Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

47 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1978
 • , safolle nijs en safolle moais seach se. Se wie der oerémis fan. De dochter sei al: 'Mem moat it kalmer oan dwaan', mar it
 • skoanmem, mar de dochter sei: 'Kom, kom, dat dogge wy; dan wit mem ek, hoe't it yn sa'n hotel om en ta giet'. Se rieden de
 • dochter
 • overlijden
 • Een jong stel neemt moeder mee op vakantie naar Spanje. De laatste nacht brengen ze door in een hotel. De oude dame krijgt een hartaanval als ze haar pyjama uit de caravan haalt. Het stel besluit het…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een vader tilt zijn dochter tijdens spelen op aan de oren en zij breekt haar nek. Als de politie of arts vraagt naar de
 • dochter
 • overlijden
 • Een vader tilt zijn dochter tijdens spelen op aan de oren en zij breekt haar nek. Als de politie of arts vraagt naar de toedracht, doet hij voor wat er gebeurde door zijn zoontje op te tillen aan zijn…

sage uit 1950
 • dochter
 • overlijden
 • Op een avond zegt een meisje tegen haar moeder dat oude Antsje al afgelegd is. Antsje leeft de volgende dag gewoon nog. Een paar dagen later sterft ze echter plotseling.

sprookje uit 1966
 • dochter ta bileanning. Dy trije reuzen hâlde yn in oare bosk ta." Jan nom it oan. Hy gong nei de bosk ta. Doe stie dêr in
 • 'e koaning. Doe moest de koaning him de dochter en it jild eins wol jaen. Mar de dochter woe net mei de skuonmakker
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • dochter
 • overlijden
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

broodjeaapverhaal uit 1979
 • In de hongerwinter vertrekken een man en zijn dochter met een kar uit Amsterdam om bij boeren in de Noordoostpolder
 • voedsel te kopen. Onderweg sterft de vader. Zijn dochter laadt hem op de kar en overnacht met andere mensen op hongertocht bij
 • Een vader en een dochter gaan in de hongerwinter het platteland op om voedsel te gaan kopen bij de boeren. Als de vader
 • onderweg sterft, legt de dochter hem in de kar. Na een overnachting bij een boer, blijkt de kar met vader erin gestolen.
 • dochter
 • overlijden
 • Een vader en een dochter gaan in de hongerwinter het platteland op om voedsel te gaan kopen bij de boeren. Als de vader onderweg sterft, legt de dochter hem in de kar. Na een overnachting bij een…

sage uit 1968
 • bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen. Dy dochter hie forkearing mei in feint. Mar har âlden woenen it net lije. Doe hat dy
 • dochter har fordronken yn in dobbe, flak by 't spoar.
 • de zelfmoord van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • overlijden
 • Een helmdrager wordt 's nachts vaak met kracht uit bed gedreven om lijkstoeten te zien passeren. Een helmdrager voorzag de zelfmoord van zijn eigen dochter.

sage uit 1968
 • Under Kollumersweach wenne Knjillis Veenstra. Dy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter fan tofoaren sjoen. Hja is
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.
 • dochter
 • overlijden
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.

sage uit 1968
 • wie mei de dochter thús. Hy wie widner. Doe sei de dochter: "Ik wol ek ride." "'t Gebeurt net", sei Sytse. Mar hja seurde
 • him om 'e holle. Doe woarde Sytse lulk. Hy krige de bile en hat syn dochter de harsens yn slein. Doe hat er himsels fan
 • Een vader vermoordt zijn zeurende dochter en slaat daarna de hand aan zichzelf. De bloedvlekken op de plek des onheils
 • dochter
 • overlijden
 • Een vader vermoordt zijn zeurende dochter en slaat daarna de hand aan zichzelf. De bloedvlekken op de plek des onheils kunnen nooit meer uitgewist worden.

sage uit 1968
 • Een moeder blijft haar dochter die haar failliet heeft laten gaan ook na haar dood als geest lastigvallen.
 • dochter
 • overlijden
 • Een moeder blijft haar dochter die haar failliet heeft laten gaan ook na haar dood als geest lastigvallen.

sage uit 1968
 • dochter
 • overlijden
 • Er wordt gezegd dat er van zeven dochters één kinderloos blijft. Het komt niet altijd uit, want in een bepaalde familie kregen alle zeven dochters kinderen. Een van die meisjes heeft altijd…

sage uit 1967
 • Een vrouw heeft een ernstig zieke moeder. Op een keer hoort de dochter buiten mensen een doodskist tegen de muur aan
 • stoten. Ze vermoedt dat de dood van haar moeder op handen is. Als de moeder daadwerkelijk sterft, waarschuwt de dochter de
 • dochter
 • overlijden
 • Een vrouw heeft een ernstig zieke moeder. Op een keer hoort de dochter buiten mensen een doodskist tegen de muur aan stoten. Ze vermoedt dat de dood van haar moeder op handen is. Als de moeder…

sage uit 1967
 • Op 'e Houtigehage wennen in mem en in dochter, dy koenen beide tsjoene. De mem hiet fan Jeltsje en de dochter Lutske
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van
 • dochter
 • overlijden
 • Jeltsje en Lutske, moeder en dochter, zijn allebei heksen. Een kindje is ziek geworden omdat ze de kleertjes droeg van het dochtertje van Lutske. De moeder van het kindje laat een pot naalden en…

sage uit 1968
 • Hier in 'e bosk (Sweagerbosk) was een man, die sag syn eigen dochter fan teforen dea. Hij was met de helm geboren en
 • Een helmdrager voorziet de dood van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • overlijden
 • Een helmdrager voorziet de dood van zijn eigen dochter.

sage uit 1968
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • overlijden
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1968
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter
 • dochter
 • overlijden
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij voorspeld.

sage uit 1968
 • voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op dezelfde plek in de hoek te staan.
 • dochter
 • overlijden
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op…

sage uit 1968
 • Doe't Piter Scheper stoar [yn] 1951 kom syn dochter Sjoukje yn it hûs to wenjen. Hja wie troud en hie in pear bern
 • zijn schoonzoon duidelijk maken dat hij moet ophouden zijn dochter te kwetsen. De schoonzoon gaat er doodsbenauwd vandoor.
 • dochter
 • overlijden
 • Een vrouw die getrouwd is met een fietsenmaker, wordt erg slecht behandeld door haar echtgenoot. Op een nacht wordt er hard met een hamer op het aambeeld in de werkplaats geslagen. Het blijkt de…

sage uit 1974
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist
 • dochter
 • overlijden
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist tegen de deur en het raam stoten.

sage uit 1974
 • Keke syn dochter hat harsels fordronken yn in gat by 't spoar. Keke hat ek hàr kiste by him yn 'e hûs stean sjoen. Hja
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.
 • dochter
 • overlijden
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.

sage uit 1970
 • hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie
 • dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het
 • dochter
 • overlijden
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

sage uit 1974
 • skipke lei. 't Wie hwat mistich, dampich waer. 't Wie op 'e joun. De skipper wie even nei Earnewâld ta. Syn dochter wie
 • geen rust kan vinden. Het spook is de schrik van vele schippers. De dochter van een schipper ziet eens een man op de plecht
 • dochter
 • overlijden
 • Op een bepaalde spookplaats doolt het bekende spook de Lange Sleatterman - vroeger een zondige smid - rond omdat hij geen rust kan vinden. Het spook is de schrik van vele schippers. De dochter van een…

sage uit 1970
 • Bontsje Keke fan 'e Westerein wie mei de helm geboaren. Syn dochter hat har yn in dobbe fordronken. Dat moest Keke fan
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een
 • dochter
 • overlijden
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken…

sage uit 1968
 • Ik ha in dochter forlern, dy tsjinne yn Ljouwert. Dy is dêr forsûpt. Op in joun kaem se thús, hjir by ús yn 'e Harkema
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht
 • : als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het huis van de mensen.
 • dochter
 • overlijden
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht: als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het…

sage uit 1968
 • haar dochter omkomt, zorgen de dragers van de doodskist voor hetzelfde geluid.
 • dochter
 • overlijden
 • Een vrouw hoort op een avond een geluid alsof er iets op de vloer gegooid wordt. Het is een voorteken: als de dag erop haar dochter omkomt, zorgen de dragers van de doodskist voor hetzelfde geluid.

sage uit 1974
 • Yn Noardermar wenne âlde Iebeltsje. Dy hie in dochter, dy waerd kranksinnich. Doe liet hja dy dochter wenje yn in gat
 • Een vrouw laat haar krankzinnige dochter in een gat in het hooi wonen. Als de dochter uiteindelijk sterft, blijft ze
 • dochter
 • overlijden
 • Een vrouw laat haar krankzinnige dochter in een gat in het hooi wonen. Als de dochter uiteindelijk sterft, blijft ze nog lang rondspoken in de hooischuur.