Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • vlucht bennen en 't schip oet 'nkanner ien zee! Ales ligt ien 't woater te sparteln, moar snieder mit zien wonnernaal naait
 • de eieren gestolen zijn moeten ze doormidden geschoten worden en moeten ze weer aan elkaar genaaid worden. De dochter van
 • dochter
 • schip
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sage uit 1978
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje
 • dochter
 • schip
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de…

sprookje uit 1888
 • ten minste den weg vragen. Zoo kwamen ze op het laatst aan eene groote zee, en zagen daar een prachtig schip voor anker
 • , wiens dochter onze vriend gered had. Korten tijd daarna werd de kapitein met de prinses in het paleis ontvangen, en weldra
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol
 • dank schenkt de prinses de jongen haar ring. Ze vluchten op een schip. De kapitein wordt verliefd op de koningsdochter. Hij
 • dochter
 • schip
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

sage uit 1980
 • Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De
 • . De visser zei dat hij aan het verkeerde adres was, omdat zijn schip niet over de dijk kon. Maar de man zei dat hij zich
 • aan niemand. Als de schipper ziek wordt valt zijn dochter voor hem in. Zij hoort dat de ziel van haar geliefde aan boord
 • is. Zo snel mogelijk probeert ze thuis te komen. Een storm steekt op en het schip slaat stuk op het strand. Het meisje
 • dochter
 • schip
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de
 • heks. Als beloning krijgt hij een vliegend schip als hij driemaal tegen een boom schopt. Onderweg neemt de jongen drie
 • dochter
 • schip
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sage uit 1967
 • dochter
 • schip
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

sage uit 1974
 • skipke lei. 't Wie hwat mistich, dampich waer. 't Wie op 'e joun. De skipper wie even nei Earnewâld ta. Syn dochter wie
 • geen rust kan vinden. Het spook is de schrik van vele schippers. De dochter van een schipper ziet eens een man op de plecht
 • van het schip staan en vermoedt dat dit de Lange Sleatterman is. Ze schrikt er zo van dat ze er snel vandoor gaat. Een
 • dochter
 • schip
 • Op een bepaalde spookplaats doolt het bekende spook de Lange Sleatterman - vroeger een zondige smid - rond omdat hij geen rust kan vinden. Het spook is de schrik van vele schippers. De dochter van een…

mop uit 1973
 • Der wie in skipper, dy hie in dochter, dy hiet fan Gryt. Dy dochter krige forkearing en doe troude se en doe krigen se
 • , hy woe net lije dat syn dochter sa'n minne bihandeling oandien waerd. Hy woe har net oan 't tou ha en hy woe ek út noch
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een
 • dat het om het schip ging. Schreef terug dat hij het niet eens was met zo'n slechte behandeling. Ze moest maar bij haar
 • dochter
 • schip
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een maand schreef de man in een brief aan schoonvader dat Gryt 's hem niet voldeed. Ze…

sage uit 1969
 • By Foanejacht lei in aekje, dêr wenne in fisker yn mei syn dochter. Op in joun hie se to boadskipjen west nei it doarp
 • Een vissersdochter was eens onderweg naar haar schip. Toen ze dichterbij kwam, zag ze een schim. Van schrik klemde ze
 • dochter
 • schip
 • Een vissersdochter was eens onderweg naar haar schip. Toen ze dichterbij kwam, zag ze een schim. Van schrik klemde ze haar rok vast, waardoor ze dacht dat ze vastgehouden werd door de Lange…

legende uit 1948
 • hij in gedachten had misdaan. Dien zelfden dag nog huwde hij zijn oudste dochter uit, omdat hij onbevreesd den schoonzoon
 • : dat hij aan niemand zou verraden, wie hem had geholpen, en na het huwelijk van zijn jongste dochter nog ééns een som gelds
 • nieuwsgierigheid aanbiedt als hij hem niet verraadt, en na het huwelijk van zijn derde dochter nog eens geld aanneemt. Van dat geld
 • moet hij het beste schip kopen, zelf kapitein worden en met de prior naar Egypte varen, zodat hij naar het heilige land kan
 • dochter
 • schip
 • Hoe mooi de drie dochters van een verarmde aanzienlijke koopman ook zijn, niemand wil met ze trouwen. De vader speelt met de gedachte om de dochters te verkopen, maar prior Nikolaas grijpt in. Hij…

sage uit 1922
 • echter was niet de man om den kamp tegen de duistere machten zoo maar op te geven; hij trok naar Hansweert om per schip de
 • vroeg vader S. of zijn dochter werkelijk behekst was geweest, waarop Geelgoed, de hoofdkussens opensneed, en er kunstig
 • dochter
 • schip
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1923
 • Greta van Limburg Hertog Otsen van Limburg ging eens op jacht. Zijn dochter Greta vergezelde hem. Na het uitrijden van
 • Greta: “Alleen wat eten en drinken.” Maar de portier deed of hij haar kende, en vroeg: “Zijt gij niet de dochter van den
 • bij een kasteel waar wordt gefeest. Bij het gebed als dank voor de gaven verdwijnt het kasteel. Het schip dat de jonkvrouw
 • dochter
 • schip
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 2006
 • gereden; zijn dochter Margreetje bevond zich ook in den stoet. Haar moeder had haar niet graag laten meegaan; het was of zij
 • : ,Maar een beetje eten en wat te drinken." Nu scheen de portier haar te herkennen, want hij zeide: "Zijt gij niet de dochter
 • . Hevig geschokt komen ze de volgende dag aan bij het strand. Margreetje stapt op een schip waarvan de opvarenden beloven haar
 • dochter
 • schip
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sage uit 1903
 • Een dochter van een Uitdammer schoolmeester heeft eens 's nachts toen zij opstond om de pot de chambre te ledigen aan
 • dochter
 • schip
 • Meisje ziet 's nachts een driemaster in de lucht.

mop uit 1901
 • . Dat gaf ie natuurlijk an die jonge, dat die wier rijk, wier compagnon van zijn heer, en is later met zijn dochter etrouwd
 • voor veel geld koopt. Het geld gaat naar de jongen die compagnon wordt van de reder en met zijn dochter trouwt.
 • dochter
 • schip
 • Bij het uitzeilen krijgt een kapitein geschenken mee van zijn reder. Van de arme knecht krijgt hij een kat mee. Onderweg komt de kapitein bij een koning met een muizenplaag. De kapitein laat de kat…

sprookje uit 1903
 • Nieuwe Brug te Amsterdam altijd een man die de bediening had van de secreten. Die had een dochter, die wou trouwen, maar dat
 • was er een kapitein van een schip, die gaf al jaren lang als hij er kwam een goede fooi. Maar op een zekeren tijd werd dat
 • . Als hij hoort dat zijn onverzekerde schip is vergaan nodigt hij de kapitein uit op bezoek te komen. De man blijkt zeer
 • rijk te zijn en biedt de kapitein aan op zijn kosten een nieuw schip te laten bouwen, op voorwaarde dat het schip Van den
 • dochter
 • schip
 • Beheerder van toiletten merkt dat een kapitein die altijd veel fooi gaf steeds minder geeft en er armoedig gaat uitzien. Als hij hoort dat zijn onverzekerde schip is vergaan nodigt hij de kapitein uit…

sage uit 1980
 • halen, liet een visser zijn dochter alleen achter aan boord van zijn schip dat in de Langesloot lag gemeerd. Hij wilde de
 • schip, zonder het te keren, naar de overkant gevaren en daar vastgelegd. Op een winteravond ondernam een schaatsenrijder bij
 • schip naar de andere kant waardoor de schipper die 's morgens op de wal wil springen in het water terecht komt en verdrinkt
 • dochter
 • schip
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sprookje uit 1971
 • liet bekend meitsje, dat wa't him in fleanend skip meitsje koe dy krige syn dochter ta frou. Doe sei de âldste soan fan dy
 • wie in fleanend skip, mar de tsaar seach wol, dat it in healewize wie. 'Ja', sei er tsjin Ielke, 'do krigest myn dochter
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • loopt, komt hij een oude heks tegen met wie hij het brood deelt. Van de heks krijgt hij een vliegend schip. Hij vliegt weg
 • dochter
 • schip
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

sage uit 1933
 • No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht
 • van Schotland "David den Bruys" en hij zond gezanten naar Denemarken om aan de koning de hand van zijn dochter te vragen
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe
 • dochter
 • schip
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sprookje uit 1899
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • roovers." De kapitein had vermoeden er op gehad, omdat de koning portretten van zijn dochter had laten verspreiden. De
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • koningsdochter is. De kapitein nodigt beiden op zijn schip uit, met de bedoeling om meteen weg te varen en de man overboord te gooien
 • dochter
 • schip
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

sage uit 2006
 • , TUSSEN 1526 EN 1589, DOOR OVERLEVERING BEKEND - Kenau Simonsdochter Hasselaer werd in 1526 geboren als dochter van de
 • zes jaar naar het Zeeuwse Arnemuiden. Daarna kwam ze terug in Haarlem. Ze had in die tijd een schip op Noorwegen varen
 • dochter
 • schip
 • Verhaal over de beroemde Kenau die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Haarlem als vrouw een heldenrol zou hebben vervuld.

sage uit 1934
 • Helgoland is, om er de heidenen te bekeeren. Toen hij daarheen op weg was en zijn schip al onder de kust lag hief Ludger het
 • . Maar na een poosje verdween de wolk gelukkig en vlak voor het schip, in de stralende zon, lag het eiland. En Ludger wist
 • Ludgers grootmoeder was niet blij met haar dochter en liet haar naar een put brengen. Door een list kon zij echter niet
 • dochter
 • schip
 • Ludgers grootmoeder was niet blij met haar dochter en liet haar naar een put brengen. Door een list kon zij echter niet geofferd worden, en bracht toen zij ouder was Ludger ter wereld. Hij ging…

sage uit 1897
 • geheel in de verte een schip,
dat, tusschen het eiland Flevo en den vasten wal doorgaande, met slappe zeilen langzaam den
 • uitmuntend zeiler, maar op het oogenblik een weinig lui. Als het schip maar niet lek is! Ik zou haast vreezen, dat het zoo was
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de
 • dochter
 • schip
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn