Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

62 resultaten voor ""

sage uit 1999
 • kinderen krijgen enz.... en toen er twee jaar na de geboorte van mijn eerste dochter een familielid langs kwam, bleef ze haar
 • ziek geworden. En ook toen ik voor het eerst naar de stad ging met mijn dochter bleven de mensen maar kijken en zeggen dat
 • komt door het boze oog. Afweer tegen het boze oog biedt een ritueel met lucifers en een glas water. Ook de Koran kan
 • dochter
 • water
 • Een vrouw krijgt eindelijk een dochtertje. Als mensen het kind prijzen, wordt het ziek of krijgt het een ongelukje. Dat komt door het boze oog. Afweer tegen het boze oog biedt een ritueel met lucifers…

uit 1999
 • was echt heel te gek, en.... Ja, het was sowieso indrukwekkend en waar ging het over? De god en de godin en hun dochter
 • af aan van: Ik loop er overheen! Ik had zoiets van: Nou, eerst maar eens zien wat... Ik ga dus niet in het water springen
 • dochter
 • water
 • Een vrouw beschrijft een verhaal dat uitgebeeld wordt in een ritueel en de vuurloop die daarop volgt.

personal narrative uit 1999
 • , van vader en moeder op zoon en dochter of combinaties daarvan waarbij kennen en kunnen geënt op een bep. levensbeschouwing
 • dochter
 • water
 • Een man vertelt hoe de wicca is ontstaan en de plek die oorsprongmythen daarin hebben. Verder zijn visie op verhalen in de wicca.

Trefwoorden: aandacht, aanschijn, aarde, accenten, afgrond, afnemen, antropoloog, antwoorden, avonden, banen, basis, basis-boek, bedoeling, bedreiging, beeld, beeldvorming, begin, beleven, beproeving, besluit, bestaan, bewustzijn, bezinning, boeken, boekenkast, bron, bronnen, commando, concepten, coven, creëren, dagen, denken, dochter, documentatie, dogmatisch, donker, dood, duisternis, einde, energieën, erf-heks, essentie, familieaangelegenheden, filosofie, functies, gebeurtenissen, geboorte, gelijkenis, geloofsvormen, generatie, gevecht, gevoelens, God, goddelijk, goden, godin, goed, groep, groepen, hartklachten, heerschappij, heks, heksen, heksenketel, hekserij, helige schrift, hemel, honger, hoop, horizon, ideeën, inhoud, integreren, invloeden, invulling, inwerken, jaar, kaarten, kaartje, klassiek, kleding, kompas, kringloop, kwaadwilligheid, kwaliteiten, leentjebuur, leerfase, leerlingen, leven, levensbeschouwing, licht, lijn, literatuur, los, maan, maatstaf, magie, magiër, maken, manier, mannelijk, materiaal, medisch, mens, mensen, methode, modern, moeder, mogelijkheden, momenten, momentopname, mysteriespel, mythologie, natuurbewustzijn, occultist, oceanen-gebieden, omgeving, omschrijven, onderkomen, onderwijzen, ontdekken, ontstaansmythen, onverbiddelijk, onzekerheid, oogst, oorsprongsmythen, oosten, opbouwen, opdrachten, opdragen, openen, opleiding, oplossing, oudheid, overlopen, pad., pantheon, papje, periode, plannen, poëtisch, principe, privé-gedachten, problemen, publiceren, publiciteit, realiseren, redenen, religieus, ritueel, rode draad, roeren, rol, romans, ruiters, schema, scheppen, schepping, sjamanisme, spel, sterven, stilstaan, stoppen, straat, strijd, studies, symbolen, tien geboden, tijd, tips, toelichting, toenemen, tools, traditioneel, transformatie, uitbeelden, uitzoeken, vader, vaststellen, verhaal, verliezen, verschillen, versies, verval, voorbeelden, voorschrijven, vorm, vragen, vrees, vrijheid, vrouwelijk, water, weergeven, weg, wereldreligie, werk, werktuig, westers, wicca, woordenboek, zaken, ziekte, zonlicht, zoon, zweet, zweven


sprookje uit 1966
 • dochter
 • water
 • Een koningsdochter liet haar bal in een vijver vallen. Een kikker haalde de bal eruit en veranderde in een prins.

sprookje uit 2000
 • [Vertelster loopt rond met een kruik water en zet de kruik neer.] Vroeger was ik één van hen. Toen speelde ik nog met
 • gekomen is. Elke dag liep ik een lange zandweg af, op mijn blote voeten door het hete zand, om water te halen voor mijn vader
 • Een meisje moet elke dag water halen bij de rivier. Ze vindt haar leven saai en wil er wat spanning in brengen. Ze
 • leeuw gevonden. Dan bekent ze dat ze het allemaal verzonnen heeft. Als ze later water bij de rivier gaat halen, wordt ze
 • dochter
 • water
 • Een meisje moet elke dag water halen bij de rivier. Ze vindt haar leven saai en wil er wat spanning in brengen. Ze beweert dat ze een leeuw bij de rivier heeft gezien. Het stamhoofd gaat met zijn…

sprookje uit 1888
 • dochter ging nu op hare beurt naar de bron en het ging haar niet beter dan haar zuster. Zij goot ook het water uit, en keerde
 • vlijtig gesponnen hadden, zegde de moeder: "Vandaag, kinderen, zullen wij eens koeken bakken. Gaat nu water halen naar de
 • dochter water te halen, maar ook zij keert met een lege kruik terug. Tenslotte probeert de jongste dochter het. Zij geeft toe
 • Een moeder vraagt haar dochters water te halen uit een put. In de put zit een kikker die belemmert dat zij water
 • dochter
 • water
 • Een moeder vraagt haar dochters water te halen uit een put. In de put zit een kikker die belemmert dat zij water scheppen, tenzij ze met hem willen trouwen. De oudste dochter komt onverrichterzake…

sage uit 1980
 • Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De
 • in de verte hoorde hij het suizen van de wind. Het schip werd volgeladen en zonk dieper en dieper, tot het water aan de
 • aan niemand. Als de schipper ziek wordt valt zijn dochter voor hem in. Zij hoort dat de ziel van haar geliefde aan boord
 • dochter
 • water
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

sprookje uit 1888
 • , die zoo op éenen oogslag al zijn zinnen betooverd had? "Koning, het is mijn dochter!" luidde het antwoord. "O, voer haar
 • een brug. Eensklaps greep Zwarte Griet het meisje vast, trok haar kleêren uit, en wierp haar in 't water. Maar Kokodeike
 • Een schilder werkt bij een koning. De schilder heeft een schilderijtje van zijn dochter bij zich. De koning wordt
 • meisje in het water. De koning is zeer teleurgesteld als hij de vrouw ziet. Hij laat de schilder en de vrouw in de gevangenis
 • dochter
 • water
 • Een schilder werkt bij een koning. De schilder heeft een schilderijtje van zijn dochter bij zich. De koning wordt verliefd op de afbeelding en vraagt de schilder het mooie meisje te brengen om met…

sprookje uit 1894
 • zusters hun cadeautjes aan de jongste afstaan. Bovendien moeten de twee voor straf een maand lang in de toren zitten op water
 • dochter
 • water
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude De kening fan Ruslân hie in dochter. Op in kear
 • liet er bikend meitsje, dat dejinge, dy't in fleanend skip foar him makke, dy soe syn dochter ta wiff ha. Nou wenne hiel
 • Hoe't unnoazele Ielke mei de dochter fan 'e kening fan Ruslan troude
 • The Land and Water Ship
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • leger uit de takkenbos. Nu durft de tsaar zijn dochter niet langer te weigeren, en de jongen trouwt met de prinses.
 • dochter
 • water
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sprookje uit 2001
 • naar buiten. De buik van de wolf wordt vol stenen gestopt en hij wordt in het water gegooid.
 • dochter
 • water
 • Oma is ziek en Roodkapje gaat met eten naar haar toe. Onderweg in het bos ontmoet ze de wolf, die eerder het huisje van oma bereikt. Hij eet oma op, trekt haar kleren aan en gaat in bed liggen. Als…

sage uit 1968
 • water op de beurse plekken doen, en toen kon het meisje weer lopen.
 • dochter
 • water
 • Een meisje had haar voet gekneusd, haar heup uit de kom en was aan haar knie gewond. Haar moeder liet een wonderdokter water op de beurse plekken doen, en toen kon het meisje weer lopen.

sage uit 1968
 • Griet wie in dochter fan Hearke. Dy wie ek omrake sterk. Op in kear helle se in grap út. By Kees-smid yn 'e Ham stie in
 • Griet was een dochter van Sterke Hearke. Op een keer zette ze het aambeeld van de smid op de weg. Degene die het
 • dochter
 • water
 • Griet was een dochter van Sterke Hearke. Op een keer zette ze het aambeeld van de smid op de weg. Degene die het aambeeld alleen weer terug kon tillen, mocht die avond met haar uit. Ene Hubert bracht…

sage uit 1967
 • Yn 'e Marsleat by Foanejacht wie froeger in tichtset. Dêr lei in fisker mei syn aekje, dy wie dêr mei syn dochter. Op
 • in joun wie de fisker nei Earnewâld ta. Doe wie de dochter allinne yn 't aekje. Doe stie dêr in man oan 'e oare kant. Dy
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze
 • dochter
 • water
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze opeens verdwenen. Het was de lange Sleatterman.

sage uit 1967
 • Nachtmerries kunnen vaak mooi zingen, vooral als ze over het water varen. Van zeven in leeftijd op elkaar volgende
 • dochter
 • water
 • Nachtmerries kunnen vaak mooi zingen, vooral als ze over het water varen. Van zeven in leeftijd op elkaar volgende dochters, is er één een nachtmerrie. Van zeven jongens is er één weerwolf.

sage uit 1967
 • dochter
 • water
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

sage uit 1968
 • dochter yn 'e aek. Yn 'e nacht kaem dêr in doomny lâns. Dy gong oer 't wetter hinne. Sy leinen krekt mei de aek op it plak
 • dêr't dy doomny oer 't wetter stapte. Op in kear wie de dochter allinne thús. Doe seach se ien stean oan 'e oare kant. Sy
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo
 • dochter
 • water
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo vreselijk, dat ze zich dood roeit.

sprookje uit 1977
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • o sa kreas. Dat wie de dochter fan 'e koaning. Hja seach dy soldaet ek en se kamen tichter by inoar, elk oan in kant fan
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • misschien weet wat je kan doen tegen bedorven water. Op de plaats van bestemming aangekomen verandert de wijze echtgenote de
 • dochter
 • water
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sage uit 1970
 • ljocht. Der kom in dochter by har op bisite. Dy keardel wie yn in pear dagen wer better, mar doe't Myt in dei of hwat letter
 • bûten kom om har dochter út to litten hie Myt krekt deselde wounen oan 'e holle as dy keardel. Doe't se har fregen: Hwat
 • dochter
 • water
 • Rikele Myt kon vliegen en zich in een zwarte kat veranderen. Een man had veel last van een zwarte kat, maar hij kon die nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij…

sage uit 1971
 • Een vader at altijd heel veel aardappels. Toen een paar meisjes zijn dochter daarmee plaagden, smeet ze een van hen in
 • dochter
 • water
 • Een vader at altijd heel veel aardappels. Toen een paar meisjes zijn dochter daarmee plaagden, smeet ze een van hen in de sloot.

sage uit 1971
 • Der wienen twa pearkes, dy kommen ris op in kear fan Feanster merke. Ien dêrfan wie Rixt, in dochter fan Sterke Hearke
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - krijgt ruzie met iemand en smijt diegene zomaar het water in.
 • dochter
 • water
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - krijgt ruzie met iemand en smijt diegene zomaar het water in.

sage uit 1969
 • Hearke syn dochter Rixt wie èk sa sterk. Dy wenne èk yn 'e Ham. Op in kear kom se mei har feint by de brêge op 'e Tille
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook zo sterk. Zij wilde eens met haar vriend over een bruggetje gaan, toen vier
 • jongens ze tegenhielden. Toen heeft ze ze alle vier in het water gegooid.
 • dochter
 • water
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook zo sterk. Zij wilde eens met haar vriend over een bruggetje gaan, toen vier jongens ze tegenhielden. Toen heeft ze ze alle vier in het water gegooid.

sage uit 1969
 • ek fan tofoaren sjoen dat syn dochter har yn 'e sleat forsûpt hat. Hy hat ek de dea fan syn âldste dochter fan tofoaren
 • hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood van zijn oudste dochter heeft hij vooruit
 • dochter
 • water
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Hij heeft vantevoren gezien dat zijn eigen zoon zich zou opknopen. Ook heeft hij vantevoren gezien dat zijn dochter in de sloot zou verdrinken. En de dood…

mop uit 1966
 • dy simmers tige waerm. Dy boer hie ek in dochter, en dy krige lêst fan 'e waermte. "Mamma," sei se tsjin har mem, "ich
 • ." Dyselde deis hie Jan it drok mei de ûngetiid. Dy wie yn 't lân. De dochter fan dy boer woarde nei him tastjûrd mei in
 • heet was tussen haar benen. De moeder raadde haar aan het met water te overgieten. Terwijl de dochter daarmee bezig was
 • boerendochter thuis kwam, vertelde ze haar moeder in een opperbeste stemming: "Ein Tropfen van onze Jan is mir lieber als alle Water
 • dochter
 • water
 • Een Fries en een Hollander waren bij een Duitse boer aan het werk. De boerendochter klaagde tegen haar moeder dat ze zo heet was tussen haar benen. De moeder raadde haar aan het met water te…

sage uit 1969
 • De zevende dochter is een nachtmerrie die vaak in iets over het water komt en mooi zingt.
 • dochter
 • water
 • De zevende dochter is een nachtmerrie die vaak in iets over het water komt en mooi zingt.