Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

80 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • koaning har sjocht, makket de mem him wiis, dat har dochter altyd spinne wol. Dan nimt de koaning har mei nei syn paleis en
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een
 • kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie dochter. De koning trouwde met haar.
 • dochter
 • zien
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sage uit 1968
 • dochter
 • zien
 • Een ongelovige man waakte bij zijn dochtertje. Op het moment dat zij overleed, zag de man dat de bedstee opeens helder verlicht was. Daardoor is de man toen bekeerd.

sage uit 1968
 • dochter
 • zien
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • dochter
 • zien
 • Een jongeman zag eens een lijkstoet voor een huis. Niet veel later is er een dochtertje gestorven.

mop uit 1968
 • dochter
 • zien
 • Een meisje was vrijwel blind en had daardoor nooit een vrijer. Op een avond kwam er toch een jongen. Het meisje sprak met haar moeder af dat ze op een bepaalde plaats een speld neer zou leggen. Die…

sage uit 1968
 • nacht nei 't tsjerkhôf ta, dêr woarde er hinne dreaun. Hy hat fan to foaren de bigraffenis fan syn eigen dochter sjoen, dy't
 • gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.
 • dochter
 • zien
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak begrafenissen vantevoren. Hij werd dan 's nachts naar het kerkhof gedreven. Ook de begrafenis van zijn eigen dochter heeft hij gezien.

sage uit 1969
 • dochter
 • zien
 • Een meisje zag op een avond een man door de muur van een huis heen gaan en doodgaan. Haar vader vertelde dat daar vroeger een pad liep waar een man vermoord was. De man liep nog steeds over hetzelfde…

sage uit 1967
 • dy't him dreau. Hy hat fan tofoaren sjoen, dat syn eigen dochter fordronk. Hy doarst it net tsjin 't âld-minske to sizzen
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang
 • eigen dochter verdronk.
 • dochter
 • zien
 • Knjillis Veenstra moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij was met de helm geboren. De mensen waren bang als ze hem in hun richting zagen lopen, vooral als er een zieke in de familie…

sage uit 1967
 • hebben een grote zwarte hond voor het huis zien rennen. De dochter van de vertelster werd er eens benaderd door een kerel die
 • zij alleen kon zien. Het was een spookverschijning.
 • dochter
 • zien
 • Bij een spookhuis waar vroeger een vrouw vermoord is, gebeuren nog steeds allerlei enge dingen. Verschillende mensen hebben een grote zwarte hond voor het huis zien rennen. De dochter van de…

sage uit 1967
 • Ik haw in dochter wenjen yn Westergeast. Dêr wie ik us. Doe gongen ik en myn dochter togearre dêr op stap nei it café
 • ûre. Doe soenen wy dan mar wer fuort. Myn dochter sei: "Mem mat my mar yn 'e earm nimme, hwant it is nochal hwat glêd
 • Een vrouw zag op een avond een lijkstoet voorbij komen. Haar dochter zag niets. Een paar dagen later stierf er iemand
 • dochter
 • zien
 • Een vrouw zag op een avond een lijkstoet voorbij komen. Haar dochter zag niets. Een paar dagen later stierf er iemand in het dorp en kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1966
 • dochter
 • zien
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

mop uit 1967
 • dochter
 • zien
 • Een meisje was zo goed als blind. Op de avond dat haar vrijer zou komen, legde ze een naald op de vloer. Toen hij er was, zei ze 'kijk, daar ligt een naald.' Maar de vrijer had het door. Toen hij die…

sage uit 1966
 • seagen neat. "Wij zien niks", sei de dochter. Mar it wie bikend, dat der op 'e Londense wei in spoek tahâldde. Dat hie hy
 • , se tochten dat de man dêr wol sitte soe. En sa wie 't ek. "Kom mee, pappe," sei de dochter, "moeke wacht." Hy gong mei
 • Een man ziet op de weg een spook, maar zijn dochter en vrouw zien niets.
 • dochter
 • zien
 • Een man ziet op de weg een spook, maar zijn dochter en vrouw zien niets.

sage uit 1967
 • Een jonge vrouw ziet eens heel duidelijk haar moeder aan komen lopen met haar jongste dochter aan de hand. Even
 • plotseling als ze verschenen zijn, verdwijnen ze weer. De volgende dag komen de moeder en de dochter op precies dezelfde manier
 • dochter
 • zien
 • Een jonge vrouw ziet eens heel duidelijk haar moeder aan komen lopen met haar jongste dochter aan de hand. Even plotseling als ze verschenen zijn, verdwijnen ze weer. De volgende dag komen de moeder…

sage uit 1967
 • dochter
 • zien
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

sage uit 1968
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • zien
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1968
 • dochter yn 'e aek. Yn 'e nacht kaem dêr in doomny lâns. Dy gong oer 't wetter hinne. Sy leinen krekt mei de aek op it plak
 • dêr't dy doomny oer 't wetter stapte. Op in kear wie de dochter allinne thús. Doe seach se ien stean oan 'e oare kant. Sy
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo
 • dochter
 • zien
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo vreselijk, dat ze zich dood roeit.

sage uit 1968
 • , dy't sa let warber wienen. Doe seach se trije minsken rinnen. It wienen Stammerige Harm, dy syn suster en in dochter fan
 • Stammerige Harm, syn suster en dy har dochter. Dy taestten alle trije op it skiep om." Ik sei: "Hwat mat dat dêr, duvel?" "Dat
 • dochter van de zus. De volgende morgen blijken de schapen van de buurman betoverd. De buurman heeft de tovenaars 'wat moet dat
 • dochter
 • zien
 • Een vrouw hoort 's nachts stemmen. Als ze voor het raam gaat staan, ziet ze tovenaar Stammerige Harm, diens zus en de dochter van de zus. De volgende morgen blijken de schapen van de buurman betoverd.…

sage uit 1968
 • voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op dezelfde plek in de hoek te staan.
 • dochter
 • zien
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op…

sage uit 1968
 • Myn dochter wie ris by my, doe woarde se siik. Doe't ik ris in kear yn 'e hûs kom, woarde ik yn 'e keamer keard. Ik
 • seach net hwat it wie, dat my kearde. De oare deis moest myn dochter opnom wurde yn 't sikenhûs. Doe brochten se in
 • , maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in haar huis gedragen omdat haar zieke dochter
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht
 • dochter
 • zien
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht, maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in…

sage uit 1974
 • zijn bed zit. De dochter kan de nachtmerrie niet zien.
 • Een zieke vader waarschuwt zijn dochter op afstand te blijven omdat er een dik, bruin paard - een nachtmerrie - voor
 • dochter
 • zien
 • Een zieke vader waarschuwt zijn dochter op afstand te blijven omdat er een dik, bruin paard - een nachtmerrie - voor zijn bed zit. De dochter kan de nachtmerrie niet zien.

sage uit 1970
 • hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie
 • dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het
 • dochter
 • zien
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

sage uit 1974
 • skipke lei. 't Wie hwat mistich, dampich waer. 't Wie op 'e joun. De skipper wie even nei Earnewâld ta. Syn dochter wie
 • geen rust kan vinden. Het spook is de schrik van vele schippers. De dochter van een schipper ziet eens een man op de plecht
 • dochter
 • zien
 • Op een bepaalde spookplaats doolt het bekende spook de Lange Sleatterman - vroeger een zondige smid - rond omdat hij geen rust kan vinden. Het spook is de schrik van vele schippers. De dochter van een…

sage uit 1970
 • Bontsje Keke fan 'e Westerein wie mei de helm geboaren. Syn dochter hat har yn in dobbe fordronken. Dat moest Keke fan
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een
 • begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken zich voor hem. De voorgezichten van de man
 • dochter
 • zien
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken…

sage uit 1969
 • Knjillis Veenstra wenne hjir oan 't spoar. Hy is mei de helm geboaren. Hy hat sjoen dat syn eigen dochter fordronk. Mar
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een
 • dochter
 • zien
 • Een man die met de helm geboren was, heeft vantevoren gezien dat zijn eigen dochter zou verdrinken. Ook heeft hij een treinongeluk gezien tussen Westereinde en Buitenpost. Maar dat is niet…