Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • mit heur baaiden aan raais; boer het 'n biel oneer aarm. 't Is barre kold en knecht wil laiver mit boer zien mooie dochter
 • weer noar hoes om haansken te hoalen veur boer. As e binnen komt, zegt e tegen vrouw: boer zegt, dat ik mit joen dochter op
 • . De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.
 • dochter
 • ossen
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


mop uit 1659
 • Clucht van een Man die nae wat nieuws vraeghde. Een seecker Ossen-weyder tot Deventer, naer Enghuysen reysende, om
 • magere Ossen te koopen, soo quam daer ondertusschen een goedt Ghesel tot sijnen huyse, ende soende hem sijn Wijf af, met de
 • Een herder is van huis en ondertussen komt een kennis naar zijn huis en zoent zijn vrouw, dochter en de meid. Wanneer
 • dochter
 • ossen
 • Een herder is van huis en ondertussen komt een kennis naar zijn huis en zoent zijn vrouw, dochter en de meid. Wanneer de kennis de herder tegenkomt vraagt hij hem om thuis op alles met 'ik weet het…

legende uit 1925
 • maken, werd overeengekomen, het beeld op een wagen, bespannen met vier ossen, te plaatsen en de beesten dan hun vrijen gang
 • te laten gaan. Dit gebeurde. De ossen trokken den wagen aan, keerden zich van de Maasbrug af en reden hem door het
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij
 • wel geschenken gaf aan de anderen uit zijn gezin, herinnerde zijn vrouw hem aan zijn belofte aan zijn dochter Anna. Toen
 • dochter
 • ossen
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van…

sprookje uit 1978
 • mijn dochter trouwen?" vroeg ze dan. "Nou, dat kan. Maar je moet er wèl wat voor doen. Ik geef je drie opdrachten. Als je
 • herberg achter en ging alleen het paleis binnen. Daar zat de koningin op haar gouden troon. "Jij wilt met mijn dochter trouwen
 • een proef die de dochter oplegt. Voor de derde taak die de heks opdraagt, komt in de Grimm-versie de dienaar met het
 • scherpe gehoor wel in actie: hij kan horen waar de weggetoverde dochter zich bevindt. Zie onder Beeld een afbeelding van Anton
 • Een heks heeft zich van de troon meester gemaakt en regeert als koningin; haar dochter heeft ze opgesloten. Prinsen
 • , de grote eter drinkt de zee leeg. De tweede opdracht is: 300 ossen eten, behalve hun staart, en 300 vaten wijn drinken
 • dochter
 • ossen
 • Een heks heeft zich van de troon meester gemaakt en regeert als koningin; haar dochter heeft ze opgesloten. Prinsen komen om haar hand vragen, maar de koningin geeft ze drie onuitvoerbare opdrachten,…
51.jpg
185.jpg