Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1937
 • het sneeuwen. Ze is vlijtig en wordt beloond met een "goudregen". Nu wordt ook de andere dochter van genoemde moeder
 • moeder ook haar eigen dochter naar vrouw Holle. Dat meisje is echter zeer lui. Zij krijgt geen gouden regen over zich heen
 • dochter
 • sturen
 • Een moeder stuurt haar stiefdochter naar Vrouw Holle. De stiefdochter moet daar het bed opmaken en goed uitschudden, omdat het dan gaat sneeuwen. Omdat het meisje goed haar best doet, wordt ze beloond…


mop uit 1974
 • Der wie in frou, dy hie in dochter. Doe't dy fan skoalle ôf kaem woe dy frou ha, hja soe noch hwat leare. Mar dy
 • dochter wie net ien fan 'e snoadsten, dêrom stjûrde de mem har nei de naeiskoalle ta. Naeijen kaem letter altyd goed fan pas
 • . Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder geeft geld mee om ook een bustehouder voor
 • dochter
 • sturen
 • Meisje zegt tegen haar moeder dat haar zelfgemaakte jurk nog mooier zal zitten als ze er een bustehouder onder draagt. Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder…

mop uit 1659
 • Ongheschicktheydt van de Dochter, en geschicktheyt van de Moer. Een seecker Twentsche Boerinne, sont eens op een tijdt
 • eenighe Mispelen aen haer Landt-vrouwe, by haer Dochter, segghende tot haer, ghy moet niet ongheschickt spreecken teghen onse
 • Ongheschicktheydt van de Dochter, en geschicktheyt van de Moer.
 • Een boerin laat haar dochter wat vruchten naar een mevrouw brengen. De dochter moet beloven geen vieze taal uit te
 • dochter
 • sturen
 • Een boerin laat haar dochter wat vruchten naar een mevrouw brengen. De dochter moet beloven geen vieze taal uit te slaan. Ze doet dat toch en de moeder gaat haar excuses aanbieden en gebruikt zelf ook…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • , onuitroeibare lulverhalen. Neem nu de stickerclub. Dochter Sophie kreeg daarover een e-mailtje van haar twee-jarige neefje. Of ze
 • Een kettingbrief voor kinderen stimuleert om elkaar stickervellen te sturen.
 • dochter
 • sturen
 • Een kettingbrief voor kinderen stimuleert om elkaar stickervellen te sturen.

mop uit 1969
 • Der wie in hiel âld minske en dy moest elke dei in piltsje yn 'e kont ha. Dat die har troude dochter altyd. Op in
 • goeije dei wie de dochter net al to bêst by 't spul. Doe stjûrde se har lyts soantsje nei beppe ta. Dy gong der hinne en it
 • dochter
 • sturen
 • Een getrouwde vrouw gaf haar moeder elke dag een pilletje in haar kont. Op een keer was ze ziek en stuurde ze haar zoontje. Maar deze kwam totaal verward weer terug en vroeg: "Waar moet het nou in,…

sprookje uit 1902
 • naar een vrouw te kijken. Hij kreeg van een naburige koning tijding dat zijn zoon moest komen om met zijn dochter te
 • naburige koning wil de gebochelde met zijn dochter laten trouwen, maar de koning stuurt eerst de gezonde zonen, die echter
 • teruggestuurd worden. De naburige koning dreigt met oorlog als de gebochelde niet met zijn dochter trouwt. Hij gedraagt zich goed
 • dochter
 • sturen
 • Een koning heeft drie zoons, waarvan twee gezond, maar losbollen, en een derde die gebocheld is, maar oppassend. De naburige koning wil de gebochelde met zijn dochter laten trouwen, maar de koning…

sage uit 1970
 • woonde een boer met een dochter, die Janke heette. Toen Jankes dagen waren geteld, gaf God een doodsengel opdracht haar te
 • God geeft opdracht aan een doodsengel om de dochter van de boer te halen. De engel is onervaren, en wil alles weten
 • . Als de dochter de doodsengel nadert, grijpt deze haar handen. Het meisje schrikt en springt in het water. De doodsengel
 • dochter
 • sturen
 • God geeft opdracht aan een doodsengel om de dochter van de boer te halen. De engel is onervaren, en wil alles weten. Als de dochter de doodsengel nadert, grijpt deze haar handen. Het meisje schrikt en…

lied uit 1970
 • dochter
 • sturen
 • Een vrouw is getrouwd met een boer, maar zij wil niet met hem slapen. Altijd stuurt ze hem het land in om hooi en stro te gaan halen. Dan laat ze door haar dochtertje de pater halen. De pater geeft…

sage uit 1937
 • dochter
 • sturen
 • Als een heks de tijd wil weten, rolt ze haar schort op. Het schort verandert in een kat. De kat rent even naar huis en komt terug om de tijd te vertellen. De kat wordt weer veranderd in een schort.

sage uit 1977
 • 't sikenhûs, dat wie in dochter fan Japik Bouma. Dat fanke waerd út it sikenhûs nei hûs ta stjûrd. Hja siet ûnder 'e
 • dochter
 • sturen
 • Wonderdokter geneest meisje dat door dokters in het ziekenhuis niet geholpen kan worden.

sage uit 1934
 • was eens een boer die zijn dochter wilde laten trouwen met een rijke boerenzoon. Maar ja, jonge dochters zijn soms erg
 • stijve boeren die een man voor hun dochter uitkiezen en ook komt het nog wel voor dat de jonge dochters brutaal genoeg zijn
 • Een oude boer wilde zijn dochter laten trouwen met een rijke boerenzoon. De dochter weigerde dit, waarop de boer haar
 • dochter
 • sturen
 • Een oude boer wilde zijn dochter laten trouwen met een rijke boerenzoon. De dochter weigerde dit, waarop de boer haar naar een heks bracht. Daarna is er nooit meer iets van haar vernomen.

sage uit 1875
 • petear fen de froede apostel. It wier Fostedina, de dochter fen in heidensk haedman, in oanfallich jongfaem fen niugentsien
 • . – Theudebold, hir heit, hie hir lieaf as it wît fen sîn eagen, hiu wist, ho danich it him moeye scoe, as er hearde, dat sîn dochter
 • Helgoland, en wordt daar wegens ontheiliging van het woud gevangen genomen. Fostedina, dochter van het opperhoofd, spreekt bij
 • dochter
 • sturen
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Aartsma.jpg
Oorijzer P.-J. Gauthier-Stirum Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unis, 1836.jpg