Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

33 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • mit heur baaiden aan raais; boer het 'n biel oneer aarm. 't Is barre kold en knecht wil laiver mit boer zien mooie dochter
 • weer noar hoes om haansken te hoalen veur boer. As e binnen komt, zegt e tegen vrouw: boer zegt, dat ik mit joen dochter op
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze
 • niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele dag moeten werken en geen eten krijgen
 • dochter
 • werken
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


sprookje uit 1937
 • het sneeuwen. Ze is vlijtig en wordt beloond met een "goudregen". Nu wordt ook de andere dochter van genoemde moeder
 • moeder ook haar eigen dochter naar vrouw Holle. Dat meisje is echter zeer lui. Zij krijgt geen gouden regen over zich heen
 • dochter
 • werken
 • Een moeder stuurt haar stiefdochter naar Vrouw Holle. De stiefdochter moet daar het bed opmaken en goed uitschudden, omdat het dan gaat sneeuwen. Omdat het meisje goed haar best doet, wordt ze beloond…

uit 1999
 • was echt heel te gek, en.... Ja, het was sowieso indrukwekkend en waar ging het over? De god en de godin en hun dochter
 • niet mee wilt werken. Daar ben je vrij in. Het leeft voor mij niet zo, alleen tóen vond ik het heel erg mooi om te zien
 • dochter
 • werken
 • Een vrouw beschrijft een verhaal dat uitgebeeld wordt in een ritueel en de vuurloop die daarop volgt.

personal narrative uit 1997
 • . Zien niet. Ik weet ook niet waarom dat is. I. Maar je zegt dat als je met je dochter het bos ingaat; dan is daar wel
 • daar zijn ze zó zat van mensen, daar moeten ze je echt niet! En anderen willen weer graag contact met je en met je werken
 • dochter
 • werken
 • Een vrouw vertelt over de fairies in het bos.

mop uit 1966
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • te pakken. Jan heeft elk jaar een week vakantie en hoeft dan niet te werken. Jan plakt een ringbaard op zijn gezicht en
 • dochter
 • werken
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

mop uit 1970
 • de buurt en die hebben een hele fijne dochter. Aj daor nog een paar kunsstukskes könt verrichte, dan köj ok die dean
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker
 • , sturen hem naar familie met een mooie dochter; die kan hij krijgen, als hij het vlees uit de pot kan stelen, waar ze bij zijn
 • dochter
 • werken
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker wordt een licht. De vrouw, die opendoet, waarschuwt hem voor de daar wonende…

sage uit 1966
 • dochter
 • werken
 • Op een grote boerderij staan de beesten altijd los op stal. Ook al worden ze 's avonds vastgemaakt, 's morgens staan ze weer los.

sage uit 1966
 • Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter
 • dochter
 • werken
 • Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter eens te gaan kijken, omdat zij nooit iets zagen. Maar zij durfde niet, want…

sage uit 1966
 • dochter
 • werken
 • Een vrouw vroeg haar moeder een dag op haar kind te passen. Het kind was ziek en de vrouw had medicijnen meegegeven. Maar 's avonds zei de oma dat ze de medicijnen had weggegooid omdat ze niet goed…

sage uit 1967
 • dochter
 • werken
 • Een arme weduwe werkt altijd hard om een dagloontje bij elkaar te sprokkelen; zij laat het huishouden over aan haar twee dochters. De dochters hebben de boel nooit op orde als de weduwe thuiskomt,…

sage uit 1967
 • dochter
 • werken
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

mop uit 1659
 • Van een Man die na sijn Dochter vraegde. Een jongh Student in Vranckrijck een tijt langh te Schoole gelegen hebbende
 • ter antwoort gevende, in Vranckrijck. Hebt ghy dan mijn Dochter niet vernomen? Iae, seyde hy, sy woont in een Bordeel
 • Van een Man die na sijn Dochter vraegde.
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • dochter
 • werken
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1969
 • antwoordde dat hij beide 'katjes' had gehad. Pas toen begreep de boer dat de knecht het over zijn vrouw en dochter had. Dat had
 • dochter
 • werken
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

sprookje uit 1977
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • o sa kreas. Dat wie de dochter fan 'e koaning. Hja seach dy soldaet ek en se kamen tichter by inoar, elk oan in kant fan
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • dochter
 • werken
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1973
 • ris mei om to sjen hoe't dat sit. Doe soe dan de dochter mei 't iene eech mar mei. Mar it famke krige 't yn 'e gaten
 • hawn hie liet har styfmem de oare deis de dochter mei de trije egen mei gean. De fé flústere it famke tomûk ta: Tink der om
 • dochter
 • werken
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sprookje uit 1973
 • prinses hie in hynder, dat wie Falláda, dêr wie se tige mâl mei. En hja hie ek in keamerjuffer, dy't in dochter hie, krekt
 • dy har dochter nei de prins ta, dêr't se mei trouwe soe. Underweis bihandelt dy keamerjuffer de prinses hiel min. Hja wol
 • Fallada, een kamerjuffrouw en dier dochter op weg naar het paleis. De kamerjuffrouw wilde echter dat haar eigen dochter met de
 • veel smeken mocht de prinses wel het hoofd houden, dat boven de staldeur werd gespijkerd. Zijzelf moest hard werken en
 • dochter
 • werken
 • Een prinses werd bij geboorte uitgehuwelijkt aan een prins. Toen ze de huwbare leeftijd had, ging ze met haar paard Fallada, een kamerjuffrouw en dier dochter op weg naar het paleis. De kamerjuffrouw…

sprookje uit 1977
 • . Hy seit: Myn dochter kin fan strie goud spinne. De koaning tinkt: as dat sa is, wol ik wol mei har trouwe. Hy nimt har
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • dochter
 • werken
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

mop uit 1966
 • dy simmers tige waerm. Dy boer hie ek in dochter, en dy krige lêst fan 'e waermte. "Mamma," sei se tsjin har mem, "ich
 • ." Dyselde deis hie Jan it drok mei de ûngetiid. Dy wie yn 't lân. De dochter fan dy boer woarde nei him tastjûrd mei in
 • heet was tussen haar benen. De moeder raadde haar aan het met water te overgieten. Terwijl de dochter daarmee bezig was
 • dochter
 • werken
 • Een Fries en een Hollander waren bij een Duitse boer aan het werk. De boerendochter klaagde tegen haar moeder dat ze zo heet was tussen haar benen. De moeder raadde haar aan het met water te…

sage uit 1969
 • gouden collier en dat droech se sneins. Tsjin myn wiif har dochter sei se, dy soe fan 'e Boelensloane nei de Trije Roede
 • winnen in de loterij. Ze zou haar portemonnee verliezen. De man van haar dochter zou kanker krijgen, enz.
 • dochter
 • werken
 • Een vrouw ging eens naar een kaartlegster. Die voorspelde haar vele dingen, die allemaal uitkwamen. Zo zou ze gaan scheiden, en opnieuw trouwen. Ze zou verhuizen. Haar zoon zou binnen vier weken vast…

sage uit 1974
 • sweefde altyd. Har dochter koe ek tsjoene. Dy foroare har faek yn in kat. Der wie ek in tsjoenster, dat wie Minne Ael. En dan
 • dochter
 • werken
 • Van vier vrouwen in de omgeving die heksen zijn, kunnen drie zich in een kat veranderen. Een bewoner slaat op een nacht een kat. De volgende ochtend vertelt de man van één van de heksen dat zijn…

mop uit 1979
 • wie ek in broeikas yn 'e tún, der stie in ierdbeiplant yn mei in hiele grouwe ierdbei dêr oan. Mynhear syn dochter soe dy
 • dienst te nemen. De nieuwe klusjesman eet een grote aardbei op die eigenlijk voor de dochter van de heer bestemd was en laat
 • dochter
 • werken
 • Een voornaam heer krijgt steeds raadselachtige antwoorden op vragen die hij een jongen stelt. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, beseft de heer dat hij met een hele slimme jongen te maken heeft…

mop uit 1973
 • Der wienen in man en in frou, dy wennen yn Grinslân. Hja hienen in ûnnoazele dochter. Hja wienen simmers faek op 'e bou
 • oan 't rejappeljen, dan gong de dochter ek mei. It gebeurde ek wol dat de dochter thús bleau, dan moest se iten ré meitsje
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder
 • . Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen
 • dochter
 • werken
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder. Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was…

sage uit 1893
 • goedhertige dochter op het kasteel harer ouders uit de wieg was geroofd, toen de bandieten veel andere kostbaarheden, waaronder
 • familiewapens, medevoerden. Berthold had eenige van deze laatste in dit moordhol ontwaard. Zij was de dochter van den graaf van
 • dochter
 • werken
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1967
 • Vermeule 'n paor dochters van 'n jaor of zestien. 't vrouwke van Keunings zie op zeker kir 'n dochter van Vermeule mee 'ne
 • eens iets anders doen, naast al het harde werken in de fabriek. Een paar maanden later was Vermeule ziek, hij was behekst
 • . De dokter zei dat hij snel zou genezen, maar volgens hem was de dochter in verwachting. Mevrouw Vermeule vond dit toch
 • dochter
 • werken
 • In Haaren woonde de mensen, die ze liever niet in hun dorp zagen, in een aparte buurt. Daar wonde ook Vermeule. Het gezin had een paar dochters van een jaar of zestien. Vrouw Keunings zag één van de…

sprookje uit 1899
 • ," zei de matroos en liep weg. Na een paar reizen begon hem het varen te verdrieten. Werken wilde hij ook niet, dus sloot hij
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • na lang zwerven in een onbekend land waar feest wordt gevierd vanwege de terugkomst van de dochter van de koning. De man
 • dochter
 • werken
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…