Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

35 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje
 • dochter
 • verdrinken
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de…

sage uit 1978
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie
 • dochter
 • verdrinken
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie daar is en stapt naar buiten. Ze verdrinkt echter doordat de Langesleatter man de…

sage uit 1980
 • Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De
 • ziek. Zijn dochter moest invallen. "Het is heel simpel," zei hij. "Horen, zien en zwijgen. Je houdt het roer vast en je
 • aan niemand. Als de schipper ziek wordt valt zijn dochter voor hem in. Zij hoort dat de ziel van haar geliefde aan boord
 • dochter
 • verdrinken
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

sprookje uit 1970
 • hem drie uur ver wegbrengen en dan in een kolk verdrinken. Onderweg zagen de knechts iets in het bos bewegen en ze gingen
 • hard te roepen: "Ik moet met de dochter van de koning trouwen, maar ik wil niet! Ik moet met de dochter van de koning
 • diefstal. De jongen wordt in een zak gestopt en op een kruiwagen gezet, waarna knechts hem zullen laten verdrinken in een kolk
 • raadsleden vertrekken terstond naar de kolk. Omdat ze niet kunnen zwemmen, verdrinken ze allen. De jongen en zijn ouders zijn nu
 • dochter
 • verdrinken
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

mop uit 1995
 • halverwege dat het niet kan zwemmen. De anderen zijn al aan de overkant en de vader reageert: "Laat verdrinken die Turk."
 • dochter
 • verdrinken
 • Een Turks gezin zwemt een meer over: er wordt beweerd dat je daarna een blanke Europeaan bent. Het dochtertje roept halverwege dat het niet kan zwemmen. De anderen zijn al aan de overkant en de vader…

sprookje uit 2001
 • dochter
 • verdrinken
 • Oma is ziek en Roodkapje gaat met eten naar haar toe. Onderweg in het bos ontmoet ze de wolf, die eerder het huisje van oma bereikt. Hij eet oma op, trekt haar kleren aan en gaat in bed liggen. Als…

sage uit 1968
 • Under Kollumersweach wenne Knjillis Veenstra. Dy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter fan tofoaren sjoen. Hja is
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.
 • dochter
 • verdrinken
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.

sage uit 1968
 • nacht nei 't tsjerkhôf ta, dêr woarde er hinne dreaun. Hy hat fan to foaren de bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen, dy't
 • gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.
 • dochter
 • verdrinken
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak begrafenissen vantevoren. Hij werd dan 's nachts naar het kerkhof gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.

sage uit 1967
 • dy't him dreau. Hy hat fan tofoaren sjoen, dat syn eigen dochter fordronk. Hy doarst it net tsjin 't âld-minske to sizzen
 • eigen dochter verdronk.
 • dochter
 • verdrinken
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang als ze hem in hun richting zagen lopen, vooral als er een zieke in de familie…

sage uit 1974
 • Keke syn dochter hat harsels fordronken yn in gat by 't spoar. Keke hat ek hàr kiste by him yn 'e hûs stean sjoen. Hja
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.
 • dochter
 • verdrinken
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.

sage uit 1968
 • Ik ha in dochter forlern, dy tsjinne yn Ljouwert. Dy is dêr forsûpt. Op in joun kaem se thús, hjir by ús yn 'e Harkema
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht
 • : als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het huis van de mensen.
 • dochter
 • verdrinken
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht: als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het…

sage uit 1969
 • Knjillis Veenstra wenne hjir oan 't spoar. Hy is mei de helm geboaren. Hy hat sjoen dat syn eigen dochter fordronk. Mar
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een
 • dochter
 • verdrinken
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een treinongeluk gezien tussen Westereinde en Buitenpost. Maar dat is niet…

sage uit 1970
 • dus neigean of it útkaem. Hy hat ek sjoen dat syn eigen dochter fordronken is. Dat gebeurde yn 'e dobbe, flak foar syn
 • zag. Hij voorzag ook het verdrinken van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • verdrinken
 • Met de helm geboren man kan van te voren lijkstaties zien. Dat gebeurde meestal 's nachts als hij op bed lag, en moest hij opstaan. Als hij bleef liggen zweette hij vreselijk. Wat hij 's nachts zag,…

sage uit 1969
 • ek fan tofoaren sjoen dat syn dochter har yn 'e sleat forsûpt hat. Hy hat ek de dea fan syn âldste dochter fan tofoaren
 • hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood van zijn oudste dochter heeft hij vooruit
 • dochter
 • verdrinken
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Hij heeft vantevoren gezien dat zijn eigen zoon zich zou opknopen. Ook heeft hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood…

sage uit 1974
 • eigen dochter har forsûpte.
 • Met de helm geboren man moet 's nachts opstaan om een lijkstatie te zien. Hij ziet vantevoren dat zijn dochter zich
 • dochter
 • verdrinken
 • Met de helm geboren man moet 's nachts opstaan om een lijkstatie te zien. Hij ziet vantevoren dat zijn dochter zich verdrinkt.

sage uit 1974
 • Keke syn soan Klaes hie syn forstân net. Hy hat syn eigen dochter fan tofoaren fordronken sjoen.
 • Man ziet van te voren dat zijn dochter verdrinkt.
 • dochter
 • verdrinken
 • Man ziet van te voren dat zijn dochter verdrinkt.

Trefwoorden: dochter, verdrinken, voorzien, zien, zoon


sage uit 1974
 • hij van te voren dat zijn twee dochters zullen verdrinken. Het verhaal gaat dat de hekken vanzelf voor hem open gaan
 • dochter
 • verdrinken
 • Man moet 's nachts opstaan om begrafenissen te zien, meestal op een kerkhof. Hij weet ook wie er sterven gaat, ook ziet hij van te voren dat zijn twee dochters zullen verdrinken. Het verhaal gaat dat…

sage uit 1974
 • Knjillis Veenstra fan Kollumersweach seach alles foarút. Hy hat foarút sjoen dat syn eigen dochter forsûpte. Har
 • dochter
 • verdrinken
 • Man is met de helm geboren waardoor hij alles van te voren ziet. Als de helm van achter naar voor wordt weggetrokken moet iemand later alles zien. De man loopt ver om lijkstaties te zien, alle hekken…

sage uit 2009
 • het andere stukje… dus dat ging niet zo goed. Maar nu de dochter van de ene landheerm die werd verliefd op de zoon van de
 • en die doet schaakt met de ladder, komt ze naar beneden de dochter van de landheer van eh... Ulfenhout. En ze rijden
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de
 • dochter
 • verdrinken
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

sage uit 1918
 • bloed zou er meer tusschen hen zijn. Neen, ze zouden vrienden worden, en keizer Karel had een dochter, Aye, die schonk hij
 • het Montalbaen. Koning Iewijn gaf Reinout zijn dochter tot vrouw. Clarisse was de naam der schoone maagd. Keizer Karel
 • Dordoen de keizer. Door deze daad breekt er oorlog uit. Uiteindelijk besluit men tot verzoening en wordt de dochter van Karel
 • IJwijn. Deze schenkt Reinout een stuk land en zijn dochter Clarisse. Op een dag heeft Reinout heimwee naar zijn ouders, en
 • dochter
 • verdrinken
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sage uit 1899
 • dochter
 • verdrinken
 • Man hoort onverklaarbaar rommelen in huis enkele dagen voordat zijn dochtertje verdrinkt.

sage uit 1980
 • woonde een turfsteker, die een knappe dochter had. Haar slaapkamer was op zolder en had een raam. De aardmannetjes hadden
 • De aardmannetjes willen graag weten hoe een vrouw er uit ziet. Om bij de dochter van de turfsteker door het zolderraam
 • dochter
 • verdrinken
 • De aardmannetjes willen graag weten hoe een vrouw er uit ziet. Om bij de dochter van de turfsteker door het zolderraam te kunnen kijken bouwen ze een toren. Net als de kerktoren bestaat ook deze toren…

mop uit 1894
 • gehoord, maar kon de zak niet uit. Hij begon in de zak hardop: "Wie wil 's Konings dochter trouwen? Wie wil 's Konings
 • dochter trouwen?" Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging naar de zak en zei tegen Jan: "Dat wil ik wel
 • is woedend en wil de man verdrinken. Hij bindt hem in een zak en gaat wat drinken in de herberg. Ondertussen haalt de man
 • een boer over om de zak open te maken en er zelf in te gaan zitten, met de belofte dat de boer met de dochter van de
 • dochter
 • verdrinken
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sprookje uit 1977
 • se nei skoalle en út skoalle wei boarten se ek hast altyd tegearre. It fanke wie iennichst dochter fan in grutte rike
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer
 • besluit ergens anders te gaan wonen, maar zijn dochter en de jongen spreken af dat ze over tien jaar getrouwd zullen zijn. Op
 • dochter
 • verdrinken
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer besluit ergens anders te gaan wonen, maar zijn dochter en de jongen spreken af…

sage uit 1963
 • Sterke Hearke hie in dochter, dy hiet fan Rixt. Dy wie o sa sterk, mar dat woe se net rjocht wêze. Hwant se wie bang
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt
 • dochter
 • verdrinken
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.