Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

46 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen. Dy dochter hie forkearing mei in feint. Mar har âlden woenen it net lije. Doe hat dy
 • dochter har fordronken yn in dobbe, flak by 't spoar.
 • de zelfmoord van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • voorzien
 • Een helmdrager wordt 's nachts vaak met kracht uit bed gedreven om lijkstoeten te zien passeren. Een helmdrager voorzag de zelfmoord van zijn eigen dochter.

sage uit 1968
 • dochter
 • voorzien
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • Ek us in kear doe gong Piter Mook de Hegewei del mei syn dochter. Doe sei er: "Wy matte oan kant, der komt hwat oan
 • dochter
 • voorzien
 • Een man die met de helm geboren was, zag een lijkstoet voorbij komen. De volgende dag kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1968
 • Under Kollumersweach wenne Knjillis Veenstra. Dy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter fan tofoaren sjoen. Hja is
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.
 • dochter
 • voorzien
 • Een man voorziet de begrafenis van zijn – verdronken – dochter.

sage uit 1968
 • dochter
 • voorzien
 • Een jongeman zag eens een lijkstoet voor een huis. Niet veel later is er een dochtertje gestorven.

sage uit 1968
 • nacht nei 't tsjerkhôf ta, dêr woarde er hinne dreaun. Hy hat fan to foaren de bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen, dy't
 • gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.
 • dochter
 • voorzien
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak begrafenissen vantevoren. Hij werd dan 's nachts naar het kerkhof gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.

sage uit 1967
 • dy't him dreau. Hy hat fan tofoaren sjoen, dat syn eigen dochter fordronk. Hy doarst it net tsjin 't âld-minske to sizzen
 • eigen dochter verdronk.
 • dochter
 • voorzien
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang als ze hem in hun richting zagen lopen, vooral als er een zieke in de familie…

sage uit 1967
 • Ik haw in dochter wenjen yn Westergeast. Dêr wie ik us. Doe gongen ik en myn dochter togearre dêr op stap nei it café
 • ûre. Doe soenen wy dan mar wer fuort. Myn dochter sei: "Mem mat my mar yn 'e earm nimme, hwant it is nochal hwat glêd
 • Een vrouw zag op een avond een lijkstoet voorbij komen. Haar dochter zag niets. Een paar dagen later stierf er iemand
 • dochter
 • voorzien
 • Een vrouw zag op een avond een lijkstoet voorbij komen. Haar dochter zag niets. Een paar dagen later stierf er iemand in het dorp en kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1966
 • dochter
 • voorzien
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1968
 • dochter
 • voorzien
 • Er wordt gezegd dat er van zeven dochters één kinderloos blijft. Het komt niet altijd uit, want in een bepaalde familie kregen alle zeven dochters kinderen. Een van die meisjes heeft altijd…

sage uit 1967
 • Een jonge vrouw ziet eens heel duidelijk haar moeder aan komen lopen met haar jongste dochter aan de hand. Even
 • plotseling als ze verschenen zijn, verdwijnen ze weer. De volgende dag komen de moeder en de dochter op precies dezelfde manier
 • dochter
 • voorzien
 • Een jonge vrouw ziet eens heel duidelijk haar moeder aan komen lopen met haar jongste dochter aan de hand. Even plotseling als ze verschenen zijn, verdwijnen ze weer. De volgende dag komen de moeder…

sage uit 1968
 • Hier in 'e bosk (Sweagerbosk) was een man, die sag syn eigen dochter fan teforen dea. Hij was met de helm geboren en
 • Een helmdrager voorziet de dood van zijn eigen dochter.
 • dochter
 • voorzien
 • Een helmdrager voorziet de dood van zijn eigen dochter.

sage uit 1968
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • voorzien
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1968
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter
 • dochter
 • voorzien
 • Een helmdrager voorziet vaak - tot in de kleinste details - begrafenissen. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij voorspeld.

sage uit 1968
 • voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op dezelfde plek in de hoek te staan.
 • dochter
 • voorzien
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op…

sage uit 1968
 • Myn dochter wie ris by my, doe woarde se siik. Doe't ik ris in kear yn 'e hûs kom, woarde ik yn 'e keamer keard. Ik
 • seach net hwat it wie, dat my kearde. De oare deis moest myn dochter opnom wurde yn 't sikenhûs. Doe brochten se in
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht
 • , maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in haar huis gedragen omdat haar zieke dochter
 • dochter
 • voorzien
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht, maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in…

sage uit 1974
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist
 • dochter
 • voorzien
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist tegen de deur en het raam stoten.

sage uit 1974
 • Keke syn dochter hat harsels fordronken yn in gat by 't spoar. Keke hat ek hàr kiste by him yn 'e hûs stean sjoen. Hja
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.
 • dochter
 • voorzien
 • Een helderziende man ziet een doodskist in het huis staan. Even later verdrinkt zijn dochter zichzelf.

sage uit 1970
 • Bontsje Keke fan 'e Westerein wie mei de helm geboaren. Syn dochter hat har yn in dobbe fordronken. Dat moest Keke fan
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een
 • dochter
 • voorzien
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken…

sage uit 1968
 • Ik ha in dochter forlern, dy tsjinne yn Ljouwert. Dy is dêr forsûpt. Op in joun kaem se thús, hjir by ús yn 'e Harkema
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht
 • : als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het huis van de mensen.
 • dochter
 • voorzien
 • De dochter van de vertelster heeft op een nacht allerlei drukte van mensen in het huis gezien. Het is een voorgezicht: als de dochter veertien dagen later omkomt door verdrinking, wemelt het in het…

sage uit 1969
 • Knjillis Veenstra wenne hjir oan 't spoar. Hy is mei de helm geboaren. Hy hat sjoen dat syn eigen dochter fordronk. Mar
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een
 • dochter
 • voorzien
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een treinongeluk gezien tussen Westereinde en Buitenpost. Maar dat is niet…

sage uit 1969
 • dochter
 • voorzien
 • Een vrouw zag eens een lijkkist langs haar moeder gaan. Niet veel later begon de vrouw te sukkelen, en stierf ze.

sage uit 1969
 • bij zijn dochter in.
 • dochter
 • voorzien
 • Een man was met de helm geboren. Hij kwam eens een zaag bij zijn buurvrouw ophalen, toen hij opeens niet meer verder kon lopen. Hij zei dat er een lijk voorbij kwam. Een paar dagen later is de vader…

sage uit 1969
 • dochter
 • voorzien
 • Een jong stelletje zag op de terugweg eens een groot licht. Bij thuiskomst vroeg het meisje aan haar vader waarom het licht aan was. De vader zei dat het licht niet aan was, en dat als ze toch een…

sage uit 1969
 • koe 't har net begripe hwat dat bitsjutte moest. In troude dochter fan har, dy't net sa jong mear wie, rekke siik. By har
 • thús wie 't in drokke húshâlding mei bern. By Antsje wie 't rêstich, sadwaende kom dy dochter by Antsje. Dêr is se stoarn
 • Een vrouw zag een doodskist in haar huis staan, en na een paar dagen was het weer weg. Later werd haar dochter ziek, en
 • dochter
 • voorzien
 • Een vrouw zag een doodskist in haar huis staan, en na een paar dagen was het weer weg. Later werd haar dochter ziek, en kwam ze bij haar in huis. Daar is ze toen gestorven, en toen stond de doodskist…