Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

69 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • sage
 • . Mar doe knope har dochter har op. Doe wie se wer frij. Doe is it minske âld woarn.
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag
 • blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar dochter zelfmoord. Weer was de vrouw vrij en
 • dochter
 • zoon
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar…

sage uit 1966
 • sage
 • der net ynkomme. Alles siet ticht. Jantsje, Ritske syn dochter stie oan 'e binnenkant fan 'e doar. "Och Jantsje," rôp de
 • dochter
 • zoon
 • Twee zusters waren allebei tovenaarster. Een van hen had een jongetje betoverd. Een vrouw gaf de ouders raad. Ze zei dat ze de pis van de jongen op het vuur moesten zetten, met spelden erin. En dan…

sage uit 1968
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar…

sage uit 1968
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • De oudste of de jongste van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Bij zeven zonen is het een weerwolf.

sage uit 1968
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Die kunnen door het sleutelgat bij mensen in huis komen. Een van zeven opeenvolgende zonen is een weerwolf.

sage uit 1968
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie. Een van zeven zonen is een weerwolf.

sage uit 1967
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat ze geprobeerd had haar wakker te maken. De kleindochter vroeg wat ze dan had…

sage uit 1967
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie, een van zeven zonen is een weerwolf. Nachtmerries zijn een soort dieren, die mensen 's nachts in bed plagen. Vroeger deden de mensen duivelsdrek onder de…

sage uit 1966
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Van de zeven dochters was één een nachtmerrie. Van de zeven zonen was één een weerwolf.

sage uit 1967
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een moeder zag met haar kinderen op een avond een hele groep vrouwen met oorijzers en kappen op. Toen ze vlak in de buurt van de vrouwen kwamen, waren ze opeens verdwenen. Het waren tovenaarsters…

sage uit 1967
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een broer en een zuster waren eens onderweg om hun moeder op te halen, toen ze achtervolgd werden door een witte kat. Ze vertrouwden het niet en gingen weer terug. Vlakbij een kerkhof was de witte kat…

sage uit 1966
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven opeenvolgende dochters is een nachtmerrie. Een van zeven opeenvolgende zonen is een weerwolf.

sage uit 1968
 • sage
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • zoon
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1970
 • sage
 • Bontsje Keke fan 'e Westerein wie mei de helm geboaren. Syn dochter hat har yn in dobbe fordronken. Dat moest Keke fan
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een
 • dochter
 • zoon
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken…

sage uit 1969
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie, en een van zeven zoons een weerwolf. De nachtmerrie komt door het sleutelgat. Om ze tegen te houden, strooien de mensen wel meel op de stoel voor het bed, of…

sage uit 1969
 • sage
 • Fan sawn soannen yn in húshâlding, dy't achter elkoar oan geboaren wurde, sûnder in dochter der tusken, is ien in
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven opeenvolgende zonen of dochters is een nachtmerrie. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat het huis binnen. Om er geen last van te hebben, moet je de schoenen met de hakken tegen het…

sage uit 1969
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven dochters of van zeven zonen is een verkeerde. Om geen last van een nachtmerrie te hebben, moet men de pantoffels andersom neerzetten, zodat de nachtmerrie er niet in kan stappen.

sage uit 1969
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een van zeven opeenvolgende zussen is een tovenaarster. Een van zeven opeenvolgende broers is een weerwolf. Een weerwolf is een soort plaagbeest in mensengedaante. Hij is een handlanger van de duivel…

sage uit 1969
 • sage
 • Een vrouw had in korte tijd twee kinderen verloren. Ze had nog een zoon en een dochter over. Ze vroeg haar zuster
 • binnenkort voor haar zoon te zorgen. Zij zou binnenkort sterven, en haar dochter ook. Dat is zo uit gekomen.
 • dochter
 • zoon
 • Een vrouw had in korte tijd twee kinderen verloren. Ze had nog een zoon en een dochter over. Ze vroeg haar zuster binnenkort voor haar zoon te zorgen. Zij zou binnenkort sterven, en haar dochter ook.…

sage uit 1969
 • sage
 • dochter
 • zoon
 • Een nachtmerrie is een vrouw. Zij is een van zeven zusters. Zijn er zeven broers, dan is er eentje een wolfmerrie. Een nachtmerrie gaat er 's nachts op uit. Dan gaat ze bij mensen binnen door het…

sage uit 1969
 • sage
 • fan tofoaren dat syn eigen dochter har foar syn hûs fordronk. Hy hie in soan, dy wie troud, dy wenne dat nei Westergeast
 • hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een appelboom. Van zijn andere zoon wist hij
 • dochter
 • zoon
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Daardoor moest hij 's nachts vaak opstaan om lijkstoeten te zien. Ook zag hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een…

sage uit 1973
 • sage
 • van bovennatuurlijke gaven]. Zo'n zevende zoon was Boomsma, die sterfgevallen kon aankondigen.
 • dochter
 • zoon
 • De jongste van zeven dochters is een nachtmerrie, en de jongste van zeven zonen is met de helm geboren [in het bezit van bovennatuurlijke gaven]. Zo'n zevende zoon was Boomsma, die sterfgevallen kon…

sage uit 1970
 • sage
 • Taeke Stienstra wenne yn 'e Houtigehage. Der wennen in soan en in dochter by him yn, dat wienen broer en suster fan
 • dochter
 • zoon
 • Nadat een broer en een zuster zelfmoord hebben gepleegd op een boerderij, spookt het daar. Jarenlang durfde daar niemand te wonen.

sage uit 1970
 • sage
 • Yn 'e Houtigehage stie in hûs, dêr spûke it yn. Dêr yn dat hûs ha in soan en in dochter har beide fan kant makke. Sûnt
 • Zoon en een dochter spoken rond het huis waar ze zelfmoord pleegden.
 • dochter
 • zoon
 • Zoon en een dochter spoken rond het huis waar ze zelfmoord pleegden.

sage uit 1501
 • sage
 • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
 • Hertogen Dochter van Beyeren". Met haar ging hij naar Utrecht, ontbood Frederik en maakte hem bisschop. Eens sprak hij tot hem
 • dochter
 • zoon
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…