Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

48 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • in skipke. Dêr wenne in heit yn mei syn dochter. Op in joun woardde der roppen. Der woe noch ien oerhelle wurde. De faem
 • Een vader woont met zijn dochter bij een overzet. Op een avond roept iemand dat hij nog overgezet wil worden. Het
 • dochter
 • voorteken
 • Een vader woont met zijn dochter bij een overzet. Op een avond roept iemand dat hij nog overgezet wil worden. Het meisje stapt in het bootje en vaart naar de overkant. Daar hoort ze iemand instappen,…

sage uit 1967
 • him. Dan gong er op 'e stoel by 't bêd sitten. Doe hat pake syn âldste dochter syn holkessen iepen makke. Doe siet dêr in
 • tsjin syn âldste dochter: "Dû hiest dy kat forbrânne matten, dat hie folle better west, dan hie de tsjoender der ek net mear
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • dochter
 • voorteken
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1968
 • dochter
 • voorteken
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • dochter
 • voorteken
 • Twee zusjes hoorden 's nachts soms geluiden van het werk in de winkel van de volgende dag.

sage uit 1968
 • dochter
 • voorteken
 • Twee zusjes hoorden op een nacht geluid bij de voordeur, zacht gepraat, en dat er iets voor hun bedstee geschoven werd. Een paar dagen later is hun broer verdronken. Toen ze zijn lijk brachten,…

sage uit 1968
 • Ek us in kear doe gong Piter Mook de Hegewei del mei syn dochter. Doe sei er: "Wy matte oan kant, der komt hwat oan
 • dochter
 • voorteken
 • Een man die met de helm geboren was, zag een lijkstoet voorbij komen. De volgende dag kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1968
 • Verschillende mensen hoorden wel eens rare geluiden uit een huis komen. Later heeft de zestienjarige dochter, die nogal
 • dochter
 • voorteken
 • Verschillende mensen hoorden wel eens rare geluiden uit een huis komen. Later heeft de zestienjarige dochter, die nogal slecht behandeld werd, zich in de schuur opgehangen. Toen haar ouders haar…

sage uit 1968
 • dochter
 • voorteken
 • Een jongeman zag eens een lijkstoet voor een huis. Niet veel later is er een dochtertje gestorven.

sage uit 1968
 • ze dat het een voorteken was geweest.
 • dochter
 • voorteken
 • Een vrouw hoorde op een nacht een geluid alsof er een balk op de tafel tikte. Later stierf haar dochtertje. Toen dacht ze dat het een voorteken was geweest.

sage uit 1967
 • dochter
 • voorteken
 • Een zwanger meisje hoorde onder het werk eens de klokken luiden. Een ander hoorde niets. Ze zei dat het luiden van de klokken betekende dat ze in het kraambed zou sterven. En dat is ook gebeurd. Het…

sage uit 1967
 • dy't him dreau. Hy hat fan tofoaren sjoen, dat syn eigen dochter fordronk. Hy doarst it net tsjin 't âld-minske to sizzen
 • eigen dochter verdronk.
 • dochter
 • voorteken
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang als ze hem in hun richting zagen lopen, vooral als er een zieke in de familie…

sage uit 1968
 • Doe't myn dochter sa'n twintich jier âld wie hearde se my yn 'e nacht klompmeitsjen, wylst ik der pas de oare deis mei
 • Een dochter hoort haar moeder 's nachts klompen maken, terwijl haar moeder pas de volgende dag met dat werk zou
 • beginnen. Het is een voorteken.
 • dochter
 • voorteken
 • Een dochter hoort haar moeder 's nachts klompen maken, terwijl haar moeder pas de volgende dag met dat werk zou beginnen. Het is een voorteken.

sage uit 1968
 • Een moeder en een dochter horen een half uur voordat de krant komt, de krantenjongen al roepen. Het is een voorteken.
 • dochter
 • voorteken
 • Een moeder en een dochter horen een half uur voordat de krant komt, de krantenjongen al roepen. Het is een voorteken.

sage uit 1966
 • dochter
 • voorteken
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

sage uit 1966
 • dochter
 • voorteken
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1966
 • dochter
 • voorteken
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sage uit 1967
 • Een vrouw heeft een ernstig zieke moeder. Op een keer hoort de dochter buiten mensen een doodskist tegen de muur aan
 • stoten. Ze vermoedt dat de dood van haar moeder op handen is. Als de moeder daadwerkelijk sterft, waarschuwt de dochter de
 • dochter
 • voorteken
 • Een vrouw heeft een ernstig zieke moeder. Op een keer hoort de dochter buiten mensen een doodskist tegen de muur aan stoten. Ze vermoedt dat de dood van haar moeder op handen is. Als de moeder…

sage uit 1968
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • voorteken
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1968
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter
 • dochter
 • voorteken
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij voorspeld.

sage uit 1968
 • voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op dezelfde plek in de hoek te staan.
 • dochter
 • voorteken
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op…

sage uit 1968
 • Myn dochter wie ris by my, doe woarde se siik. Doe't ik ris in kear yn 'e hûs kom, woarde ik yn 'e keamer keard. Ik
 • seach net hwat it wie, dat my kearde. De oare deis moest myn dochter opnom wurde yn 't sikenhûs. Doe brochten se in
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht
 • , maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in haar huis gedragen omdat haar zieke dochter
 • dochter
 • voorteken
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht, maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in…

sage uit 1974
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist
 • dochter
 • voorteken
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist tegen de deur en het raam stoten.

sage uit 1974
 • Keke syn dochter hat harsels fordronken yn in gat by 't spoar. Keke hat ek hàr kiste by him yn 'e hûs stean sjoen. Hja
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.
 • dochter
 • voorteken
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.

sage uit 1970
 • Bontsje Keke fan 'e Westerein wie mei de helm geboaren. Syn dochter hat har yn in dobbe fordronken. Dat moest Keke fan
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een
 • dochter
 • voorteken
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken…

sage uit 1968
 • Ik ha in dochter forlern, dy tsjinne yn Ljouwert. Dy is dêr forsûpt. Op in joun kaem se thús, hjir by ús yn 'e Harkema
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht
 • : als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het huis van de mensen.
 • dochter
 • voorteken
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht: als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het…