Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

81 resultaten voor ""

uit 1999
 • was echt heel te gek, en.... Ja, het was sowieso indrukwekkend en waar ging het over? De god en de godin en hun dochter
 • schrijven erover. Die mythologische verhalen waarbij een bepaald... Circe was bv. een heks, zo kom je wel steeds heksen... Medea
 • dochter
 • heks
 • Een vrouw beschrijft een verhaal dat uitgebeeld wordt in een ritueel en de vuurloop die daarop volgt.

personal narrative uit 1999
 • toen ze eenmaal konden schrijven, want heel veel dingen is eerst overgeleverd geweest van moeder op dochter of een zoon
 • was waarop je als heks kon worden geplaatst; dus als jij dingen, beschreven dingen had, hè, zoals je ook vroeger geen
 • dochter
 • heks
 • Een vrouw beschrijft hoe ze bezig is geweest met het overschrijven van haar eigen 'Book of Shadows'. En de verbondenheid die ze daarbij voelt met vele vrouwen vóór haar.

personal narrative uit 1999
 • zaten ook erf-heks bronnen in, voor zover hij dat te pakken had kunnen krijgen in bronnen van zijn tijd. Dat heeft ie
 • , van vader en moeder op zoon en dochter of combinaties daarvan waarbij kennen en kunnen geënt op een bep. levensbeschouwing
 • dochter
 • erf-heks
 • Een man vertelt hoe de wicca is ontstaan en de plek die oorsprongmythen daarin hebben. Verder zijn visie op verhalen in de wicca.

Trefwoorden: aandacht, aanschijn, aarde, accenten, afgrond, afnemen, antropoloog, antwoorden, avonden, banen, basis, basis-boek, bedoeling, bedreiging, beeld, beeldvorming, begin, beleven, beproeving, besluit, bestaan, bewustzijn, bezinning, boeken, boekenkast, bron, bronnen, commando, concepten, coven, creëren, dagen, denken, dochter, documentatie, dogmatisch, donker, dood, duisternis, einde, energieën, erf-heks, essentie, familieaangelegenheden, filosofie, functies, gebeurtenissen, geboorte, gelijkenis, geloofsvormen, generatie, gevecht, gevoelens, God, goddelijk, goden, godin, goed, groep, groepen, hartklachten, heerschappij, heks, heksen, heksenketel, hekserij, helige schrift, hemel, honger, hoop, horizon, ideeën, inhoud, integreren, invloeden, invulling, inwerken, jaar, kaarten, kaartje, klassiek, kleding, kompas, kringloop, kwaadwilligheid, kwaliteiten, leentjebuur, leerfase, leerlingen, leven, levensbeschouwing, licht, lijn, literatuur, los, maan, maatstaf, magie, magiër, maken, manier, mannelijk, materiaal, medisch, mens, mensen, methode, modern, moeder, mogelijkheden, momenten, momentopname, mysteriespel, mythologie, natuurbewustzijn, occultist, oceanen-gebieden, omgeving, omschrijven, onderkomen, onderwijzen, ontdekken, ontstaansmythen, onverbiddelijk, onzekerheid, oogst, oorsprongsmythen, oosten, opbouwen, opdrachten, opdragen, openen, opleiding, oplossing, oudheid, overlopen, pad., pantheon, papje, periode, plannen, poëtisch, principe, privé-gedachten, problemen, publiceren, publiciteit, realiseren, redenen, religieus, ritueel, rode draad, roeren, rol, romans, ruiters, schema, scheppen, schepping, sjamanisme, spel, sterven, stilstaan, stoppen, straat, strijd, studies, symbolen, tien geboden, tijd, tips, toelichting, toenemen, tools, traditioneel, transformatie, uitbeelden, uitzoeken, vader, vaststellen, verhaal, verliezen, verschillen, versies, verval, voorbeelden, voorschrijven, vorm, vragen, vrees, vrijheid, vrouwelijk, water, weergeven, weg, wereldreligie, werk, werktuig, westers, wicca, woordenboek, zaken, ziekte, zonlicht, zoon, zweet, zweven


personal narrative uit 1997
 • heb ik het nodig, vind je dat goed? Ik ben heel erg bezig met mijn jongste dochter, die is vijf, en die is heel erg bezig
 • dochter
 • heks
 • Een vrouw vertelt over haar visie op de natuur.

sage uit 1966
 • Heit fortelde ús myn âlde omke hie in dochter hawn, dy wie siik. Dêr gong omke foar nei Wopke duvelbander ta, dy't yn
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een
 • drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in kattengedaante tegemoet komen. De kat zal tegen hem
 • dochter
 • heks
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

sprookje uit 1888
 • roovers nog geen arm half uurken weg, als Jan de oude heks dood sloeg, ze in brokken sneed, en zoo in de marmit stak, en, na
 • denken, of ze woedend waren, toen ze noch van de prinses noch van Jan eenig spoor meer zagen, en tenslotte nog de oude heks
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol
 • binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil worden. Na zich bewezen te hebben als
 • dochter
 • heks
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

sprookje uit 1970
 • iedereen, geen mens die wat te kort kwam. Ze leefden als vissen in het water en met Lichtmis werden ze verblijd met een dochter
 • , nieuwsgierige meid," zei de heks. Zij riep haar knechts, liet Visioene bijna al haar kleren uittrekken, zodat ze alleen haar hemdje
 • toverheks woont. De heks verbiedt het meisje een bepaalde kamer binnen te gaan. Als ze dat op een dag toch doet, moet het meisje
 • dochter
 • heks
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1889
 • Van de schoone prinses, die nooit gelachen had Er was 'nen keer een koning, en die had eene eenige dochter, en die was
 • de prinses, zijne dochter, 't is gelijk op wat manier, zou kunnen doen lachen, hare hand of de helft van zijn rijk tot
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen
 • dochter
 • heks
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • heks. Als beloning krijgt hij een vliegend schip als hij driemaal tegen een boom schopt. Onderweg neemt de jongen drie
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • dochter
 • heks
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sprookje uit 1968
 • allerlei lekkers, waar de kinderen zich te goed aan deden. Maar de heks in het huisje sloot Hans op in een hok om hem vet te
 • dochter
 • heks
 • Hans hoorde eens dat zijn ouders hem en zijn zusje Grietje in het bos wilden achterlaten, omdat ze zo arm waren. Hij verzamelde steentjes en liet daarmeee een spoor achter. Zo konden de kinderen terug…

sage uit 1968
 • , dy't myn dochter formoardzje woe. (it fanke is wer better woarn)
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • dochter
 • heks
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1968
 • Jan van der Woude, syn broer, wenne yn Grinzer Pein. Dy hie in dochter Bintsje en dy wie siik. Sy seinen: "'t Berntsje
 • dochter Bintsje better meitsje en oars hou ik dy dea." Doe strykte se Bintsje oer de holle en sei: "Stil mar, leave, dû wurdst
 • . De volgende ochtend kwam Rikele Myt binnen. De vader zei dat ze zijn dochter beter moest maken, anders zou hij haar wat
 • dochter
 • heks
 • De vader van een betoverd meisje ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Hij kreeg een flesje drank mee en de waarschuwing niet om te kijken want dan zou het flesje breken. De eerste die in hun…

sage uit 1968
 • Een tovenaar nam een omweg en een moeder en dochter een weg binnendoor en toch was de tovenaar eerder terug. Hij had
 • dochter
 • heks
 • Een tovenaar nam een omweg en een moeder en dochter een weg binnendoor en toch was de tovenaar eerder terug. Hij had gevlogen.

sage uit 1968
 • een heks.
 • dochter
 • heks
 • Van zeven opeenvolgende dochters is er een een nachtmerrie. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat in huis, net als een heks.

sage uit 1968
 • Een vrouw vond eens een krans en het kraagje van een jurkje van haar dochter in het kussen van haar dochter. Het meisje
 • was nogal ziekelijk, en de moeder was ervan overtuigd dat ze betoverd was. Ze meende te weten wie de heks was en ging met
 • dochter
 • heks
 • Een vrouw vond eens een krans en het kraagje van een jurkje van haar dochter in het kussen van haar dochter. Het meisje was nogal ziekelijk, en de moeder was ervan overtuigd dat ze betoverd was. Ze…

sage uit 1967
 • lang ear't Ieb werom komt." Ik sei tsjin myn oare dochter: "Sjoch ris oft se der hast wei komt." Hja sei tsjin Ieb: "Bist
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • dochter
 • heks
 • Een jongen en een meisje kregen eens wat dropjes van een oude vrouw. Beiden werden er erg ziek van. Het meisje werd pas beter toen ze elke dag een klein stukje duivelsdrek at. De kinderen waren…

sage uit 1967
 • de kat wer by har. De frou dy't mei har praet hie, wie in âld heks. Dy koe har foroarje yn in wite kat.
 • vrouw langs die wist dat ze naar hun moeder wilden. Die vrouw was een heks die zich kon veranderen in een witte kat.
 • dochter
 • heks
 • Een broer en een zuster waren eens onderweg om hun moeder op te halen, toen ze achtervolgd werden door een witte kat. Ze vertrouwden het niet en gingen weer terug. Vlakbij een kerkhof was de witte kat…

sage uit 1967
 • Op 'e Houtigehage wennen in mem en in dochter, dy koenen beide tsjoene. De mem hiet fan Jeltsje en de dochter Lutske
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van
 • het dochtertje van Lutske. De moeder van het kindje laat een pot naalden en spelden boven het vuur koken om de heks mee te
 • dochter
 • heks
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van het dochtertje van Lutske. De moeder van het kindje laat een pot naalden en…

sage uit 1968
 • Een meisje krijgt van een vrouw - een vermeende heks - een stukje koek. De moeder weet de koek aan haar dochter te
 • dochter
 • heks
 • Een meisje krijgt van een vrouw - een vermeende heks - een stukje koek. De moeder weet de koek aan haar dochter te ontfutselen. De volgende dag is de koek in een pad veranderd.

sage uit 1970
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • lijkt te worden. De heks zorgt ervoor dat de paarden bijna door hun benen zakken van vermoeidheid. Als de vader uiteindelijk
 • toch zijn huis bereikt, snijdt hij het kussen van zijn dochter open. In het kussen prijkt een krans. De heksenkrans wordt
 • dochter
 • heks
 • Een vader van een betoverd meisje raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke voorspelt dat de vader zich niet te voet met een medicijn naar huis kan begeven, omdat iemand erin zal slagen hem het drankje…

sage uit 1969
 • dochter
 • heks
 • Een van zeven zussen is een tovenaarster.

sage uit 1969
 • dochter
 • heks
 • Een van zeven opeenvolgende zussen is een tovenaarster. Een van zeven opeenvolgende broers is een weerwolf. Een weerwolf is een soort plaagbeest in mensengedaante. Hij is een handlanger van de duivel…

sage uit 1968
 • Datselde âlde minske hie in dochter, dy koe èk tsjoene. Op in moarntiid bitiid hat ien sjoen dat de mem mei de dochter
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om
 • dochter
 • heks
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om de boom heen krijgertje speelden.

sage uit 1969
 • Janne en har dochter Luts wennen yn Houtigehage oan 'e Skoallewyk. Ritske Postma seach dat Janne en Luts op in nacht
 • Een man zag een moeder en een dochter eens spelen op een plank die over de wijk lag. Ze raakten de plank niet, maar
 • dochter
 • heks
 • Een man zag een moeder en een dochter eens spelen op een plank die over de wijk lag. Ze raakten de plank niet, maar zweefden erboven. Het waren heksen.

sage uit 1968
 • Gjerte Jel en Janne Luts wienen mem en dochter. Hja koenen allebeide tsjoene. Sy gongen jouns op 'e biezem sitten en sa
 • Een moeder en dochter konden beiden toveren. 's Avonds vlogen ze samen op een bezem door de lucht.
 • dochter
 • heks
 • Een moeder en dochter konden beiden toveren. 's Avonds vlogen ze samen op een bezem door de lucht.