Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

13 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • stjerren En 't offer waard fan 't bygeloof. Eeltsje Halbertsma It ferhaal fan 'e dochter fan 'e fisker Auke Douwes Feenstra
 • dochter
 • schipper
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader…

sage uit 1978
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie
 • dochter
 • schipper
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie daar is en stapt naar buiten. Ze verdrinkt echter doordat de Langesleatter man de…

sage uit 1967
 • schipper liet de dominee aan haar vragen wat ze wilde. Ze wilde dat hij zijn belofte zou nakomen. Toen de dominee, als teken
 • dat het gebeuren zou, haar zijn witte zakdoek toestak, verbrande deze in zijn handen. De schipper heeft zijn belofte
 • dochter
 • schipper
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

mop uit 1659
 • maeckte Moeder [p. 263] en Dochter tot Hoeren, als onse Dom-Heeren doen: Het was oock een verloopenen Slungel, als de Kaerte
 • dochter
 • schipper
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

mop uit 1973
 • Der wie in skipper, dy hie in dochter, dy hiet fan Gryt. Dy dochter krige forkearing en doe troude se en doe krigen se
 • , hy woe net lije dat syn dochter sa'n minne bihandeling oandien waerd. Hy woe har net oan 't tou ha en hy woe ek út noch
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een
 • dochter
 • schipper
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een maand schreef de man in een brief aan schoonvader dat Gryt 's hem niet voldeed. Ze…

sage uit 1923
 • het spook tegengekomen, o.a. een schipper, die haar witte gedaante in de gang ontmoette. Toen hij het vrouwmensch vroeg
 • dochter, toen ze 's zondagsmorgens uit de keuken aardappelen wilde halen, een stevige tik op de handen kreeg, terwijl er toch
 • dochter
 • schipper
 • Een vrouw, die haar pleegkinderen afbeult, zodat ze vroegtijdig sterven en zij over hun erfenis kan beschikken, kan na haar dood geen rust vinden en wordt door vvlen gezien.

sage uit 1968
 • Een schipper gaat er 's nachts vaak uit om turf. Als hij zijn dochter op een keer meeneemt, vertelt hij haar dat er
 • dochter
 • schipper
 • Een schipper gaat er 's nachts vaak uit om turf. Als hij zijn dochter op een keer meeneemt, vertelt hij haar dat er spoedig een plaagbeest zal passeren. Een plaagbeest heeft iets van een hond en is…

sage uit 1971
 • dochter
 • schipper
 • De schippersdochter Jantsje Boom was zo sterk dat ze twee zakken met aardappels – dat was 140 pond – wel een halfuur lopen lang onder haar armen droeg. Dan bleef ze onderweg ook nog staan…

sage uit 1922
 • een ducdalf te kwaad kreeg. De kapitein, een ervaren schipper, was er bijster verbaasd over, en uitte zijn verwondering in
 • hachelijker toestand verscheen weer een reddende engel ten tooneele in den persoon van Stoffel Mulder, een eerzaam schipper, die
 • dochter
 • schipper
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1980
 • halen, liet een visser zijn dochter alleen achter aan boord van zijn schip dat in de Langesloot lag gemeerd. Hij wilde de
 • was ze een lijk. Op een avond meerde een schipper, die op weg was naar Eernewoude, zijn schuit aan de oostelijke wal van
 • schip naar de andere kant waardoor de schipper die 's morgens op de wal wil springen in het water terecht komt en verdrinkt
 • dochter
 • schipper
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sprookje uit 1725
 • nieuwe moed, terstont een Schipper socht, Die hem tot in 't gebiet des Turksen Keysers voerden, Aen de Rivier de Nijl, niet
 • bracht; Den inhout was: Dat, wie sig selven wou vermeeten Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee Die sou den Koning
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • dochter
 • schipper
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

sage uit 1974
 • Een man vertelt over zijn droom waarin een schipper zijn dochter naspringt om haar voor een verdrinkingsdood te
 • behoeden. De schipper en zijn dochter verdrinken vervolgens beide. Het is een voorspellende droom: de dag erna komen een
 • dochter
 • schipper
 • Een man vertelt over zijn droom waarin een schipper zijn dochter naspringt om haar voor een verdrinkingsdood te behoeden. De schipper en zijn dochter verdrinken vervolgens beide. Het is een…

sage uit 1969
 • sizze fan heit, mar dû bist dêrom myn soan net. ('t Wie syn dochter)
 • Een schipper kwam onder een brug door, toen er van de kant iemand zei: "Dag vader!" De man zei: "Ook al noem je mij
 • vader, dat betekent nog niet dat je mijn zoon bent." (Het was zijn dochter.)
 • dochter
 • schipper
 • Een schipper kwam onder een brug door, toen er van de kant iemand zei: "Dag vader!" De man zei: "Ook al noem je mij vader, dat betekent nog niet dat je mijn zoon bent." (Het was zijn dochter.)