Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

15 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • tajouwe, dat jo it dien hawwe, krije jo net allinne miskien frijspraak, mar dan meie jo ek trouwe mei myn dochter'. Dat sei de
 • tasein: dan meie jo trouwe mei myn dochter'. 'No', sei de man, 'wêr is jo dochter?' 'Sjoch, it is dát fanke', en de
 • de man dat hij met zijn dochter mag trouwen, als hij maar bekent. De burgemeester wijst zijn dochter aan. De veroordeelde
 • dochter
 • ophangen
 • De burgemeester probeert een ter dood veroordeelde op het laatste moment tot een bekentenis over te halen. Hij belooft de man dat hij met zijn dochter mag trouwen, als hij maar bekent. De burgemeester…

sage uit 1889
 • dochter
 • ophangen
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

sprookje uit 1804
 • -dochter en die zeide tegen hem gij zijt een man des doods want mijn man is een reus met vijf koppen, maar daar hangt een groot
 • konings-dochter menschevlees zeide de reus O! dat zal zo niet wezen en toen zag de soldaat de reus en toen hieuw de soldaat
 • dochter
 • ophangen
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sage uit 1968
 • Verschillende mensen hoorden wel eens rare geluiden uit een huis komen. Later heeft de zestienjarige dochter, die nogal
 • dochter
 • ophangen
 • Verschillende mensen hoorden wel eens rare geluiden uit een huis komen. Later heeft de zestienjarige dochter, die nogal slecht behandeld werd, zich in de schuur opgehangen. Toen haar ouders haar…

sage uit 1969
 • fan tofoaren dat syn eigen dochter har foar syn hûs fordronk. Hy hie in soan, dy wie troud, dy wenne dat nei Westergeast
 • hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een appelboom. Van zijn andere zoon wist hij
 • dochter
 • ophangen
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Daardoor moest hij 's nachts vaak opstaan om lijkstoeten te zien. Ook zag hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een…

sage uit 1970
 • Taeke Stienstra wenne yn 'e Houtigehage. Der wennen in soan en in dochter by him yn, dat wienen broer en suster fan
 • dochter
 • ophangen
 • Nadat een broer en een zuster zelfmoord hebben gepleegd op een boerderij, spookt het daar. Jarenlang durfde daar niemand te wonen.

sage uit 1969
 • ek fan tofoaren sjoen dat syn dochter har yn 'e sleat forsûpt hat. Hy hat ek de dea fan syn âldste dochter fan tofoaren
 • hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood van zijn oudste dochter heeft hij vooruit
 • dochter
 • ophangen
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Hij heeft vantevoren gezien dat zijn eigen zoon zich zou opknopen. Ook heeft hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood…

mop uit 1973
 • Der wienen in man en in frou, dy wennen yn Grinslân. Hja hienen in ûnnoazele dochter. Hja wienen simmers faek op 'e bou
 • oan 't rejappeljen, dan gong de dochter ek mei. It gebeurde ek wol dat de dochter thús bleau, dan moest se iten ré meitsje
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder
 • . Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen
 • dochter
 • ophangen
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder. Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was…

sage uit 1962
 • die geschonken door vrouwe Thialdies[?]. Deze dame had een schone blonde dochter genaamd Fe[l/t?]a. Toen die Fe[l/t?]a non
 • dochter
 • ophangen
 • Een heel mooi meisje had veel geliefden, maar zij gaf meer om haar blonde lokken. Ze was er zo trots op, dat ze bang was voor de dood, die haar lokken zou vernietigen. Toen zij doodging, hebben zij…

sprookje uit 1901
 • dochter
 • ophangen
 • Zoontje van een hertog die in het leger zit, wordt door rovers weggenomen bij zijn kindermeisje, meegenomen naar hun ondergrondse grot en daar opgevoed. Als de oude oppas slaapt kan hij de uitgang…

sage uit 1911
 • Een andere keer zat ze op haar stoel het kind van haar dochter te bakeren, die ten haren huize bevallen was. Een
 • jongere dochter, die nog een jong meisje was, liep over huis te spelen. Telkens beknorde ze deze, omdat ze (naar vrouw De Boer
 • Vrouw denkt dat haar dochter steeds tegen haar stoel aanloopt die dan onaangenaam beweegt. Zodra ze merkt dat dat niet
 • dochter
 • ophangen
 • Vrouw denkt dat haar dochter steeds tegen haar stoel aanloopt die dan onaangenaam beweegt. Zodra ze merkt dat dat niet het geval is, zegt ze dat er iets mis moet zijn met haar zuster. Later krijgt ze…

lied uit 1980
 • toen in brand, En maakten hem aldus van kant. De jonge dochter, haast een bruid, Dreef in haar bloed de voordeur uit. De
 • dochter
 • ophangen
 • Lied n.a.v. een moord.

exempel uit 1479
 • alle sijn rijc ouer dat so wie dien beer doden conde die soude sijn enighe dochter te wiue hebben. ende daer toe sijn rijck
 • die beer sterckeliken sliep. soe toech hi sijn mes wt. ende stac den beer doot Ende nam des keysers dochter te wiue. ende
 • degene die de beer doodt met zijn enige dochter mag trouwen. Alleen een schaapherder durft het aan en gaat op zoek naar de
 • dochter
 • ophangen
 • Het tweede exempel van de keizerin. In het land van een keizer loopt een gevaarlijke beer los. De keizer verkondigt dat degene die de beer doodt met zijn enige dochter mag trouwen. Alleen een…

sage uit 1974
 • dochter deagean soe. Dy hat harsels fordronken yn in âld dobbe.
 • de dood van zijn eigen zoon en dochter voorzien, maar hij heeft niet voorzien dat zij zich respectievelijk verhangen en
 • dochter
 • ophangen
 • Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om sterfgevallen te voorzien in passerende begrafenissen. De man heeft zelfs de dood van zijn eigen zoon en dochter voorzien, maar hij heeft niet voorzien dat…

sprookje uit 1901
 • . In de stad aangekomen, zag hij een prachtige koets met paarden waarin de koning met zijn dochter was gezeten. Dadelijk
 • kwam en hij ging uit rijden. De koning en zijn dochter werden jaloersch en lieten een gouden koets maken. Dadelijk zorgde
 • naar de stad. Als de koning en zijn dochter in een koets voorbijrijden, wenst de jongen tot tweemaal toe een mooiere koets
 • dochter
 • ophangen
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…
46.jpg