Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • Van twei Keuninkskiener Er was es 'n keunink en 'n keunegin dei haren mor ain dochter. Ze was mooi en goud, niks
 • Een koning en een koningin hebben een mooie dochter. De koningin sterft en de koning trouwt met een kwaadaardige weduwe
 • die twee dochters heeft. De weduwe en haar dochter kunnen toveren. De koningsdochter heeft echter een zwart toverboek
 • dochter
 • opdracht
 • Een koning en een koningin hebben een mooie dochter. De koningin sterft en de koning trouwt met een kwaadaardige weduwe die twee dochters heeft. De weduwe en haar dochter kunnen toveren. De…

sprookje uit 1930
 • broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De broers tonen hun vaardigheden in een opdracht
 • de eieren gestolen zijn moeten ze doormidden geschoten worden en moeten ze weer aan elkaar genaaid worden. De dochter van
 • dochter
 • opdracht
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1970
 • mij te geneeren, een dochter kost nemen tot het huwelijk; maar ik en heb nooit eene kunnen vinden die mij geheel voldeed
 • dag kriekte, zei de koning tegen de koninginne: "Gaat aan, ziet eens naar mijn dochter en mijnen schoonzoon." Dit deed hij
 • zwemmen. Het zijn de dochters van de kasteelheer. De jongen pakt de kleren van de jongste dochter en vraagt haar hem naar haar
 • vader te brengen alvorens hij de kleren teruggeeft. De jongen wil graag trouwen met de jongste dochter. Hij mag haar trouwen
 • dochter
 • opdracht
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…

sprookje uit 1967
 • foar dy. Yn 'e bosk hâlde twa reuzen ta. Astû dy forslaen kinste, krijste myn dochter ta frou." "Bêst," sei de snider
 • ", seit er tsjin 'e koaning. "Jow my nou jou dochter mar." En hy set de beide koppen op 'e tafel. Mar de dochter wol net mei
 • kleermaker twee reuzen in het bos kan verslaan, hij met zijn dochter mag trouwen. Met een list weet hij de reuzen het hoofd af te
 • hakken. Maar dan wil de koning dat hij ook eerst nog de eenhoorn verslaat. Na ook die opdracht volbracht te hebben, trouwt
 • dochter
 • opdracht
 • Er was eens een kleermaker die toevallig in een klap zeven muggen doodsloeg. Hij was hier zo trots op dat hij een jas versierde met de tekst 'zeven in een klap' erop. Hij deed een gevangen spreeuw en…

sprookje uit 1977
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • o sa kreas. Dat wie de dochter fan 'e koaning. Hja seach dy soldaet ek en se kamen tichter by inoar, elk oan in kant fan
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • opdracht aan. Pas als de schildwacht de koning de drie gouden haren van een verschrikkelijke reus - een menseneter - gebracht
 • dochter
 • opdracht
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

mop uit 1978
 • dochter troud wie, foardat er stoar. Dêrom lieten se in adfortinsje yn 'e krante sette. Dêr kamen trije op del. De earste wie
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels
 • opdracht van de letters G T M W K woorden in een goedlopende zin te maken. Ook van de letters in omgekeerde volgorde - K W M T
 • dochter
 • opdracht
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels een advertentie in de krant. De drie mannen die reageren - een klompmaker, een…

mop uit 2003
 • dochter
 • opdracht
 • Een knecht moet laarzen halen voor de boer. Tegen de twee mooie dochters zegt hij dat hij seks met hen mag hebben. Zij geloven hem niet en de knecht roept naar de boer: "Moet ik er nu één of twee…

legende uit 1925
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij
 • wel geschenken gaf aan de anderen uit zijn gezin, herinnerde zijn vrouw hem aan zijn belofte aan zijn dochter Anna. Toen
 • dochter
 • opdracht
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van…

sprookje uit 1896
 • . Maar was deze boer onnoozel, hij had een zeer schrandere dochter. Zij zag wel in, dat haar vader door den landheer bedrogen
 • landheer veel knapper was dan hij. Maar zijne dochter sprak hem moed in en gaf hem aan de hand, hoe hij de vragen had te
 • dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter van de boer is heel wijs en vertelt hem
 • graaf wil weten hoe de boer aan deze wijsheid komt. Hij zegt de boer dat zijn dochter naar hem toe moet komen, niet bij dag
 • dochter
 • opdracht
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

sprookje uit 1896
 • mandvol mooie lekkere pruimen kon bezorgen, zou met de prinses, zijne dochter, mogen trouwen. De arme lieden, die den
 • gemalin en dochter waren opgetogen, toen hun daaruit pruimen als eieren, sierlijk geel en heerlijk glanzend tegenblonken. Zij
 • . Deze wil echter niet dat de knaap met zijn dochter trouwt en geeft hem een nieuwe opdracht: hij moet drie dagen lang
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een
 • dochter
 • opdracht
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een boom die 's winters pruimen geeft. Zijn zonen willen hun geluk beproeven. De…

exempel uit 1463
 • een kint, eenen eenighen sone, ende sochten om een goet huwelic te doene. Ende vonden eens goet mans dochter, ende
 • hiesschense te huwelicke om haren sone. Men wilde de dochter niet consenteren, ten ware dat sij haren sone veel goets ghaven te
 • hadden gegeven wat zij hadden beloofd. De man ging biechten en kreeg de opdracht goed te zorgen en dan zou de pad verwijderd
 • dochter
 • opdracht
 • Een man en vrouw hadden een zoon. Zij zochten een goede vrouw voor hem met wie hij zou gaan trouwen. Het huwelijk zou alleen worden voltrokken als de ouders hun zoon veel goeds gaven. Toen de zoon een…

sage uit 1970
 • woonde een boer met een dochter, die Janke heette. Toen Jankes dagen waren geteld, gaf God een doodsengel opdracht haar te
 • God geeft opdracht aan een doodsengel om de dochter van de boer te halen. De engel is onervaren, en wil alles weten
 • . Als de dochter de doodsengel nadert, grijpt deze haar handen. Het meisje schrikt en springt in het water. De doodsengel
 • dochter
 • opdracht
 • God geeft opdracht aan een doodsengel om de dochter van de boer te halen. De engel is onervaren, en wil alles weten. Als de dochter de doodsengel nadert, grijpt deze haar handen. Het meisje schrikt en…

sprookje uit 1971
 • . Jo krije in dochter. Mar mei achttjin jier dan moatte jo har wer ferlieze'. Dat sy krigen ek in dochter en dat stie der
 • wakker by. Mar dy dochter kaam yn har achttjinde jier en dêr begûnen se wer te treuren. Dat seach de dochter en sy giet nei
 • vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter gekregen; maar als zij 18 jaar wordt raak je haar
 • kwijt,' zegt de heks. Als de dochter 18 jaar is geworden, ziet ze haar ouders treuren. Aan haar vader vraagt zij waarom. Hij
 • dochter
 • opdracht
 • Een verdrietige man loopt door een bos en komt een heks tegen. Zij vraagt wat er aan scheelt. De man vertelt dat zijn vrouw geen kind kan krijgen. 'Ga maar naar huis want je hebt een dochter…

sprookje uit 1978
 • waard duvels. 'Asto oait in dochter kriges', rôp se, 'en dy is achttjin jier, dan se dan neaken rinne mei!' Dêr lake de
 • dat bliek spitigernôch meiïen it lêeste te wêzen. Doe't dy dochter achttjin jier waard, wie de prins al lang kening. Hy en
 • Een prins verbreekt zijn verloving, waarop de prinses woedend reageert met het dreigement dat wanneer hij een dochter
 • dochter. Als de dochter achttien jaar wordt, besluit de koning een groot feest te geven. Voor deze gelegenheid trekt de
 • dochter
 • opdracht
 • Een prins verbreekt zijn verloving, waarop de prinses woedend reageert met het dreigement dat wanneer hij een dochter krijgt, zij vanaf haar achttiende naakt zal rondlopen. De prins trouwt een ander,…

sprookje uit 1601
 • , trekt in een ver land en wordt vanwege zijn bord bij de koning genodigd,die hem zijn dochter aanbiedt als hij 3 taken klaart
 • dochter
 • opdracht
 • Hans Onverzaagt, een kousenverzoolder, slaat 7 vliegen in 1 klap, schrijft op een bord, dat hij er 7 in 1 klap doodde, trekt in een ver land en wordt vanwege zijn bord bij de koning genodigd,die hem…

mop uit 1974
 • hie dy jonge noch noait sjoen. De koaning sei: "Dêr meist net oankomme, dy ierdbei is foar myn dochter, de prinses." Mar
 • dochter, de prinses, bestemd is. De jongen stoort zich echter niet aan de woorden van de koning en eet de aardbei met smaak op
 • opdracht een brief te bezorgen bij de marine en aldaar op antwoord te wachten. Als de jongen onderweg is, leest hij snel de
 • dochter
 • opdracht
 • Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de jongen geeft. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, concludeert de koning dat de…

sprookje uit 1896
 • zijne dochter mede. Deze zeide terstond: «dat is niet moeilijk» en zij onderrichtte haren vader hoe hij moest antwoorden
 • heeft je zoo wijs gemaakt?» - «Mijne dochter» zeî de boer. «Wel zoo?» zeî de koning, «als dat meisje zoo verstandig is, dan
 • boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter van de boer is heel wijs en vertelt
 • deze wijsheid komt. Hij zegt de boer dat zijn dochter naar hem toe moet komen, niet gekleed en niet ongekleed, niet te
 • dochter
 • opdracht
 • Een boer beklaagt zich bij de koning over een heer die hem een veulen ontstolen heeft. De koning geeft de heer en de boer raadsels op: "wat is vetter dan vet?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De…
3682143695_902cf06862_b.jpg

sprookje uit 1930
 • zet groode oogen op. Hai ropt zien dochter. Dat is 'n haile mooie maaid, mor ze is zoo hiepkonterg dat ze nait lachen ken
 • . En doarom haar keunink net bekend moaken loaten, dat wel zien dochter aan 't lachen brocht, dei zol heur tot vrouw hemmen
 • dochter
 • opdracht
 • Drie broers gaan ieder op zoek naar een vrouw. De oudste twee weigeren om hun eten, drinken en geld met een oude vrouw te delen, de derde broer doet dit wel en krijgt als dank een toverstok waarmee…
227.jpg