de landheer van eh... Ulfenhout. En ze rijden
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de
 • dochter
 • echtpaar
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

sage uit 1932
 • weer aan haar denken. Ze heette Margaretha, en was de dochter van heer Herman van Hameland, die een kasteel bezat ter
 • Hameland, om aan heer Herman mee te deelen, dat ik zijn dochter liefheb, en hem haar hand te vragen ten huwelijk. Wat dunkt u
 • Margaretha, de dochter van de graaf van Hameland. De liefde is wederzijds en op een dag wil Wichard de hand van de dochter aan
 • hij graag dat Wichard zich bewijst voordat hij zijn dochter schenkt. Wichard besluit zich te bewijzen door de draak te
 • dochter
 • echtpaar
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1941
 • welgevallen zie ik uw keuze aan, gaarne zal ik Margaretha als mijn dochter begroeten, want zij moet wel dezelfde eigenschappen
 • hebt den naam van ridder waard te zijn. In trouwe, zeide ik nu ja, men zou mij terecht verwijten mijn dochter aan een
 • . Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt het voornemen. Onderweg komt hij een
 • bewijst voordat hij zijn dochter schenkt. Wichard besluit zich te bewijzen door de draak te bevechten. Angstig volgen de
 • dochter
 • echtpaar
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • meisje lopen dat aan iedere arm wordt meegetrokken door een echtpaar. Het kind draagt dezelfde schoenen als haar dochter. De
 • Het verdwenen dochtertje Een Duits echtpaar bezocht vorig jaar samen met hun kleine kinderen het pretpark Eurodisney
 • Een echtpaar raakt tijdens een bezoek aan Eurodisney hun jongste dochter kwijt. Ze posten bij de uitgang om te kijken
 • en een andere kleur haar. Het kind wordt meegetrokken door een echtpaar, maar als het meisje de moeder ziet, rukt ze zich
 • dochter
 • echtpaar
 • Een echtpaar raakt tijdens een bezoek aan Eurodisney hun jongste dochter kwijt. Ze posten bij de uitgang om te kijken of het kind daar langskomt. De moeder ziet een meisje met dezelfde schoenen als…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • echtpaar aan dat hogelijk verbaasd stond van haar verhaal. Denkend dat ze zich vergist had probeerde ze het een verdieping
 • Moeder voelt zich niet goed, waarop de dochter medicijnen gaat halen. Bij terugkomst is hun hotelkamer bezet door
 • anderen, en weet men in het hotel niet dat ze er eerder een kamer hebben genomen. Dochter reist alleen door, de moeder is
 • dochter
 • echtpaar
 • Moeder voelt zich niet goed, waarop de dochter medicijnen gaat halen. Bij terugkomst is hun hotelkamer bezet door anderen, en weet men in het hotel niet dat ze er eerder een kamer hebben genomen.…

mop uit 1659
 • Moeder met haar Dochter by hem komende, vraeghde hem, waer hy in studeerde? Ick heb hier, antwoorde hy, het Corpus Iuris, dat
 • meen ick eens uyt te leezen. De Moeder hier op, lichte haer Dochter de rocken op, en klonck haer voor de billen, segghende
 • dochter
 • echtpaar
 • Een vrouw vindt dat ze te weinig aandacht van haar man krijgt, omdat hij meer interesse in zijn boeken heeft. Ze vraagt haar moeder om raad. Zij raadt de schoonzoon aan niet in het Corpus Iuris te…

sage uit 1969
 • op helle. Mar hy sei dat er it net dien hie. De dochter fan dy lju lei dy nachts op bêd. Har mem wie doe al lang stoarn
 • . Doe hearde dy dochter har eigen mem, dy't al jierren dea wie, sizzen: "Dat hat hy sels dien." (Hy woe de straf op in oar
 • . Die nacht hoorde de dochter de stem van haar dode moeder die zei dat de man het had gedaan. Later bleek de man de
 • dochter
 • echtpaar
 • Een man behandelde zijn vrouw erg slecht. Jaren na haar dood werd de man opgepakt voor een misdaad, maar hij ontkende. Die nacht hoorde de dochter de stem van haar dode moeder die zei dat de man het…

mop uit 1651
 • Doen de vrouw van Groenevelt met Jacob Westerbaen wilde trouwen, soo seyde de oude vrouw Van Barnevelt: 'Wel dochter
 • dochter
 • echtpaar
 • Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om…

mop uit 1301
 • oghen blicten als een cristael, Hier na quam die dochter voert; Die ander clerc wert becoert 25 Met hare minne ende
 • merkes niet; Hi maecte sinen gasten beiden 50 Een bedde, dat hi bi wants leide Aen tsine ende sijnre dochter mede. Daer na
 • dochter. Wanneer iedereen gaat slapen, kruipt de ene student in het bed van de dochter en vrijen ze. De andere student ziet
 • ditzelfde bed na zijn vrijpartij met de dochter en begint op te scheppen tegen de andere man, van wie hij denkt dat dit de
 • dochter
 • echtpaar
 • Twee studenten keren terug uit Parijs en vragen onderdak bij een man, Gobert. De twee studenten begeren zijn vrouw en dochter. Wanneer iedereen gaat slapen, kruipt de ene student in het bed van de…

sage uit 1999
 • Op 27 januari 1999 komt een bejaard echtpaar het Volksbuurtmuseum Oud Lombok binnen. De vrouw is geboren en getogen in
 • Lombok en zou er wel uitgebreider over willen vertellen een andere keer. Het echtpaar woont nu in Overvecht, maar de vrouw
 • dochter
 • echtpaar
 • Een meisje vraagt aan haar vader waar zij vandaan komt. De vader wijst haar een boom en vertelt dat zij daar op een dag in hing. Ze riep: "Neem mijn, neem mijn. Ik zal altijd zoet zijn." En toen heeft…
kinderboom.jpg