Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • voornamen van mijn beide dochters verwisseld. En nu heeft Onze Lieve Heer mijn ongetrouwde dochter een zoon gegeven.' (Tijsje's
 • voornamen van mijn beide dochters verwisseld. En nu heeft Onze Lieve Heer mijn ongetrouwde dochter een zoon gegeven.'
 • dochter
 • naam
 • 'Mij is iets vreselijks overkomen,' klaagt een vrome boerin bij haar buurvrouw: 'Bij het bidden heb ik per ongeluk de voornamen van mijn beide dochters verwisseld. En nu heeft Onze Lieve Heer mijn…

sprookje uit 2000
 • vervallen geloof ik, hun huis, dus daarom schepte die op dat z'n dochter goud kon spinnen en toen wou de koning die wou dat goud
 • dan moet ze de naam van Repelsteeltje raden, en dan gaat ze allemaal brieven door 't land zenden of mensen die naam weten
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het
 • prinses mag het kind slechts houden als ze de naam weet te raden. De jager hoort in het bos: 'Niemand weet, niemand weet, dat
 • dochter
 • naam
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het wanhopige meisje wordt geholpen door Repelsteeltje, de eerste keer voor niets, de…

uit 1999
 • was echt heel te gek, en.... Ja, het was sowieso indrukwekkend en waar ging het over? De god en de godin en hun dochter
 • een bepaald onderdeel van vrouwenkracht. Daar is een naam aan gegeven, een verhaal van gemaakt, waardoor het voor de mens
 • dochter
 • naam
 • Een vrouw beschrijft een verhaal dat uitgebeeld wordt in een ritueel en de vuurloop die daarop volgt.

sage uit 1980
 • Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De
 • ziek. Zijn dochter moest invallen. "Het is heel simpel," zei hij. "Horen, zien en zwijgen. Je houdt het roer vast en je
 • aan niemand. Als de schipper ziek wordt valt zijn dochter voor hem in. Zij hoort dat de ziel van haar geliefde aan boord
 • dochter
 • naam
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • deis moast er mei de dochter ... yn it lân (?) sykje, op 'e ierdkarre. En doe kaem der in dikke fûgel oanfleanen. En doe
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • dochter
 • naam
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

mop uit 1968
 • oan 'e rânne ta fol", sei de houthakker. "Dizze iene munt," sei de âldste dochter, "is mear wurdich as dat tientsje." De
 • twadde dochter: "Hoe hystû?" "Dat wol 'k net heal sizze," sei dy, "jo kinne prate sa't jo wolle." Doe sei de joad: "Jo krije
 • oudste dochter: "Ik moet schijten!" De ober hoorde hem en zei: "Breng hem de pot." Toen riep de jood de tweede dochter: "Ik
 • heb gescheten!" De ober zei: "Die verrekte jood heeft al op zijn kamer gescheten." Toen riep de jood de derde dochter
 • dochter
 • naam
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sage uit 1967
 • tsjoenster (Ale sèls giet der trouwens èk foar en har dochter èk). De minsken koenen har net bigripe hoe't ús mem it fortroude
 • het meisje was niet bang dat haar iets zou overkomen, omdat ze een dubbele bijbelse naam had: Elisabeth Mozes.
 • dochter
 • naam
 • Een klein meisje speelde altijd met een vriendinnetje van wie de moeder bekend stond als tovenaarster. De moeder van het meisje was niet bang dat haar iets zou overkomen, omdat ze een dubbele bijbelse…

mop uit 1969
 • dochter
 • naam
 • Een boeredochter en een knecht zijn op het land aan het werk. Er komt een grote vogel voorbij vliegen en het meisje vraagt aan de knecht wat voor vogel dat is. Hij antwoordt dat het een uiteletuit is,…

mop uit 1973
 • Der wie in skipper, dy hie in dochter, dy hiet fan Gryt. Dy dochter krige forkearing en doe troude se en doe krigen se
 • , hy woe net lije dat syn dochter sa'n minne bihandeling oandien waerd. Hy woe har net oan 't tou ha en hy woe ek út noch
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een
 • dochter
 • naam
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een maand schreef de man in een brief aan schoonvader dat Gryt 's hem niet voldeed. Ze…

sprookje uit 1977
 • . Hy seit: Myn dochter kin fan strie goud spinne. De koaning tinkt: as dat sa is, wol ik wol mei har trouwe. Hy nimt har
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • doet haar een voorstel: als de koningin zijn naam zal raden, zal ze haar kind mogen behouden. De naam blijkt moeilijk te
 • dochter
 • naam
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

mop uit 2001
 • en de bijtjes. Haar moeder maakt zich daarover een beetje zenuwachtig, een vijf minuten voordat haar dochter weggaat
 • , zegt ze tegen haar dochter: "Als er een jongen naar je toekomt, zeg je als openings zin: 'En hoe gaat ons kindje heten
 • Een moeder vertelt haar dochter dat ze aan elke jongen die naar haar toekomt moet vragen: "En, hoe gaat ons kindje
 • heten?" De dochter gaat op stap en de eerste jongen die op haar afkomt, wordt afgeschrikt door de vraag. De dochter is
 • dochter
 • naam
 • Een moeder vertelt haar dochter dat ze aan elke jongen die naar haar toekomt moet vragen: "En, hoe gaat ons kindje heten?" De dochter gaat op stap en de eerste jongen die op haar afkomt, wordt…

broodjeaapverhaal uit 2012
 • dochtertje Sovietina wilde noemen. Dat mocht niet van de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar tegen de naam die de vader
 • ingeschreven. De naam kon onder de toen geldende naamwet inderdaad moeilijk worden geweigerd: Dina en Miet zijn beide bestaande
 • In 1963 wordt bericht dat een vader zijn dochter 'Sovietina' wilde noemen, dit werd echter afgewezen door de ambtenaar
 • van de burgerlijke stand. de vader koos toen voor de naam 'Dina Miet', deze naam kon met de geldende naamwet niet
 • dochter
 • naam
 • In 1963 wordt bericht dat een vader zijn dochter 'Sovietina' wilde noemen, dit werd echter afgewezen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. de vader koos toen voor de naam 'Dina Miet', deze naam…

sage uit 1510
 • een dochter, so salmen op haer hoeft wat souts leggen als si slaept, dats sijs niet en weet, ende den naem die si eerst
 • noemt na dat si ontsprinct, yst een man, so salt een 230 soen sijn, ende ist een vrou, so salt een dochter sijn." (Glose
 • haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt dan wordt het een dochter. Zegt de zwangere
 • dochter
 • naam
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

mop uit 1973
 • : "Ik hyt: Naai mij eens in de kerk!" Doe woe de dochter ek noch wite hoe't er hiet. Dêr woed er it earst ek net tsjin sizze
 • mear fan him, mar doe, op in sneintomoarn, wylst doomny op 'e preekstoel stie, siet er yn 'e tsjerke. De dochter sjocht him
 • in het gat". De vrouw krijgt na aandringen te horen: "Naai me in de kerk", en de dochter: "Kutje jeukt me". Op een
 • kerk. Eerst de dochter, die roept: "kutje jeukt me", waarop de dominee zegt dat ze moet krabben. Dan de vrouw: "naai me is
 • dochter
 • naam
 • De dominee heeft een klusjesman in dienst die eerst niet wil zeggen hoe hij heet. Na aandringen zegt hij: "Vier vingers in het gat". De vrouw krijgt na aandringen te horen: "Naai me in de kerk", en de…

mop uit 1651
 • Als heel Romen seyde dat de dochter van Sylla te doen hadde met eenen Fulvius, de soon van Fullo, en oock met eenen
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover
 • dochter
 • naam
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover dat mijn zus een vlek [= Maculam] heeft, terwijl zij een schoonmaker [=Fullonem]…

sage uit 2006
 • De naam Hilversum moet worden verklaard als "Heem tussen de heuvels", hoewel een volksverhaal het anders wil: dat gaat
 • over de boer die zijn dochter Hille "voor de som" zou hebben vergokt.
 • Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen
 • zijn dochter Hille voor de som heeft vergokt.
 • dochter
 • naam
 • Hilversum dankt zijn naar aan Heem tussen de heuvels. Een ander volksverhaal zegt dat het afkomstig is van een boer die zijn dochter Hille voor de som heeft vergokt.

sage uit 1978
 • binnen, samen met haar dochter. Beiden begonnen zich uit te kleden. Toen ze geheel naakt waren, nam de moeder een pot met
 • bezem, ging er schrijlings opzitten en riep: ‘Bovenuit en nergens aan!’ En daar vlogen moeder en dochter door het venster
 • te slapen ziet hij hoe de vrouw en haar dochter zich uitkleden, daarna insmeren met zalf, op een bezem gaan zitten en na
 • wordt en de naam van Jezus noemt werpt het varken hem af. De jongen komt gewond terug in het dorp en zegt de volgende dag
 • dochter
 • naam
 • Jongen werkt bij bakkersweduwe op voorwaarde dat hij 's avonds om acht uur gaat slapen. Op een avond als hij voorwendt te slapen ziet hij hoe de vrouw en haar dochter zich uitkleden, daarna insmeren…

sage uit 1925
 • zijn oorsprong hebben gehad in de onvergelijkelijke schoonheid van Marie, de eenige dochter van een heer te Oirsbeek. Vele
 • zij haar naam, als in waanzin, gedurig uitriepen. Op haar beurt werd Marie verliefd op een jonker van Amstenrade. Deze
 • , die jongemannen tot wanhoop dreef, die haar naam toen in waanzin uitriepen. Een jonker van Amstenrade, waar Marie verliefd
 • op werd, versmaadde haar, omdat zij geen goede naam had. Op haar doodsbed vermaakte Marie Oirsbeek aan Amstenrade, die
 • dochter
 • naam
 • Marie-Oirsbeek is als uitroep van verwondering lange tijd in gebruik geweest bij boeren in de streek. Marie van Oirsbeek was een beeldschoon meisje, maar kon geen minnaar vinden van vergelijkbare…

sage uit 1966
 • Dit verhaal heb ik van mijn vader. Zelf heb ik ook een vrouw gekend, die de naam had van te kunnen heksen. Ze woonde in
 • de omgeving van Dalfsen. Toen ze later stierf, werd haar dochter er van beschuldigd; deze leeft nu eveneens niet meer. Er
 • dochter
 • naam
 • In het veren bed van een ziek kind werden kransen gevonden, de schuld van een vrouw die bekend stond als heks. Als de vrouw kwam vragen hoe het in godsnaam ging met het kind, kreeg ze als antwoord dat…

mop uit 1651
 • Een klopje of een ‘geestelijk dochter’ was een, veelal ongehuwde, maagdelijke, katholieke vrouw, die in de tijd van de
 • dochter
 • naam
 • Een klopje was op reis met een predikant. Toen zij samen in een herberg gingen eten, zei zij: 'Dominee, ik breng u het eten.' De predikant zei: 'Ik ben geen dominee, ik ben het hoofd van mijn…

sprookje uit 2008
 • twee keer niks is en over z'n mooie dochter. En eh alles wat 'ie zegt-eh bestaat uit leugens, behalve dat van die dochter
 • dan komt het gesprek ook op de dochter-eh van de molenaar, en de koning die-die-die-die-eh kan zich nooit voorstellen dat
 • dochter
 • naam
 • Moderne versie van Repelsteeltje.

mop uit 1974
 • dochter
 • naam
 • Een jong stelletje wil de liefde bedrijven in een lege treincoupé. Het meisje zegt dat als ze zwanger raakt en het wordt een meisje, het meisje Katootje gaat heten. De jongen vindt dat een zoon…

mop uit 1972
 • sizze", sei de jonge. "Ik hyt: Vier vingers in de kut. Mar jo matte it net tsjin jou frou en dochter sizze, hear." De oare
 • it." "Siz it mar", sei de frou. Doe sei er: "Myn namme is: Ik wil neuken." Nòch in dei letter kom de dochter by de jonge
 • Een jongen geeft zichzelf schunnige namen tegenover de dominee, diens vrouw en diens dochter. Hij steelt 25 gulden
 • , gaat er vandoor en komt na maanden terug. De dochter ziet hem, dan de vrouw en de dominee belooft van zijn kansel, dat wie
 • dochter
 • naam
 • Een jongen geeft zichzelf schunnige namen tegenover de dominee, diens vrouw en diens dochter. Hij steelt 25 gulden, gaat er vandoor en komt na maanden terug. De dochter ziet hem, dan de vrouw en de…

sage uit 1963
 • de Spaanszee. Die naam Spaanszee stamt uit 1600, uit de Spaanse tijd. D'r woonde daar in die ouwe tijd een boer en op
 • zijn hofstee waren Spanjaarden ingekwartierd. Nou had die boer een aardige dochter en die Spanjaarden wilden met haar een
 • dochter
 • naam
 • Een boerenmeid haalt een grap uit met Spanjaarden. Ze varen in een bootje en ze wijst met haar vinger naar de kant: "Kijk daar eens!" De Spanjaarden kijken, maar er is niks te zien. Ondertussen begint…

sage uit 2011
 • erkennen en hem verbood langer bij de familie te blijven. Reinhard veranderde zijn naam in Reinier van Benthem, omdat hij zijn
 • de avances van een mooi, lief meisje, de dochter van een lakenkoopman met een goedlopende winkel op het Verwulft. Toen
 • dochter
 • naam
 • Verhaal over een Duitse graaf die in het Spaanse leger huursoldaat wordt tijdens de 80-jarige oorlog. Hij wordt in Haarlem geplaatst en trouwt met een meisje. Het enige waar hij van houdt is zijn…