Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1978
 • De reis fan har libben Der wie ris in jong spantsje — ik leau, dat se fan 't Hearrenfean kamen, of teminsten út dy
 • , safolle nijs en safolle moais seach se. Se wie der oerémis fan. De dochter sei al: 'Mem moat it kalmer oan dwaan', mar it
 • De reis fan har libben
 • dochter
 • reis
 • Een jong stel neemt moeder mee op vakantie naar Spanje. De laatste nacht brengen ze door in een hotel. De oude dame krijgt een hartaanval als ze haar pyjama uit de caravan haalt. Het stel besluit het…

sprookje uit 1970
 • . Op een keer zei hun vader, de koning, tegen hen: "Kinderen, ik moet op reis!" en toen vroeg hij aan de oudste: "Wat moet
 • op reis en toen hij terugkwam, gaf hij aan ieder van zijn dochtertjes wat ze hem gevraagd hadden. Eerst waren ze er erg
 • Een koning moet op reis. Voor elk van zijn drie dochtertjes wil hij wat meebrengen van zijn reis. De oudste dochter wil
 • een gouden pop, de middelste wil een zilveren wieg en de jongste dochter wil een kruisje van fideldideldom. Als de oudste
 • dochter
 • reis
 • Een koning moet op reis. Voor elk van zijn drie dochtertjes wil hij wat meebrengen van zijn reis. De oudste dochter wil een gouden pop, de middelste wil een zilveren wieg en de jongste dochter wil een…

sprookje uit 1894
 • de voader tiegen haarluu: "Kinders, ik mot op reis," en toen teugen de oldste prinses: "Wat mot ik oe meebrengen ?" "Niks
 • 't liefste en kruusien van fideldideldom." En de voader gieng op reis, en toen hie weerum kwam, gaf hie an elk wat ze
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben
 • dochter
 • reis
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

exempel uit 2001
 • waren de dieren ook praten. Er was een mevrouw, die is op zoek naar haar dochter. Dat is een heel eind weg. Toen die mevrouw
 • dochter. Maar wat doet die leeuw? Die loopt achter haar aan. Voor de veiligheid. Hij zegt: 'Ze was bij mij, ze gaat naar haar
 • Een vrouw moet een lange reis naar haar dochter maken, en krijgt 's nachts gastvrij onderdak bij de tijger. Ook op de
 • terugweg mag ze terugkomen. De tijger volgt haar naar haar dochter omdat een goede gastheer zijn gast graag beschermt. Bij het
 • dochter
 • reis
 • Een vrouw moet een lange reis naar haar dochter maken, en krijgt 's nachts gastvrij onderdak bij de tijger. Ook op de terugweg mag ze terugkomen. De tijger volgt haar naar haar dochter omdat een goede…

sage uit 1922
 • eindelijk en Arjaen aanvaardde de reis naar Rotterdam met het water. De heks liet hem van 't eerste oogenblik af niet met rust
 • reis voort te zetten. Ook op dien tocht liet de kwade hand niet af, wat zonneklaar bleek toen de schuit 't al dadelijk met
 • dochter
 • reis
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1893
 • Duitschland. Toen hij eens met eenen zijner knechten om handelszaken op reis ging en in een groot bosch kwam, dat zij moesten
 • de Teuten op hunne reis geregeld bezochten en waar zij goed bekend waren. Zulke pleisterplaatsen noemden zij dan ook
 • dochter
 • reis
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

legende uit 1925
 • den Heilige. Zij ging met haar geleide op reis, totdat zij de kerk van Sint Lambertus zagen, toen liet zij zich uit den
 • begreep, dat dit zijn dochter moest zijn. Hij deed onderzoek, waar de bedoelde vrouw zich bevond en begaf zich naar Boshoven
 • dochter
 • reis
 • Een Schotse, blinde koningsdochter en later heilige Oda, gaat op bedevaart naar het graf van de heilige Lambertus. Vanaf dat moment was ze ziende. Toen haar ouders haar uit wilden huwelijken, ging ze…

sprookje uit 1901
 • Deer woonde al jare eleeje an het hof in De Haag een rijke menheer. Die had een dochter in ook een zeun. Nou had ie al
 • dochter
 • reis
 • Zoon van rijke vader wil wel trouwen, maar alleen met iemand die echt van hem houdt. Hij verhuurt zich als knecht, en komt in zijn derde dienst terecht in een gezin met drie meisjes. Hij wordt…

sprookje uit 1901
 • buitenwereld afwist. De roovers gingen iedere avond op reis. Zoo verloopt er een paar jaar. De hertog weet natuurlijk nog van niks
 • dochter
 • reis
 • Zoontje van een hertog die in het leger zit, wordt door rovers weggenomen bij zijn kindermeisje, meegenomen naar hun ondergrondse grot en daar opgevoed. Als de oude oppas slaapt kan hij de uitgang…

sage uit 1971
 • Een helderziende vrouw is alleen thuis doordat haar man op reis is.Twee mannen met snorren komen binnen met een
 • dochter
 • reis
 • Een helderziende vrouw is alleen thuis doordat haar man op reis is.Twee mannen met snorren komen binnen met een doodskistje. Ze zetten het kistje op tafel en vervolgens weer onder de klok. De beide…

sprookje uit 1894
 • boosheid en bedrog. Op een keer gaat de vader op reis en vraagt aan zijn dochters, wat hij voor moois zal meebrengen. De oudste
 • brengt al die geschenken mee. De jongste dochter is nu altijd bezig voor de arme menschen kleeren te spinnen. De oudste
 • Een vader heeft drie dochters. De oudste twee zijn gemeen, maar de jongste is lief en goed. Wanneer de vader op reis
 • hebben. De jongste krijgt een gouden spinnenwiel waarmee ze kleren maakt voor de armen. Wanneer de vader weer op reis gaat
 • dochter
 • reis
 • Een vader heeft drie dochters. De oudste twee zijn gemeen, maar de jongste is lief en goed. Wanneer de vader op reis gaat, neemt hij voor alledrie iets mee. De twee oudsten krijgen een mooi kado waar…

sprookje uit 1893
 • toestemming. Doch helaas! het was zijn lieve jongste dochter die hem het eerst tegemoet kwam huppelen. Thuis zijnde vertelde hij
 • liever zelf sterven." Maar zijn dochter wist hem te bepraten, dat het toch beter was, dat zij naar de bok ging als dat allen
 • Als een vader een zingende roos plukt voor zijn jongste dochter, wordt hij betrapt door een bok. De bok dreigt hem te
 • komt hij zijn jongste dochter het eerst tegen. Zij gaat naar het huis van de bok en wordt daar zeer gastvrij behandeld. Na
 • dochter
 • reis
 • Als een vader een zingende roos plukt voor zijn jongste dochter, wordt hij betrapt door een bok. De bok dreigt hem te vermoorden, tenzij de man belooft hem datgene te sturen, wat hem bij thuiskomt het…

sprookje uit 1894
 • Keuning en nen Keuniginne en die hadde drie prinsessies. Op en dag zie de vâoder tiegen haarluu kinders: "Ik mot op reis", en
 • op reis, en toen hie weerum kwam, gaf hie an elk wat ze vraogt hadden. Eerst waren ze arg bliede, maar toen de twie
 • Een koning en een koningin hebben drie dochters. De koning gaat op reis en wil wat voor ze meenemen. De oudste twee
 • een zoektocht. Wanneer ze in het bos zijn, horen ze de stem van de jongste dochter die vertelt dat ze is bestolen en
 • dochter
 • reis
 • Een koning en een koningin hebben drie dochters. De koning gaat op reis en wil wat voor ze meenemen. De oudste twee vragen een gouden pop en een zilveren wieg, de jongste vraagt het fluitje van…

mop uit 1651
 • Een klopje of een ‘geestelijk dochter’ was een, veelal ongehuwde, maagdelijke, katholieke vrouw, die in de tijd van de
 • Een klopje was op reis met een predikant. Toen zij samen in een herberg gingen eten, zei zij: 'Dominee, ik breng u het
 • dochter
 • reis
 • Een klopje was op reis met een predikant. Toen zij samen in een herberg gingen eten, zei zij: 'Dominee, ik breng u het eten.' De predikant zei: 'Ik ben geen dominee, ik ben het hoofd van mijn…

sage uit 1933
 • No. 78. Iederen avond ging de dochter van een boer uit Aalst met een paar meiden de koeien melken, tot zij op zekeren
 • hem te zien. Toen is er een mis opgedragen, en onder de mis, na de Nuttiging, was plotseling de geest verdwenen. Zijn reis
 • In Aalst zag de dochter van een boerin een geest, terwijl ze de koe aan het melken was. Ze was erg bang en de volgende
 • moesten vragen wat zijn begeerten zijn. De boerin, knecht en de dochter vroegen de geest naar zijn begeerten en hij vertelde
 • dochter
 • reis
 • In Aalst zag de dochter van een boerin een geest, terwijl ze de koe aan het melken was. Ze was erg bang en de volgende dag ging de knecht mee. Ook hij zag de geest. De geest kwam elke avond dichterbij…

sprookje uit 1725
 • bracht; Den inhout was: Dat, wie sig selven wou vermeeten Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee Die sou den Koning
 • in 't vervolg sijn Schoon soon heeten Want sijne Dochter was voor sulk een Looper ree. Den Koopman nam terstont hier op
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • dochter
 • reis
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

sprookje uit 1899
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • roovers." De kapitein had vermoeden er op gehad, omdat de koning portretten van zijn dochter had laten verspreiden. De
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • na lang zwerven in een onbekend land waar feest wordt gevierd vanwege de terugkomst van de dochter van de koning. De man
 • dochter
 • reis
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • Moeder voelt zich niet goed, waarop de dochter medicijnen gaat halen. Bij terugkomst is hun hotelkamer bezet door
 • anderen, en weet men in het hotel niet dat ze er eerder een kamer hebben genomen. Dochter reist alleen door, de moeder is
 • dochter
 • reis
 • Moeder voelt zich niet goed, waarop de dochter medicijnen gaat halen. Bij terugkomst is hun hotelkamer bezet door anderen, en weet men in het hotel niet dat ze er eerder een kamer hebben genomen.…

sage uit 1951
 • . De Heer van de Blankenberg had drie zonen en een dochter. Toen deze laatste, 'de Juffer', zoals ze genoemd werd, de
 • vertrok ze voor een lange reis en kwam maar niet terug. De mensen wisten te vertellen dat ze wel niet weer thuis zou komen
 • dochter
 • reis
 • Vrouw keert terug nadat ze bedrogen is door de man waarmee ze zou trouwen. Bij hernieuwd contact geeft ze hem als aandenken zeven takjes witte heide mee. De man sterft, de vrouw weet dat zij hem dat…

sage uit 1938
 • aan het noenmaal ging; Zijn dochter was niet daar. "En waar mag jonkvrouw Lysbeth zijn, "Die overschoone maagd?" "Die
 • Elisabeth van Assendelft, heer Hugo's dochter (v. Leeuwen).
 • dochter
 • reis
 • Heer Bruyning Spruyt van Crieckenbeec gaat op zoek naar zijn eerste geliefde. Hij vindt haar in een klooster en neemt haar mee om te trouwen.

sprookje uit 1966
 • Der wie in mynhear, dy soe op reis. Hy hie ien dochter. "Hwat sil ik dy meinimme?" frege er. "In bosk donkerreade
 • syn dochter. Doe seach er ûnderweis in hiele greate moaije tún, dy siet fol mei donkerreade roazen. It wie al skimerich
 • Vader belooft zijn dochter een bos rozen mee te nemen als hij terugkomt. Hij vergeet dat eerst, maar plukt een bos in
 • een tuin. Er komt een monster op hem af die hem wil doden. Op voorwaarde dat zijn dochter de volgende dag moet komen om te
 • dochter
 • reis
 • Vader belooft zijn dochter een bos rozen mee te nemen als hij terugkomt. Hij vergeet dat eerst, maar plukt een bos in een tuin. Er komt een monster op hem af die hem wil doden. Op voorwaarde dat zijn…

sprookje uit 1892
 • de vader op reis voor zijn zaken en vroeg aan elk wat hij voor haar moest meebrengen. Louize wilde een zijden kleed en
 • bekende waarom hij de roos geplukt had, namelijk voor zijn dochter Rozina. Toen hij alles bekend had, antwoordde het monster
 • Een koopman gaat op reis en wil voor zijn drie dochters iets meenemen. Zijn jongste dochter vraagt een roos. De koopman
 • thuiskomst het eerste tegenkomt. Wanneer de koopman bij thuiskomst zijn mooiste en liefste jongste dochter tegenkomt, moet zij
 • dochter
 • reis
 • Een koopman gaat op reis en wil voor zijn drie dochters iets meenemen. Zijn jongste dochter vraagt een roos. De koopman verdwaalt en komt in een paleis terecht waar een lelijk monster woont. Wanneer…
ZwaanGroot.jpg
rozina zwaan.jpg
rozina roos.jpg