Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

66 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • der 'n dag of drei west, mor krigt gain eten. Boer geft hom niks, mor hai mout wel aarbaiden. Hai krigt slim honger en dou
 • vragt e boer, woarom of hai gain eten krigt. Hes doe 't bredje den nait hangen zain, jong? vragt boer. Doar staait op
 • niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele dag moeten werken en geen eten krijgen
 • . De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.
 • dochter
 • eten
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


mop uit 1999
 • Er was eens een familie die als beroep in de prostitutie zaten. Op een avond komt de dochter te laat thuis voor het
 • eten en zegt daarop, "Sorry hoor mam, maar ik moest nog even een klant pijpen." "Oh," zegt moeder, "wat vraag je daar
 • dochter
 • eten
 • In een familie van prostituées waren er vroeger goedkoper tarieven.

sprookje uit 1966
 • dochter ta bileanning. Dy trije reuzen hâlde yn in oare bosk ta." Jan nom it oan. Hy gong nei de bosk ta. Doe stie dêr in
 • 'e koaning. Doe moest de koaning him de dochter en it jild eins wol jaen. Mar de dochter woe net mei de skuonmakker
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • dochter
 • eten
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

mop uit 1999
 • dochter
 • eten
 • Drie generaties prostituée's over de prijs van een sexuele handeling.

sage uit 1889
 • en geeft dit aan zijn dochters die er smakelijk van eten. Om 12 uur 's nachts komt het begijntje echter in hun kamer
 • dochter
 • eten
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

mop uit 1994
 • bonen, en koopt voor 30.000 gulden aan bruine bonen. De dochter is dol op ballroom dansmuziek en ze koopt voor 30.000 gulden
 • dochter CD's met dansmuziek. Van het resterende bedrag gaan ze op vakantie. Bij terugkeer is alle drank en bruine bonen op en
 • dochter
 • eten
 • Een gezin wint een grote prijs in de loterij. Voor een kapitaal koopt de vader cognac, de moeder bruine bonen, en de dochter CD's met dansmuziek. Van het resterende bedrag gaan ze op vakantie. Bij…

sprookje uit 2001
 • Oma is ziek en Roodkapje gaat met eten naar haar toe. Onderweg in het bos ontmoet ze de wolf, die eerder het huisje van
 • dochter
 • eten
 • Oma is ziek en Roodkapje gaat met eten naar haar toe. Onderweg in het bos ontmoet ze de wolf, die eerder het huisje van oma bereikt. Hij eet oma op, trekt haar kleren aan en gaat in bed liggen. Als…

sprookje uit 1968
 • dochter
 • eten
 • Hans hoorde eens dat zijn ouders hem en zijn zusje Grietje in het bos wilden achterlaten, omdat ze zo arm waren. Hij verzamelde steentjes en liet daarmeee een spoor achter. Zo konden de kinderen terug…

sage uit 1968
 • Jan hiet de man. Der wie in dochter yn 'e hûs, dy hie forkearing. Har feint hiet ek Jan. Jan kom us ûnforwacht, doe
 • nei de dochter. De forkearing mei Jan wie al lang út. Durk kom èk krekt foar iten. Hy tocht: "Ik sil my goed fatsoenlik
 • De vrijer van een meisje kwam eens onverwachts langs, vlak voor het eten. De moeder nodigde hem uit mee te eten, maar
 • had eigenlijk niet genoeg. Zo had de vader geen eten. Later had het meisje een andere vrijer, en ook deze kwam eens vlak
 • dochter
 • eten
 • De vrijer van een meisje kwam eens onverwachts langs, vlak voor het eten. De moeder nodigde hem uit mee te eten, maar had eigenlijk niet genoeg. Zo had de vader geen eten. Later had het meisje een…

mop uit 1967
 • har mem hwat itenspul ré. Der kom ek in krinteboffert op 'e tafel. Doe't de dochter der wer yn kom, roan se op 'e tafel ta
 • dochter
 • eten
 • Een slechtziend meisje wilde haar gebrek voor haar vriend verborgen houden, en sprak met haar moeder af dat ze een naald op een bepaalde plek zouden leggen. Toen de vrijer er was, zei het meisje:…

sage uit 1966
 • dochter
 • eten
 • Twee meisjes kregen een elk een appel van een tovenaarster. Hun vader legde de appels in een mand, die hij aan de zolder hing. Een dag of wat later zaten er twee grote padden in de mand.

sprookje uit 2000
 • te eten. Zo begon het. En hij gaf haar geen eten. Het was eigenlijk een hele lieve tovenaar, maar ze ging gewoon checken
 • om te kijken of hij aardig was. Maar hij gaf haar geen eten en toen werd hij betoverd in een beest. Ilja; Wat voor
 • Een vrouw komt op een dag eten vragen aan een prins. Eigenlijk is zij een lieve tovenares. Omdat hij haar niets wil
 • dochter plukken. De leeuw wil hem vermoorden, maar hij krijgt nog een week de tijd om zijn dochter te zien. Hij mag ook zijn
 • dochter
 • eten
 • Een vrouw komt op een dag eten vragen aan een prins. Eigenlijk is zij een lieve tovenares. Omdat hij haar niets wil geven, verandert zij hem in een leeuwachtig beest. Het lichaam is van een man, maar…

sage uit 1967
 • Janne Met wenne op Readskuorre. Hja hat in dochter hawn, dy hiet fan Frouk. Dat bern woarde ôfgryslike min bihandele
 • Een dochter werd thuis erg slecht behandeld. Ze moest eten bij de varkens. Nadat ze gestorven was, stond ze af en toe
 • dochter
 • eten
 • Een dochter werd thuis erg slecht behandeld. Ze moest eten bij de varkens. Nadat ze gestorven was, stond ze af en toe in de kamer bij de tafel.

mop uit 1659
 • . 132] allen oock een Pape, die oock groote gemeenschap met des Weerts Dochter hadde, so ghebeurden het op een avondt, dat
 • soete lief aan de disch; sittende by des Weerts Dochter aen de disch, ende de andere gasten leverden al rondtom, tot dat het
 • duimen aan de tenen vastbond. Later op de avond gaan de dochter van de waard en de priester naar de stal. De dochter wil
 • dochter
 • eten
 • Na een goede maatijd worden levertjes (rijmpjes) gemaakt. Een schaapherder heeft een rijmpje over een vrouw die hij de duimen aan de tenen vastbond. Later op de avond gaan de dochter van de waard en…

mop uit 1659
 • Dochter draeght? Daer hy op antwoorde, en seide, soo het mijn Vrouwe gelieft, soo gaet de Kamer eens over, dat sy dede. Hy
 • Dochter, en Meester Ian wierdt doen voor een Waerseggher ghereeckent.
 • dochter
 • eten
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

sprookje uit 1977
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • o sa kreas. Dat wie de dochter fan 'e koaning. Hja seach dy soldaet ek en se kamen tichter by inoar, elk oan in kant fan
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • dochter
 • eten
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1973
 • ris mei om to sjen hoe't dat sit. Doe soe dan de dochter mei 't iene eech mar mei. Mar it famke krige 't yn 'e gaten
 • hawn hie liet har styfmem de oare deis de dochter mei de trije egen mei gean. De fé flústere it famke tomûk ta: Tink der om
 • slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de honger komt een fee die haar een toverformule
 • geeft waardoor ze elke dag genoeg te eten heeft. Thuis hoeft ze geen eten meer, wat in de gaten loopt. Stiefmoeder laat het
 • dochter
 • eten
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sage uit 1501
 • Hertogen Dochter van Beyeren". Met haar ging hij naar Utrecht, ontbood Frederik en maakte hem bisschop. Eens sprak hij tot hem
 • beginnen de visch te eten, bij den kop of bij den staart?" En toen de keizer argeloos antwoordde: "Bij den kop", zeide de
 • beginnen de vis te eten, bij de kop of de staart. "De kop," antwoordde de keizer, waarop Frederik hem zei zijn vrouw naar haar
 • dochter
 • eten
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1971
 • Een vader at altijd heel veel aardappels. Toen een paar meisjes zijn dochter daarmee plaagden, smeet ze een van hen in
 • dochter
 • eten
 • Een vader at altijd heel veel aardappels. Toen een paar meisjes zijn dochter daarmee plaagden, smeet ze een van hen in de sloot.

sage uit 1968
 • na drie dagen nog niet in een pad was veranderd, zou het meisje de appel op mogen eten.
 • dochter
 • eten
 • Een meisje kreeg eens van een oude vrouw een appel. Haar moeder legde de appel onder een kopje in de kast. Als de appel na drie dagen nog niet in een pad was veranderd, zou het meisje de appel op…

mop uit 1969
 • har dochter: "Hat it hwat foldien?" "Ja," sei se, "mar hy stonk ôfgryslik út 'e azem."
 • de moeder eten op tafel. Maar het meisje dacht dat het de kat was, en sloeg het van tafel. Toen de vrijer die avond
 • dochter
 • eten
 • Een zeer slechtziend meisje legde een naald op de grond voordat haar vrijer kwam. Toen haar vrijer er was, zei ze tegen haar moeder dat er daar en daar een naald lag. De vrijer dacht daardoor dat het…

mop uit 1651
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te
 • dochter
 • eten
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te sluiten. Dat deden ze, en ze gingen in de tuin spelen. Een dochtertje klom op de…

sprookje uit 1979
 • haar dochter naar binnen om het licht aan te steken. 'Nee, ik heb zere ogen.' schreeuwde de kapitein. De kapitein at naar
 • dochter
 • eten
 • Heer Spin was getrouwd met Ma Akoeba en had twaalf kinderen. Hij probeerde zo goed mogelijk voor hen te zorgen, maar op een dag werden de zorgen te veel en hij bedacht een list. Ma Akoeba was bang van…

mop uit 1651
 • Monsieur Samuel van Huls klaegde mij dat sijn oudste dochter Sara matten van stoelen en de vloermatten op at. 'Geen
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat
 • dochter
 • eten
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat in zijn geheel voor te zetten en te zeggen dat ze niets ander s zou krijgen voor…

sage uit 1923
 • Greta: “Alleen wat eten en drinken.” Maar de portier deed of hij haar kende, en vroeg: “Zijt gij niet de dochter van den
 • Greta van Limburg Hertog Otsen van Limburg ging eens op jacht. Zijn dochter Greta vergezelde hem. Na het uitrijden van
 • dochter
 • eten
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…