Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • zeun mos de eerste wacht hemmen. Hai kroop ien 'n leeg vat ien schuur. Om twaalf uur kwam der 'n reus aan, zette deur oet
 • bleef e liggen te wachten tot twaalf uur tou. Dou kwam reus ter weer aan, zette deur weer oet hengen, rolde 't hooi op en
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet
 • bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang als hij een nacht in een spookhuis
 • dochter
 • reus
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

sprookje uit 1966
 • dochter ta bileanning. Dy trije reuzen hâlde yn in oare bosk ta." Jan nom it oan. Hy gong nei de bosk ta. Doe stie dêr in
 • wie pûrrazend. hy tocht net oars as de reus njonken him hie him dat levere, oan 'e linker kant. Dat dy sloech er fuort de
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • slaan. Twee reuzen vinden de dood in dit gevecht; de derde, overgebleven reus wordt - al weer in slaap - onthoofd door het
 • dochter
 • reus
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sprookje uit 1804
 • -dochter en die zeide tegen hem gij zijt een man des doods want mijn man is een reus met vijf koppen, maar daar hangt een groot
 • konings-dochter menschevlees zeide de reus O! dat zal zo niet wezen en toen zag de soldaat de reus en toen hieuw de soldaat
 • bloedspoor naar het hol. Hij komt daar bij een groot kasteel en vindt binnen een prinses. Haar man is een reus met drie koppen
 • , maar met een zwaard dat er hangt weet de soldaat hem te doden. De tongen van de reus rolt hij in een doek die de
 • dochter
 • reus
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sprookje uit 1920
 • reus van nen keerl ewodden, net zoo weeld en stèrk as de beeren, meer nooit kwam hee zienen bosch oet. De man leut zik
 • vrömde verschieninge en begun te schoppen en te sloan. Voort zat de reus der boaven op: zóó stèrk was e, 't peerd kon em niks
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient
 • dochter
 • reus
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sprookje uit 2000
 • haar dochters mee. Nou en dat monster kwam gewoon iedere keer weer terug en wilde een dochter, anders zou hij haar opeten
 • erachter kwam dat de vrouw het allemaal wel een goed plannetje vond wou hij haar in de maling nemen. Toen de zevende dochter op
 • dochter
 • reus
 • Boven op een berg woont een monster dat graag meisjes eet. Beneden aan de berg woont een moeder met zeven dochters. Steeds ging het monster naar de vrouw toe en zei: "Geef me een van je dochters of ik…

sprookje uit 1967
 • bosk giet er lizzen om út to rêsten en al gau falt er yn 'e sliep. Mar wylst er dêr leit komt der in reus oan. Dy lêst de
 • yn ien slach deamakke." "Astû sa sterk biste, dan moatstû dit ek dwaen kinne." En dan nimt de reus in stien fan 'e groun
 • zijn nieuwe jas de wereld in. Om een reus te bewijzen hoe sterk hij is, doet hij alsof zijn kaas een steen is, en laat zien
 • kleermaker twee reuzen in het bos kan verslaan, hij met zijn dochter mag trouwen. Met een list weet hij de reuzen het hoofd af te
 • dochter
 • reus
 • Er was eens een kleermaker die toevallig in een klap zeven muggen doodsloeg. Hij was hier zo trots op dat hij een jas versierde met de tekst 'zeven in een klap' erop. Hij deed een gevangen spreeuw en…

sprookje uit 1977
 • dochter trouwe." Doe sei de poartewachter: "As jo nei de reus ta sille, kom der dan mar yn. Mar dan matte jo bilove, dat jo dy
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • opdracht aan. Pas als de schildwacht de koning de drie gouden haren van een verschrikkelijke reus - een menseneter - gebracht
 • dochter
 • reus
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1964
 • dochter wil het graag doen, maar dat wil zij niet laten blijken. En de schele zegt, ik doe het niet, laat hem maar verhongeren
 • ben je niet eerder gekomen, ik heb het bos allang gekapt. Wel, wel, denkt de reus en die gaat met grote stappen naar huis
 • voor als zangeres en komt zo het paleis binnen. Eduard herkent haar niet. De dochter maakt drie magische noten open
 • dochter
 • reus
 • Een koning en koningin lukt het niet om een zoon te krijgen. Een oude vrouw biedt aan hen te helpen, op voorwaarde dat hun zoon het erf niet verlaat voor hij 16 is. De koning en koningin krijgen een…

sprookje uit 1896
 • zetten de smulpartij voort alsof er niets gebeurd was, maar spoedig werd altijd dezelfde reus weêr door een steentje
 • werpen. De reus begreep nu toch dat zij van boven kwamen en spoedig kreeg hij Hans in 't oog. - «Ha, ha, manneke, doe jij dat
 • dochter
 • reus
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sage uit 1660
 • Barbaris geleeft. Die een schoone Dochter hadde/ daer sij d' overhandt hadden/ die mocht vreesen: alsoo dat sommige Hooge
 • bloedschande bedreven. Sommige hooggeplaatste personen lieten de ingang van de slaapkamer van hun dochter bewaken door beren. De
 • dochter
 • reus
 • De reuzen zijn gruwelijke, brutale, wreede en onkuise mensen geweest, die met hun eigen moeders, zusters en dochters bloedschande bedreven. Sommige hooggeplaatste personen lieten de ingang van de…

sprookje uit 1977
 • It reuzefanke en har boartersguod Op in berch wenne in reus mei syn dochter. Dy berch wie tige heech, mar de reus
 • hoegde mar trije stappen te dwaan, dan wie er ûnder yn 'e delling. Syn dochter wie sa grut noch net, mar dy hoegde dock ek
 • Hoog in de bergen woont een reus met zijn dochter. Beneden aan de voet van de berg wonen mensen. Op een keer is een
 • boer aan het ploegen, als de dochter van de reus hem ziet. Ze denkt: leuk speelgoed. Ze pakt de boer, zijn ploeg en de
 • dochter
 • reus
 • Hoog in de bergen woont een reus met zijn dochter. Beneden aan de voet van de berg wonen mensen. Op een keer is een boer aan het ploegen, als de dochter van de reus hem ziet. Ze denkt: leuk speelgoed.…

sprookje uit 2008
 • wonen mensen. Nou, laten we *daar* dan maar naartoe gaan.' Nou ja, daar woonde dus de reus, hè, ook 'n boze man. Die had dan
 • thuis, en die huilen misschien wel, en... ja, kom maar gauw binnen... Mijn man dat is de grote reus, dat is 'n grote man, en
 • , waar de reus en zijn vrouw woonden. De reus was een gemene man die soms zelfs kinderen opat, maar zijn vrouw was goedaardig
 • . De reus sliep en de vrouw hielp Hans en Grietje ontsnappen voordat de reus wakker zou worden. Hans trok de
 • Reus
 • dochter
 • reus
 • Hans en Grietje waren kinderen van de boswachter. Op een dag gingen ze diep het bos in, ook al mocht dat niet. Hans dacht dat ze de weg wel terug zouden vinden, omdat hij onderweg broodstukjes…

sprookje uit 1804
 • hij daar kwam, kwam die zwarte Reus er al aan en zeide dat lam moet ik hebben. Neen zeide hij dat wil ik houden, Neen, dat
 • zij dronken het heele vatje leeg en toen werd de reus zoo dronken dat hij niet staan kon en toen sneed die middenste zoon
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op
 • een heer die hem belooft geld of zijn dochter te geven als hij drie nachten in een enge kamer verblijft. De eerste nacht
 • dochter
 • reus
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…