Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • geande wie. Dat stie him lang net oan. Ik wol net ha, datsto mei myn dochter trouste, tocht er, dêr moat ik in skoatteltsje
 • The Penniless Wooer: Patch of Land
 • dat hij allemaal stukken land bezat. De bedelaar mocht toen wel met de dochter trouwen.
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • dochter
 • land
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sprookje uit 1937
 • Men vertelt de kinderen van vrouw Holle. Ze heeft twee dochters, een eigen dochter en een stiefdochter. Als de
 • Vrouw Holle heeft een dochter en een stiefdochter. Als de stiefdochter de zilveren vingerhoed in de put laat vallen
 • , moet ze de put in om deze te gaan zoeken. Ze komt terecht in het land van de kabouters en elfjes. ze wordt daar goed
 • dochter
 • land
 • Vrouw Holle heeft een dochter en een stiefdochter. Als de stiefdochter de zilveren vingerhoed in de put laat vallen, moet ze de put in om deze te gaan zoeken. Ze komt terecht in het land van de…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • deis moast er mei de dochter ... yn it lân (?) sykje, op 'e ierdkarre. En doe kaem der in dikke fûgel oanfleanen. En doe
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • dochter
 • land
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

sage uit 1968
 • Hy hie in dochter Rixt, dy wie ek tige sterk. Sy hienen us in fracht hea yn 't lân, doe briek de ronge fan 'e wein
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook heel sterk. Op een keer brak een stuk van de wagen. Toen heeft ze de hele
 • dochter
 • land
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook heel sterk. Op een keer brak een stuk van de wagen. Toen heeft ze de hele terugweg met haar hooivork het hooi tegengehouden.

sage uit 1966
 • Neist myn hûs op in stik lân hat in hûske stien, dêr wennen in mem en in dochter. Durke Hylk hiet it minske. Hja koe
 • tsjoene. De dochter wie gebucheld. Myn heit en in broer fan my gongen op in joun in kear in sânreed del. Dy wie ôffrede fan in
 • Een stuk land was omheind met zes scherpe draden. Een tovenaarster wipte er zo overheen.
 • dochter
 • land
 • Een stuk land was omheind met zes scherpe draden. Een tovenaarster wipte er zo overheen.

mop uit 1974
 • dochter
 • land
 • Boerendochters gaan met tochtige koe naar de stier. Ze proberen de koe op de rug te leggen.

mop uit 1969
 • Een boeredochter en een knecht zijn op het land aan het werk. Er komt een grote vogel voorbij vliegen en het meisje
 • dochter
 • land
 • Een boeredochter en een knecht zijn op het land aan het werk. Er komt een grote vogel voorbij vliegen en het meisje vraagt aan de knecht wat voor vogel dat is. Hij antwoordt dat het een uiteletuit is,…

sage uit 1973
 • Minne Ael was een heks. Ze kon zich veranderen in een kat. Ze had zelfs het kind van haar dochter betoverd. Soms
 • dochter
 • land
 • Minne Ael was een heks. Ze kon zich veranderen in een kat. Ze had zelfs het kind van haar dochter betoverd. Soms vergaderen heksen met elkaar, als ze in katten zijn veranderd. Dan zingen ze psalmen.…

sprookje uit 1973
 • prinses hie in hynder, dat wie Falláda, dêr wie se tige mâl mei. En hja hie ek in keamerjuffer, dy't in dochter hie, krekt
 • dy har dochter nei de prins ta, dêr't se mei trouwe soe. Underweis bihandelt dy keamerjuffer de prinses hiel min. Hja wol
 • Fallada, een kamerjuffrouw en dier dochter op weg naar het paleis. De kamerjuffrouw wilde echter dat haar eigen dochter met de
 • kreeg de prins nooit te zien. Toch moest hij niets hebben van de dochter van de kamerjuffrouw. Op een dag hoorde hij in de
 • dochter
 • land
 • Een prinses werd bij geboorte uitgehuwelijkt aan een prins. Toen ze de huwbare leeftijd had, ging ze met haar paard Fallada, een kamerjuffrouw en dier dochter op weg naar het paleis. De kamerjuffrouw…

sage uit 1833
 • . Friso bleef in het land, dat naar hem Friesland is genoemd. Hij had een dochter, die met den koning der Cauchen huwde, en
 • genoemd, en waarover Adel koning was. Een zeer slecht man, Agrammes 1), verwekte een oproer in het gelukkige land en in den
 • genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen, aan wie Friso ieder een gouw gaf, een van de 7
 • dochter
 • land
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1501
 • Hertogen Dochter van Beyeren". Met haar ging hij naar Utrecht, ontbood Frederik en maakte hem bisschop. Eens sprak hij tot hem
 • vader terug te sturen. Op Walcheren wist Frederik niet veel uit te richten en hij voorspelde, dat het land ten prooi zou
 • dochter
 • land
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1970
 • volgende morgen vroeg met dorsen te kunnen beginnen. Op zijn land gekomen, zag hij plotseling wel honderd lampjes in de verte
 • hem de hand en sprak met hem. Ook de vrouw en de dochter van de buurman zag hij daar; zij groetten hem vriendelijk en hij
 • dochter
 • land
 • Man ziet om middernacht lampen branden en mensen die aan tafel zitten of dansen. Hij ontdekt zijn buren, groet ze, en op een bepaald teken verdwijnt alles.

mop uit 1974
 • seit er tsjin 'e frou en de dochter: "Nou mat ik jimme beiden even brûke!" "Hwatte?" seit de frou, gjin sprake fan. "Nou
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze
 • dochter
 • land
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze weigeren en afdoen als onjuist. Knecht roept naar de boer of het één moet zijn…

mop uit 1973
 • Der wienen in man en in frou, dy wennen yn Grinslân. Hja hienen in ûnnoazele dochter. Hja wienen simmers faek op 'e bou
 • oan 't rejappeljen, dan gong de dochter ek mei. It gebeurde ek wol dat de dochter thús bleau, dan moest se iten ré meitsje
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder
 • . Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen
 • dochter
 • land
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder. Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was…

sage uit 1974
 • Knjillis Veenstra fan Kollumersweach seach alles foarút. Hy hat foarút sjoen dat syn eigen dochter forsûpte. Har
 • dochter
 • land
 • Man is met de helm geboren waardoor hij alles van te voren ziet. Als de helm van achter naar voor wordt weggetrokken moet iemand later alles zien. De man loopt ver om lijkstaties te zien, alle hekken…

sage uit 2009
 • waren geen vrienden van mekaar. En die lagen altijd overhoop in verband met geld en, en land. En stukje land is van mij en
 • het andere stukje… dus dat ging niet zo goed. Maar nu de dochter van de ene landheerm die werd verliefd op de zoon van de
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de
 • dochter
 • land
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

sage uit 1925
 • Sittard. Zij had een dochter van omstreeks twaalf jaar, aan wie zij haar duivelskunst zo had geleerd, dat het meisje die
 • duivelskunsten terugkomen, en personen die buiten het land waren, deed hij in hun ware gedaante in een spiegel verschijnen. Ook hij
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk
 • dochter
 • land
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1918
 • gedood. De vloer der zaal was nat van zijn bloed. Nu was de oorlog in het land, en de bloedwraak werd gezworen. Aimijn wilde
 • bloed zou er meer tusschen hen zijn. Neen, ze zouden vrienden worden, en keizer Karel had een dochter, Aye, die schonk hij
 • IJwijn. Deze schenkt Reinout een stuk land en zijn dochter Clarisse. Op een dag heeft Reinout heimwee naar zijn ouders, en
 • Dordoen de keizer. Door deze daad breekt er oorlog uit. Uiteindelijk besluit men tot verzoening en wordt de dochter van Karel
 • dochter
 • land
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sage uit 1933
 • No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht
 • van Schotland "David den Bruys" en hij zond gezanten naar Denemarken om aan de koning de hand van zijn dochter te vragen
 • ' en 'Anskerken' ('Deze dorpen zijn indertijd door 't Hollandsch Diep verzwolgen.'), 'Strien' ('Het land van Strijen
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe
 • bij Breda aan land. Daar valt hun oog op een heuvel, die ze willen kopen om er een huis te bouwen. Ondanks dat de eigenaar
 • dochter
 • land
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sage uit 1930
 • 1. Hoe Batenburg, Megen en Ravenstein hun naam gekregen hebben In den ouden tijd was er hier te land een koning, die al
 • , kwamen er drie koningskinderen uit een vreemd land en hielpen hem, zoodat de vijanden aftrokken en niet meer weerom drufden
 • Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen
 • land, met zijn dochters trouwen en kastelen bouwen.
 • dochter
 • land
 • Naamgeving afgeleid van de namen van de koningskinderen die na de koning te hebben geholpen met het verdedigen van zijn land, met zijn dochters trouwen en kastelen bouwen.

sprookje uit 1601
 • Schild van maken en liet 'er op zetten: "Ik heet Hans Onverzaagt, ik slaa der zeven met een slag;" Trekt in een verre Land
 • Land gevallen en zoo het scheen, stond het Ryk in groot perykel. Dit neemt hy aan om uit te voeren, word den weg aangewezen
 • , trekt in een ver land en wordt vanwege zijn bord bij de koning genodigd,die hem zijn dochter aanbiedt als hij 3 taken klaart
 • dochter
 • land
 • Hans Onverzaagt, een kousenverzoolder, slaat 7 vliegen in 1 klap, schrijft op een bord, dat hij er 7 in 1 klap doodde, trekt in een ver land en wordt vanwege zijn bord bij de koning genodigd,die hem…

sprookje uit 1899
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • roovers." De kapitein had vermoeden er op gehad, omdat de koning portretten van zijn dochter had laten verspreiden. De
 • Aangezien de oude vrouw op natuurlijke wijze niet in het vreemde land kan opduiken, neemt C. Bakker aan dat de vrouw
 • na lang zwerven in een onbekend land waar feest wordt gevierd vanwege de terugkomst van de dochter van de koning. De man
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • dochter
 • land
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

sprookje uit 1901
 • , besloot hij een boerderij te koopen en op het land te gaan wonen, terwijl de ander liever zijn schreden naar de stad richtte
 • . In de stad aangekomen, zag hij een prachtige koets met paarden waarin de koning met zijn dochter was gezeten. Dadelijk
 • naar de stad. Als de koning en zijn dochter in een koets voorbijrijden, wenst de jongen tot tweemaal toe een mooiere koets
 • dochter
 • land
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…
46.jpg

sprookje uit 1901
 • werk tois, maar er man most den ok, weer of gien weer, het land in. Nou was het op een goeje keer, loat in de herfst, in
 • het hoagelde, in het sneuwde, in waaie van belang, maar hai most toch nee het land dat meer as een half uur van zen hois
 • Bazige boerin geeft haar dochter na haar trouwen mee ook de baas te zijn in huis. Haar man zint dat niet. Hij stelt
 • dochter
 • land
 • Bazige boerin geeft haar dochter na haar trouwen mee ook de baas te zijn in huis. Haar man zint dat niet. Hij stelt haar voor naar haar ouders te gaan, en spant het oudste paard voor de wagen en neemt…
bazige dame .jpg