Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

6 resultaten voor ""

raadsel uit 1996
 • dochter
 • hardlopen
 • Hoe komt dit: een Marokkaans meisje van 15 dat nog niet zwanger is?

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • leger uit de takkenbos. Nu durft de tsaar zijn dochter niet langer te weigeren, en de jongen trouwt met de prinses.
 • dochter
 • hardlopen
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sprookje uit 1971
 • liet bekend meitsje, dat wa't him in fleanend skip meitsje koe dy krige syn dochter ta frou. Doe sei de âldste soan fan dy
 • wie in fleanend skip, mar de tsaar seach wol, dat it in healewize wie. 'Ja', sei er tsjin Ielke, 'do krigest myn dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • man met de takkenbos zorgt dan voor het grootste leger van de wereld. Ielke dreigt dat hij nu de dochter tot vrouw wil
 • dochter
 • hardlopen
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

sprookje uit 1725
 • bracht; Den inhout was: Dat, wie sig selven wou vermeeten Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee Die sou den Koning
 • in 't vervolg sijn Schoon soon heeten Want sijne Dochter was voor sulk een Looper ree. Den Koopman nam terstont hier op
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • hardlopen verslaat. De koopman laat zijn hardloper tegen de prinses lopen, maar zij weet de hardloper te verlokken zijn hoofd in
 • dochter
 • hardlopen
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

sprookje uit 1962
 • elk oet, dai tegen zien dochter haard-lopen kan. Wel de prinses versloagen kan, mag mit heur trouwen. As de prinses hum
 • door de Engelse koning is uitgeschreven. Het is een hardloopwedstrijd tegen zijn dochter, waarbij de winnaar met haar mag
 • dochter
 • hardlopen
 • Een Duitse soldaat, ontslagen uit de dienst bij koning Fritz, ziet in de krant de aankondiging van een wedstrijd die door de Engelse koning is uitgeschreven. Het is een hardloopwedstrijd tegen zijn…

sprookje uit 1978
 • mijn dochter trouwen?" vroeg ze dan. "Nou, dat kan. Maar je moet er wèl wat voor doen. Ik geef je drie opdrachten. Als je
 • herberg achter en ging alleen het paleis binnen. Daar zat de koningin op haar gouden troon. "Jij wilt met mijn dochter trouwen
 • een proef die de dochter oplegt. Voor de derde taak die de heks opdraagt, komt in de Grimm-versie de dienaar met het
 • scherpe gehoor wel in actie: hij kan horen waar de weggetoverde dochter zich bevindt. Zie onder Beeld een afbeelding van Anton
 • Een heks heeft zich van de troon meester gemaakt en regeert als koningin; haar dochter heeft ze opgesloten. Prinsen
 • veranderen, wordt zij door een dienaar gedood met een vernietigende blik. De dochter wordt bevrijd en de verbannen koning in ere
 • dochter
 • hardlopen
 • Een heks heeft zich van de troon meester gemaakt en regeert als koningin; haar dochter heeft ze opgesloten. Prinsen komen om haar hand vragen, maar de koningin geeft ze drie onuitvoerbare opdrachten,…
51.jpg
185.jpg